Michal Otyepka je členem vědecké rady GA ČR

Vedoucí CATRIN – RCPTM Michal Otyepka se stal členem vědecké rady Grantové agentury ČR. O jeho nominaci rozhodla na svém jednání dne 30. října 2020 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jmenován byl usnesením Vlády ČR s účinností od 30. listopadu.

Fyzikální chemik byl navržen do koncepčního orgánu GA ČR pro oblast věd o neživé přírodě. Druhým nominantem, a to pro oblast humanitních věd, byl historik Rudolf Kučera.

Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a předkládá potřebná opatření.

Vědecká rada GA ČR  má 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Předsedou vědecké rady GA ČR je vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB AV ČR a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Doležel.

5. 11. 2020