Přehledová práce cílí na mechanické vlastnosti MXenů

Komplexní pohled na mechanické vlastnosti MXenů, dvourozměrných materiálů s velkým potenciálem pro uplatnění v celé řadě aplikací, přináší přehledová publikace v prestižním časopise Advanced Materials, která vznikla ve spolupráci Rajendera S. Varmy z RCPTM s Massoudem Malakim z íránské Isfahánské technické univerzity.

“Naše přehledová práce nabízí ucelený pohled na materiálové, mechanické a tribologické vlastnosti nanovrstev MXenů. Přináší aktuální informace o pokroku dosaženém v oblasti syntézy a výroby nanokompozitů zesílených MXeny. Věnuje se také pochopení fyzikálních jevů, které stojí za tribologickými vlastnostmi MXenů, a to včetně výsledků z výpočetních studií. Věřím, že přehled o mechanickém chování kompozitů založených na MXenech obohatí tuto nově vznikající oblast o další příležitosti pro výrobu nových materiálů a struktur s požadovanými vlastnostmi,” uvedl Varma.

MXeny jsou 2D struktury na bázi karbidů, nitridů a carbonitridů přechodných kovů, které se používají v celé řadě oblastí výzkumu od medicíny až po energetické a environmentální aplikace. Mají celou řadu unikátních elektronických, mechanických a tribologických vlastností, které lze navíc modulovat jejich složením. Posledně jmenované vlastnosti lze využít například při snižování tření a opotřebení materiálů. Díky svým unikátním a modulovatelným vlastnostem mají MXeny ohromný potenciál nejen jako samotné materiály, ale i jako složky pro pokročilé kompozitní struktury například s polymery. Z těchto důvodů se rozsáhle zkoumá využití MXenů i v nanokompozitech a lubrikačních systémech na bázi tuhých nebo kapalných látek.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202003154

23. 10. 2020