Zdeněk Dvořák ukončil činnost v Bioetické komisi, za práci mu poděkoval premiér

Působení v Bioetické komisi ukončil po osmi letech vedoucí katedry buněčné biologie a genetiky přírodovědecké fakulty a člen výzkumného týmu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Zdeněk Dvořák. Za jeho činnost v odborném poradním orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) mu dopisem poděkoval premiér Andrej Babiš.

Bioetická komise je odborným a poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Byla ustavena v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Následně ale reagovala i na další otázky spjaté s novými poznatky vědy a výzkumu.

„Od otázky výzkumu kmenových buněk z lidských embryí se postupně přešlo i k dalším tématům. Řešili jsme například otázky spojené s potenciálním využitím biologického materiálu z IVT klinik, s technologiemi tzv. brain-machine interface fungujícími jako pojítko spolupráce mezi mozkem a zařízením a další problémy, které s sebou přináší rozvoj kybernetiky a robotiky. Bylo to hodně stimulující prostředí, mohl jsem diskutovat se zástupci řady vědních oborů a vidět vnímání bioetických otázek ze strany přírodovědců, lékařů, ale například i teologů, právníků, ekonomů a podobně,“ uvedl profesor Dvořák.

 

V Bioetické komisi pracoval od roku 2010.  Jelikož člen komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující čtyřletá funkční období, letos jeho role v ní skončila. „Vaše cenné zkušenosti byly velkým přínosem pro činnost této komise,“ napsal Dvořákovi mimo jiné předseda vlády.

Podle platné legislativy Bioetická komise zpracovává podklady pro řešení úkolů RVVI s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje a připravuje návrhy odborných stanovisek RVVI k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk.

4. 8. 2018