Profesor Zbořil je členem ediční rady časopisu VIEW

Nový interdisciplinární časopis vydávaný společností Wiley je zaměřený na in vitro a in vivo biodiagnostiku s využitím biomateriálů. První číslo vyšlo 23. března 2020. Časopis publikuje experimentální i teoretické práce a přehledové články v oblasti například cíleného transportu léčiv, biozobrazování, biomarkerů, biosenzorů, bioinformatiky, výpočetní diagnostiky a nových diagnostických nástrojů. 

Profesor Zbořil se dlouhodobě věnuje využití například fotoluminiscenčních uhlíkových kvantových teček pro biozobrazování a teranostické aplikace (např. Li et al. Adv. Mater. 2018; Bao et al. Light Sci. Appl. 2018; Holá et al. ACS Nano 2017; Kalytchuk et al. ACS Nano 2017; Georgakilas et al. Chem.Rev. 2015), ale i zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance a cílenému transportu léčiv s využitím magnetických nanočástic (např. Ulbrich et al. Chem. Rev. 2016; Sarigiannis et al. Biomaterials 2016; Zoppellaro et al. Chem. Mater. 2014).

„Má role bude především při posuzování prací zabývajících se využitím nanomateriálů v oblasti biozobrazování, senzoriky a příbuzných aplikací,“ říká Radek Zbořil, který je také členem edičních rad časopisů Applied Materials Today (Elsevier) a Scientific Reports (Nature family).

1. 4. 2020