Cenu CATRIN-RCPTM získali tři mladí vědci

Výzkumníci Aby Cheruvathoor Poulose, Luca Mascaretti a Benjamin Jose Mallada Faes jsou letošními držiteli CATRIN-RCPTM Award, která navazuje na tradici RCPTM Award udělované v minulých letech za vynikající vědeckou práci. Letošní ocenění si laureáti převzali na výroční konferenci CATRIN-RCPTM.

„Cílem bylo ocenit za mimořádný vědecký počin zejména mladé vědce. Laureáti, z nichž jeden je doktorand a dva jsou na pozici postdoc, se podíleli na vynikajících publikacích, včetně těch zveřejněných v časopisech Nature Nanotechnology nebo Science,“ objasnil vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil.

Luca Mascaretti z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie ocenění získal za přínos v oblasti fotoelektrochemie a fotokatalýzy.

„Z ceny mám samozřejmě velkou radost. Vnímám ji jako ocenění své píle a vytrvalosti. Vážím si takové zpětné vazby a myslím si, že může motivovat mladší vědce ke kvalitní práci,“ uvedl Mascaretti.

V případě Benjamina Jose Mallady Faese vedení CATRIN-RCPTM vyzdvihlo jeho práci  související se studiem molekul pomocí UHV-STM a zejména jeho prvoautorský článek v časopise Science. Za tuto práci s názvem Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry rovněž získal spolu s dalšími kolegy Cenu Wernera von Siemense 2021 v kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu.

 

„Z CATRIN-RCPTM Award jsem nadšený a poctěný.  Zejména proto, že pochází od mých kolegů, s nimiž se denně vídám a potkávám na chodbách institutu. Přál bych si však, aby mi materiál ceny umožnil podělit se o některé z jeho střípků se svými kolegy z týmu, kteří jsou neodmyslitelnou součástí společného úsilí, jímž je věda,“ řekl Mallada.

Aby Cheruvathoor Poulose přesvědčil svými výsledky v oblasti heterogenní katalýzy. Mimo jiné byl loni prvním autorem článku Fast and selective reduction of nitroarenes under visible light with an earth-abundant plasmonic photocatalyst publikovaném v časopise Nature Nanotechnology.

„Cena mi udělala velkou radost, neboť je uznáním úsilí a vytrvalosti, které jsem věnoval své práci. Jsem vděčný svým kolegům za jejich podporu a povzbuzení. Je to pro mě i mé kolegy velmi motivující k dalšímu špičkového výzkumu, jehož cílem je smysluplně přispět společnosti,“ doplnil Aby Cheruvathoor Poulose.

9. 6. 2023