Prestižní evropský projekt pro výzkum cílené léčby osteosarkomu odstartoval

Společné on-line jednání 14. ledna fakticky odstartovalo řešení projektu NANO4TARMED z výzvy Twinning prestižního programu Horizont 2020. Tříletý projekt s dotací zhruba 19 milionů korun umožní vědcům z RCPTM Univerzity Palackého, Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii a National University of Ireland Maynooth vybudovat platformu pro mezinárodní spolupráci při výzkumu cílené léčby osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti, a výrazně zvýší jejich šance uspět v dalších evropských projektových výzvách.

„Cílem první schůzky, jíž se vedle řešitelů ze všech tří partnerských institucí zúčastnili i zástupci Evropské komise, bylo představení principů fungování nově zformovaného konsorcia, popis jednotlivých pracovních balíčků a především seznámení se s jednotlivými členy. Tyto úkoly se nám podařilo splnit, přestože jsme kvůli současné pandemii covid-19 mohli diskutovat jen prostřednictvím internetu. Jednotlivá pracoviště prezentovala výzkumné aktivity, které budou využitelné pro vývoj nanoplatforem pro cílený výzkum léčiv,“ zhodnotil výsledky úvodního jednání hlavní koordinátor projektu Václav Ranc z RCPTM.

Zatímco kolegové z Irska jsou podle něj vynikajícími odborníky na vývoj léčiv, vědci z RCPTM nabídnou své zkušenosti s vývojem nanočástic, které by mohly sloužit k transportu léčiva k postižené tkáni. Partneři z Itálie se zaměří na testování této cílené léčby na nádorových buňkách. „Současně mají naši kolegové bohaté zkušenosti s řešením velkých evropských projektů. Proto budeme moci sdílet nejen vědecké poznatky, ale také know-how spojené s řízením takových projektů,“ upřesnil Ranc.

K budování výzkumného klastru, tedy jakési platformy pro spolupráci, přispějí také semináře, workshopy a výměnné stáže pro doktorandy, kteří se stanou důležitou součástí budované výzkumné sítě. Inspiraci u zahraničních partnerů budou hledat i projektoví manažeři. Jedním z cílů je rovněž výšení publikačního výkonu o 20 procent. „Přestože start projektu komplikuje pandemie covid-19, věřím, že vybuduje fungující výzkumný klastr. Máme připravený i krizový management tak, abychom všechny milníku i přes ztížené podmínky naplnili. V budoucnu bychom tak mohli uspět při žádostech o velké evropské granty, díky nimž bychom chtěli výzkum dovést do úspěšného konce, tedy k vytvoření účinné strategie léčby tohoto nádorového onemocnění,“ doplnil Ranc.

Cílem výzev Twinning je napomoci překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu, podpořit účast v programu Horizont Evropa a přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v evropském výzkumném prostoru. V poslední výzvě, která se uzavřela v listopadu 2019, bylo podáno celkem 439 návrhů. Z tuzemska uspěli čtyři žadatelé, z toho dva projekty zamířily na Univerzitu Palackého a po jednom na Masarykovu univerzitu a Mendelovu univerzita. Vědci v České republice získali od roku 2015 ve čtyřech výzvách podporu pro celkem 15 projektů.

18. 1. 2021