Nadační fond UP podpořil vývoj solárního zařízení nové generace

Možností využití nových materiálů při přípravě luminiscenčního solárního koncentrátoru (LSC), tedy zařízení, které je schopno „sbírat“ sluneční záření a koncentrovat ho na svých okrajích, kde je solárním článkem převedeno na elektrickou energii, se bude zabývat Lukáš Zdražil z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a katedry fyzikální chemie přírodovědecké fakulty. Projekt, jehož součástí je i několikaměsíční odborná stáž na Univerzitě Friedricha Alexandra v německém Erlangenu, podpořil Nadační fond Univerzity Palackého.

„Luminiscenční solární koncentrátory představují krok vstříc k tvorbě udržitelné a obnovitelné sítě fotovoltaických elektráren zabudovaných do prosklených ploch městských budov. Zatímco doposud jsme v RCPTM při vývoji těchto zařízení používali uhlíkové tečky, nyní se nabízí možnost aplikace námi vytvořených bezolovnatých perovskitových nanokrystalů. Ty překonávají dosavadní nevýhody, jimiž byla zejména přítomnost olova a nízká stabilita,“ uvedl student druhého ročníku doktorského studia, který působí ve výzkumné skupině Magnetické nanostruktury RCPTM. V rámci projektu hodlá zúročit dosavadní zkušenosti s výzkumem LSC a bezolovnatých perovskitů a vytvořit  vysoce transparentní zařízení schopné konkurovat současným nejmodernějším technologiím.

Roční projekt počítá i s mezinárodní stáží na Univerzitě Friedricha Alexandra v německém Erlangenu ve skupině, která patří ke světové špičce v oblasti fotovoltaiky a obnovitelných solárních systémů. V Erlangenu působí i profesor Patrik Schmuki, jenž je rovněž klíčovou osobou dynamicky se rozvíjející výzkumné skupiny Fotoelektrochemie v RCPTM. „Stáž na takto prestižní univerzitě považuji za velký přínos. Věřím, že projekt vyústí v dlouholetou spolupráci, která by mohla v budoucnu otevřít příležitosti dalším studentům Univerzity Palackého,“ řekl Zdražil.

Vytvoření energetické sítě založené na obnovitelných zdrojích, která dokáže pokrýt energetické výdaje lidstva a zároveň snížit emise oxidu uhličitého, považuje za jednu z globálních výzev. Nahrazení klasických skel transparentními LSC společně se solárními články zabudovanými v okenních rámech může zajistit přechod dosud energeticky pasivních prosklených ploch na energeticky soběstačné jednotky. To by vedlo k procentuálnímu navýšení využití „čisté“ solární energie, a naopak snížení razantních zásahů do krajiny.

Nadační fond UP letos v červnu podpořil celkem šest projektů. „Jako každý rok pro nás bylo důležité mít možnost podpořit to, co má tak velkou cenu: talent a vizi motivovaných mladých lidí,“ uvádí na svém facebookovém profilu.

8. 7. 2020