Několik publikací se dostalo mezi 10 procent nejčtenějších, oznámily redakce

Několik publikací autorů z RCPTM zveřejněných v období od ledna 2018 do prosince 2019 se umístilo mezi deseti procenty nejčtenějších článků daného periodika. Informace o tomto úspěchu přišly do RCPTM v uplynulých dnech z redakcí časopisů Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Advanced Science a ChemElectroChem.

„Jsem rád, že se nám daří vědecké výsledky publikovat ve vysoce kvalitních článcích, které se těší zájmu odborné veřejnosti. V publikacích se odrážejí nejen úspěchy našich vědců, ale i těsná mezinárodní spolupráce. Věda je globální disciplína a kooperace se zahraničními pracovišti je důležitá pro získávání významných poznatků. Pevně věřím, že současná situace tyto kontakty a partnerství  neohrozí,“ řekl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka.

Odbornou odezvu, která přispěla podle sdělení redakce i ke zviditelnění Advanced Materials, vzbudil například článek Ultrathin Hierarchical Porous Carbon Nanosheets for High‐Performance Supercapacitors and Redox Electrolyte Energy Storage, jenž představuje nové možnosti ukládání energie pomocí porézních uhlíkových nanostruktur.  V této práci tým autorů z RCPTM ve spolupráci s kolegy z Německa informoval o vývoji nového typu dvoudimenzionálních nanoporézních  uhlíkových struktur s mimořádnou účinností pro použití jako elektrodového materiálu superkondenzátorů. Do skupiny deseti procent nejcitovanějších prací v Advanced Materials patří i článek Hydrophobic Metal–Organic Frameworks, který vznikl rovněž ve spolupráci s kolegy z Německa včetně světově uznávaného odborníka v oblasti anorganické chemie a kovových organických materiálů Rolanda A. Fischera z Technické univerzity v Mnichově.

Obdobný tým se podílel i na článku Ultrathin 2D Cobalt Zeolite‐Imidazole Framework Nanosheets for Electrocatalytic Oxygen Evolution, který se ve sledovaném období zařadil mezi TOP 10 procent nejčtenějších v časopise Advanced Science.

Čtenáře časopisu Advanced Functional Materials zaujal článek Shape‐Assisted 2D MOF/Graphene Derived Hybrids as Exceptional Lithium‐Ion Battery Electrodes, v němž vědci z RCPTM ve spolupráci s kolegy z Technické univerzity v Mnichově a Queensland University of Technology v Austrálii nabízejí novou cestu k vysoce účinným a stabilním lithiovým iontovým bateriím. Z nanovrstev Ni7S6 a grafenových listů připravili sulfidací 2D kovové organické sítě obsahující nikl anodický materiál  s excelentní stabilitou.

Význam grafenových derivátů a grafenové kyseliny v elektrochemických aplikacích a pro ukládání energie objasňuje článek Cyanographene and Graphene Acid: The Functional Group of Graphene Derivative Determines the Application in Electrochemical Sensing and Capacitors, na němž se spolu s vědci RCPTM podíleli kolegové ze Singapuru. Tato studie vzbudila ohlas v časopise ChemElectroChem, kde byla zveřejněna.

7. 5. 2020