Grant ERC CZ podpoří vývoj nové třídy katalyzátorů

Odborník na výzkum nanomateriálů pro energetické a environmentální aplikace Alberto Naldoni z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie RCPTM uspěl ve 4. veřejné soutěži v programu ERC CZ. Mezi sedmi udělenými projekty mu navíc patří dělené první místo. Získání grantu META-CAT s rozpočtem zhruba 16 milionů korun je po výzkumném grantu z výzvy OP VVV Excelentní týmy dalším výrazným počinem této sice nejmladší, ale dynamicky se rozvíjející výzkumné skupiny.

„Podpora ze strany ministerstva školství je uznáním excelentního výzkumu prováděného v RCPTM. Znamená výchozí bod pro rozvoj mezinárodně uznávaného výzkumného programu pro přímou přeměnu sluneční energie na paliva a rozvoj udržitelné chemie. Grant ERC CZ mi umožní větší nezávislost ve výzkumu a přispěje k vyšší konkurenceschopnosti při mé žádosti o získání grantu ERC v kategorii Consolidator,“ uvedl Naldoni, který do RCPTM zamířil z Ústavu molekulárních věd a technologií (ISTM) v Miláně.


Cílem projektu nazvaného Světlem poháněná biorafinerie využívající metakatalyzátory je vyvinout novou třídu katalyzátorů s vysokou selektivitou a účinností, jejichž vlastnosti bude možné řídit a optimalizovat v průběhu chemických reakcí. Metakatalyzátory umožní vznik ultra-kompaktních přenosných zařízení pro syntézu paliv v biorafinériích poháněných světelným zářením.

Výsledky dvouletého projektu poslouží k dalšímu rozvoji vědního oboru fotochemie. Využití slunečního záření pro aplikace ve fotochemii, plazmonice a katalýze se Dr. Naldoni věnuje dlouhodobě a jeho výzkum vyústil v řadu prestižních publikací (Naldoni A. et al. Science 356, 908–909, 2017; Naldoni A. et al. ACS Catal. 9, 345–364, 2019; Mascaretti L. et al. Adv. Mater. 31, 1805513, 2019)

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum, byly hodnoceny v obou kolech stupněm A nebo B, ale evropskou finanční podporu nezískaly. Do 4. veřejné soutěže programu ERC CZ bylo podáno devět návrhů projektů, podmínky pro přijetí do veřejné soutěže splnilo sedm z nich.

9. 10. 2019