Seznam Highly Cited Researchers opět s olomouckým zastoupením

Celkem čtyři vědci spjatí s Univerzitou Palackého (UP) v Olomouci figurují v seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers 2020. Stejně jako v předchozích letech se na něj zařadili chemici Rajender Varma, Radek Zbořil a Patrik Schmuki a fytochemik Ondřej Novák. České vědecké instituce a univerzity zastupuje v seznamu vydaném americkou společností Clarivate Analytics celkem deset vědců, českou vědu ale reprezentují i další vědci působící v zahraničí. 

Seznam Highly Cited Researchers 2020 obsahuje zhruba 6200 jmen výzkumníků z více než 60 zemí, kteří působí v 21 výzkumných oblastech, případně napříč nimi. Jedná se o osobnosti, jejichž práce měly velký dopad na vědeckou komunitu a byly mimořádně citovány. V prestižním seznamu figuruje také 26 nositelů Nobelovy ceny. Seznam vznikl na základě analýzy publikací z let 2009 až 2019 podle databáze Web of Science.

Univerzitu Palackého zastupují tři chemici spjatí s RCPTM a nově vzniklým Českým institutem výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN). Jedním z nich je odborník na nanomateriálový výzkum Radek Zbořil, který působí v CATRIN a také na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Věnuje se použití nanomateriálů v medicíně, chemii a technologiích čištění životního prostředí. Podílel se mimo jiné na objevu nejtenčího známého izolantu, prvních nekovových magnetů nebo na aplikacích nanočástic stříbra v boji s bakteriální rezistencí. Mezi nejcitovanější vědce světa je zařazen třetím rokem v řadě.

„Je za tím řada dobrých nápadů, spousta skvělých lidí a hromada dřiny a tvrdé práce. A taky odvaha pronikat stále do nových aplikačních oblastí, neboť ty nejlepší práce jsou většinou výsledkem mezioborového výzkumu s potenciálně širokým praktickým dopadem,“ komentoval úspěch Zbořil.

V CATRIN a na Univerzitě Friedricha Alexandra v německém Erlangenu působí profesor Patrik Schmuki. Proslavil se přípravou fotoaktivních polovodičových materiálů, které nacházejí uplatnění například v technologiích solárního štěpení vody pro využití v tzv. zelené energetice.

„Dlouhodobě studujeme materiály umožňující vyrábět vodík, palivo budoucnosti, s využitím slunce a vody. Tyto práce si vysloužily velkou mezinárodní pozornost. V Olomouci využíváme především nanotrubice oxidu titaničitého v kombinaci s různými kovy a nanomateriály, které zvyšují účinnost přeměny slunečního záření, což je zásadní pro praktické využití technologie,“ objasnil profesor Schmuki.

Již několik let je mezi Highly Cited Researchers také renomovaný chemik Rajender Varma, který se věnuje využití nanotechnologií v environmentálních aplikacích a katalýze. Kromě UP pracuje také v Agentuře pro ochranu životního prostředí v americkém Cincinnati. „Je to skvělý pocit být několikátým rokem po sobě součástí této elitní skupiny světových vědců a sdílet vizi Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů založenou na systematické podpoře excelentního výzkumu. Věřím, že CATRIN bude stavět na této tradici,” uvedl Varma.

Potřetí se do prestižní společnosti probojoval fytochemik Ondřej Novák z Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, které je součástí olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Tuzemskou vědu reprezentují v seznamu také kardiolog Petr Widimský, ekologové Petr Pyšek, Jan Pergl a již zesnulý Vojtěch Jarošík, mikrobiolog Petr Baldrian či botanik Roman Pavela. Botanický ústav AV ČR a Jihočeskou univerzitu zastupuje Francessco de Bello, Vysoké učení technické v Brně Jiří Jaromír Klemeš.

Seznamu jako každoročně dominují Spojené státy americké, které zde reprezentuje přes 2600 vědců. Prudký nárůst potvrzuje Čína zastoupená 710 výzkumníky. Velká Británie má v seznamu 513 jmen, Německo 345, Rakousko 39. Polsko zastupují na prestižní listině čtyři výzkumníci, Slovensko a Maďarsko pouze dva.

25. 11. 2020