Studenty zaujaly pokusy i přednáška o čištění vody

Odbornou přednáškou o využití nanotechnologií v environmentálních aplikacích i exkurzemi, během nichž laboratořemi prošla zhruba stovka studentů, se RCPTM připojilo k letošnímu ročníku největšího tuzemského festivalu vědy – Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Hlavním tématem byly vedle připomínky 30. výročí sametové revoluce i globální hrozby.

Právě k ústřední problematice festivalu se vztahovala přednáška vedoucího skupiny Environmentální nanotechnologie RCPTM Jana Filipa s názvem Čistá voda jako dar a jak k tomu mohou přispět nanotechnologie, kterou si v Pevnosti poznání vyslechlo přes 70 středoškoláků.

„Od obecné problematiky nedostatku pitné vody v některých regionech naší planety a různých forem jejího znečištění jsme se dostali až k možnostem čištění povrchových i podzemních vod pomocí nanočástic. Zaměřil jsem se zejména na čištění podzemních vod pomocí nanočástic železa, neboť právě na vývoji této technologie jsme se v Olomouci podíleli a tyto nanočástice již byly aplikovány na zhruba 40 místech v tuzemsku i zahraničí, například v rámci projektu Centra kompetence NANOBIOWAT Technologické agentury České republiky,“ uvedl Filip.

„Bylo to určitě zajímavé. O některých věcech jsem si už četl, mnoho informací ale pro mne bylo nových. Přírodní vědy mě baví, ale spíše než o přírodovědecké fakultě uvažuji o studiu medicíny,“ reagoval na přednášku student olomouckého Církevního gymnázia Německého řádu Filip Dosoudil.

Stejně jako v předchozích letech nechali vědci především studenty středních škol nahlédnout pod pokličku vědy přímo v laboratořích RCPTM. Představili jim hlavní výzkumné směry a ukázali některé ze špičkových přístrojů. Některé otázky jim přiblížili prostřednictvím jednoduchých experimentů.

„Byli jsme zde poprvé, chtěli jsme se dozvědět více o nanotechnologiích. Podobné akce navíc mohou pomoci studentům při volbě jejich profesní orientace, výběru seminářů ve čtvrtém ročníku a následně i oboru, který by chtěli studovat na vysoké škole. Bylo skvělé, že zdejší zaměstnanci dokázali podat poměrně složitou problematiku našim studentům velice lidsky, na základě přirovnání a pomocí pokusů. Věřím, že studentům to hodně dalo. Za dobré považuji i to, že se seznámili i s tím, jak vědci pracují, že je to často týmová spolupráce a třeba i práce mimo laboratoř,“ uvedla pedagožka Nikola Doležalová z Gymnázia Třebíč.

 

17. 11. 2019