RCPTM nabídne partnerům v Kolumbii pomocnou ruku při čištění vod

RCPTM by mohlo v budoucnu pomoci s čištěním vod v Kolumbii. Zástupci centra se totiž dohodli s partnery z Universidad Central v Bogotě na společném projektu,  jehož cílem je výzkum a vývoj  technologií čištění vod kontaminovaných těžkými kovy pomocí nanomateriálů.

Nápad na vzájemnou spolupráci vznikl zhruba před rokem během návštěvy prorektora Universidad Central Óscara L. Herrery Sandovala v Olomouci.  „Při prohlídce RCPTM ho velmi zaujaly technologie čištění vod pomocí nanočástic železa, kterým se dlouhodobě věnujeme. Kontaminace vod je v Kolumbii totiž poměrně značný problém. V souvislosti s rozšířeným kožedělným průmyslem se země potýká se znečištěním vodních toků šestimocným chromem, nelegální těžba zlata zase vede k zamoření prostředí toxickou rtutí,“ uvedl vedoucí skupiny Environmentální nanotechnologie Jan Filip.

Výzkum RCPTM v této oblasti prezentovali Jan Filip a Eleni Petala letos v říjnu  na odborné konferenci, kterou v souvislosti s jejich návštěvou uspořádala Universidad Central v Bogotě.

„Naše vystoupení byla zaměřena především na vlastnosti nanočástic železa a možnosti jejich využití při čištění vody. Také jsme se domluvili na  další spolupráci v rámci projektu, který kolumbijští kolegové připravují. Spolupráce by spočívala mimo jiné ve výměnných pobytech odborníků, konzultacích či spolupráce se studenty. My bychom poskytli odborné zázemí a zkušenosti, v tamních podmínkách bychom rádi otestovali naše nanočástice, popřípadě vymysleli nové materiály šité na míru tamním environmentálním problémům. Partneři mají o spolupráci eminentní zájem a je zřejmé, že spolupráce by mohla přinést reálné výsledky ve prospěch obyvatel Kolumbie,“ doplnil Filip, který s kolegyní navštívil i další kolumbijské univerzity a navázal cenné kontakty s tamními vědci.

Kožedělný průmysl je pro kolumbijskou ekonomiku velmi významný. Na druhé straně odpadní vodu z výroby s vysokým obsahem organických látek, suspendovanými pevnými látkami,  fenoly či chromem vypouštějí  firmy, často malé rodinné podniky, do řeky Bogotá bez řádného procesu čištění.  Dosud vyvinuté účinné systémy úpravy vody jsou drahé, nebo generují velké množství kalu, který je obtížně zpracovatelný. Odborníci proto vkládají naděje do kombinace několika postupů. Chystaný projekt má proto ověřit možnosti nano-bioremediace pro čištění vod. Vědci nejprve navrhnou vhodnou technologii, kterou následně ověří v laboratorním a pilotním měřítku.

29. 11. 2019