RCPTM uspělo v prestižní grantové soutěži Excelentní výzkum

RCPTM uspělo ve významné grantové soutěži Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. S projektem Nanotechnologie pro budoucnost uspělo v silné konkurenci 130 tuzemských výzkumných týmů. Díky tomu obdrží během pěti let 335 milionů korun na vývoj nanotechnologií, které by měly přispět ke zvýšení kvality životního prostředí, lidského zdraví nebo či využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ke klíčovým úkolům projektu patří vývoj nových dvoudimenzionálních materiálů s unikátními magnetickými a katalytickými vlastnostmi, nanovrstev pro pokročilé optické aplikace, hybridních nanomateriálů pro využití při produkci a uchování vodíku, biomedicínských technologií nebo technologií využitelných při čištění odpadních vod a ochraně životního prostředí.

„Úspěch v této grantové výzvě potvrzuje pozici RCPTM jako jednoho z předních evropských ústavů nanomateriálového výzkumu s očekávaným intenzivním zapojením do evropských projektů. Současně projekt posílí naše postavení v již existujících velkých vědeckých kolaboracích, například v evropské laboratoři částicové fyziky CERN nebo v observatoři Pierra Augera v Argentině. Výzkumné programy povedou odborníci nejen z tuzemska, ale i z USA, Hongkongu nebo Itálie. Projekt navíc předpokládá zapojení 12 nových špičkových vědců převážně ze zahraničí,“ prozradil ředitel RCPTM Radek Zbořil.

Důležitou položku rozpočtu projektu tvoří nákup unikátní techniky, například skenovacího elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením s fokusovaným iontovým svazkem, který umožní detailně studovat vnitřní strukturu materiálů. „RCPTM, které již disponuje například v tuzemsku nejvýkonnějším transmisním elektronovým mikroskopem, se tak může stát předním evropským mikroskopickým centrem,“ doplnil Zbořil.

27. 11. 2017