V Research.com ranking uspěli i vědci spjatí s CATRIN

Hned několik výzkumníků působících v CATRIN se umístilo v nedávném vydání mezinárodního žebříčku Research.com. Vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil se v národním hodnocení umístil na nejvyšší příčce v oboru materiálových věd, ve světovém srovnání obsadil 471. místo. První pozice, tentokrát v oboru chemie, patří i Pavlu Hobzovi, jenž ve světovém hodnocení dosáhl dokonce na 223. příčku.

Druhé vydání žebříčku Research.com nejlepších vědců v oblasti materiálových věd bylo vytvořeno na základě údajů získaných z různých zdrojů včetně OpenAlex a CrossRef. Pozice v žebříčku je založena na D-indexu (Discipline H-index) vědce, který zahrnuje pouze práce a citace pro studovaný obor. Bibliometrické údaje pro vyhodnocení metrik založených na citacích byly shromážděny dne 21. 12. 2022. Mezi tuzemskými materiálovými vědci patří 4. místo Michalu Otyepkovi a 15. Pavlu Jelínkovi.

V oboru chemie se jednalo o první vydání žebříčku. Kromě profesora Hobzy se v hodnocení vyskytují také Radek Zbořil na 3. místě v národním srovnání, Jiří Šponer je 5. a Michal Otyepka 12.

Research.com ranking přináší hodnocení vědců ve více než 20 oblastech, od přírodovědných oborů přes medicínu až například po společenské vědy.

25. 4. 2023