Studentský grant se zaměří na detekci markerů rakoviny prsu

Na vývoj citlivého a snadno použitelného nanomateriálu na bázi grafenu, který by mohl sloužit jako biosenzor pro odhalení markerů rakoviny prsu, se zaměří pětice doktorandů působících v CATRIN. Na výzkum mladí vědci získali roční studentský grant Univerzity Palackého v celkové hodnotě zhruba 1,9 milionu korun.

Hlavní pozornost doktorandi zaměří na triple-negativní karcinom prsu (TNBC). Toto onemocnění představuje přibližně 15 až 20 procent všech případů rakoviny prsu a od ostatních typů se liší absencí známých markerů, kterými jsou estrogenový receptor, progesteronový receptor a receptor HER-2. Je spojeno s vysokou mírou recidivy a v současné době je nejhůře léčitelné.

Přidaná hodnota výzkumu mladých vědců v CATRIN vyplývá ze záměru soustředit se především na odhalení triple-negativního karcinomu prsu pomocí jeho nedávno objeveného markeru, receptoru proteinu C. Jeho rychlá a citlivá detekce by mohla být důležitým milníkem v diagnostice tohoto onemocnění.

 

 

„Úkolem týmu bude příprava a charakterizace materiálů odvozených od fluorografenu, které budou dále povrchově upravovány vhodnými molekulami. V plánu je využití výsledných materiálů jako biosenzorů pro detekci zmíněného markeru různými analytickými metodami, od optických po elektrochemické,“ objasnil cíl hlavní řešitel Jan Belza.

Přínosem grantu, v jehož závěru se řešitelé zavázali k sepsání manuskriptu odborného článku, mají být nejen nově připravené biosenzory, ale také nové znalosti o popisovaném markeru, který je z hlediska diagnostiky nemoci TNBC dosud poměrně neprobádaný.

Mladí výzkumníci se svým projektem uspěli v konkurenci více než 140 dalších projektů. Dalšími členy výzkumného týmu jsou Klára Gajdošová, Jana Dzíbelová, Vítězslav Hrubý a Ivan Dědek. Odbornými mentory jim budou Kateřina Poláková, Petr Jakubec a Václav Ranc.

Doktorandi působící v CATRIN uspěli i v dalších dvou projektech. Úspěšnými žadateli byli také Nikola Kořínková s Alexie Techer a Dominik Kusý.

6. 1. 2022