Výstava o vodě bude v Olomouci

Výstava fotografií Voda a civilizace, které měla vernisáž před dvěma lety na pražské Kampě a na jejíž přípravě se podíleli i vědci z RCPTM, putuje do Olomouce. Na Horním náměstí si ji mohou návštěvníci prohlédnout od 24. června do poloviny července.  Autoři expozice pod vedením českého egyptologa a archeologa Miroslava Bárty mají nemalé ambice – změnit přístup lidí k tak samozřejmé věci, jakou na první pohled voda je.

Snímky na velkoformátových panelech mají seznámit zájemce s příběhy vody, která hrála klíčovou roli v dějinách lidské civilizace. I v současné době se jedná o strategickou surovinu a péče o ni je úkolem (nejen) současné generace.  Ne náhodou proto mezi institucemi z tuzemska i zahraničí, které se na přípravě expozice podílely, bylo před dvěma lety Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), dnes součást Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého.

„Voda a nanomateriály k sobě mají velmi blízko, jejich vzájemná interakce je starší než lidstvo samo. Pro výstavu jsme mimo jiné připravili  informace o možnosti využití nanočástic železa pro čištění podzemních vod. Touto problematikou se dlouhodobě zabýváme a výrobu těchto typů nanočástic, které se již použily na desítkách míst v tuzemsku i zahraničí, máme patentovanou,“ uvedl vedoucí CATRIN-RCPTM a jeden z autorů doprovodných textů k výstavě Michal Otyepka. Na přípravě výstavy spolupracovali také Jan Filip a Radek Zbořil z CATRIN.

Povodí Moravy provádí revitalizaci řeky Bečvy u Skaličky a Černotína. Zdroj: Medialogue

 

Fotografie pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů, záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002. Část snímků ukáže místa z Olomouce a okolí. Výstavu pořádá město Olomouc, organizátorem je společnost Medialogue. Bližší informace jsou dostupné na https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/26464.

 

21. 6. 2021