Česko-britský workshop o nanomateriálech se konal za účasti vědců z RCPTM

O možnostech vzájemné spolupráce v oblasti nanomateriálového výzkumu hovořili účastníci Česko-britského workshopu zaměřeného na výzkum, vývoj a aplikační možnosti nanomateriálů, který se uskutečnil 22. a 23. října v pražském Karolinu. Mezi špičkovými odborníky z obou zemí nechyběli ani zástupci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).  

„Cílem workshopu bylo diskutovat o možnostech rozvoje spolupráce v oblasti nanomateriálového výzkumu. Účastníci vyhodnotili workshop jako velmi podnětný a ocenili slova britského velvyslance, že spolupráce ve vědě mezi Českou republikou a Velkou Británií by se měla dále rozvíjet,“ uvedl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka, jenž na workshopu hovořil o unikátní chemii fluorografenu, kterou v Olomouci vyvíjí a která dovoluje přípravu širokého portfolia grafenových derivátů s vysokým aplikačním potenciálem od separačních technik až po katalýzu. Radek Zbořil se ve svém příspěvku věnoval nízkodimenzionálním uhlíkovým nanomateriálům s unikátními magnetickými a fluorescenčními vlastnostmi a provedl posluchače cestou od syntézy těchto nanomateriálů až po jejich aplikace, například v biologickém zobrazování.

Zdroj: CUCAM

„Špičkoví čeští přednášející byli britskými kolegy hodnoceni velmi pozitivně a britští partneři projevili zájem o rozvoj česko-britské spolupráce v oblasti nanomateriálů. Konkrétně se hned během diskuzí projednal dlouhodobý pobyt jednoho postdoka z Univerzity v Cardiffu do Centra pokročilých materiálů na Univerzitě Karlově. Kolegové z tohoto centra připravují projekt H2020, kam plánují přizvat britské partnery z konference. Doufám, že RCPTM osloví britské partnery, kteří zkoumají nanomateriály blízké těm jejich, a rozvine se dobrá spolupráce i s Olomoucí. Špičkový výzkum prezentovaný zástupci RCPTM účastníky workshopu zaujal,“ uvedl vědecký atašé Britské ambasády v Praze Otakar Fojt, který se na přípravě workshopu společně s Jiřím Čejkou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy podílel.

Na setkání vystoupilo 12 řečníků, každou zemi reprezentovalo šest vědců. Českou stranu zastupovali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Pardubice  a RCPTM, za Spojené království se workshopu zúčastnili vědci z University of Birmingham, University of Oxford, University College London, Cardiff University nebo University of Edinburgh.

28. 10. 2019