Projekt Crystal4skin se zaměří na nanokrystalové léky podávané kůží

Vývoj nanokrystalických léků pro kožní podání je hlavním cílem projektu Crystal4skin – ERA Talents Fellowship, který odstartoval v CATRIN-RCPTM. Díky prestižnímu grantu EU Horizon-Widera-2022-Talents se na jeho řešení bude podílet Gabriela Scheider Rauber, která před příchodem do Olomouce působila na Politecnico di Torino, ale zkušenosti má i s výzkumem ve Velké Británii, USA a Brazílii.

Vývoj nových léčiv ve formě nanopreparátů podávaných alternativní cestou je stále více aktuální  především pro pacienty, kteří nemohou kvůli svému stavu užívat léčiva per-orálně.

„Projekt Crystals4Skin se zaměří na výzkum nanokrystalických léků pro podání přes kůži, konkrétně skrze vlasové folikuly. Velká kontaktní plocha a objem vlasového folikulu, stejně jako usnadněný přístup do krevního oběhu, z něj činí účinnou cestu pro podávání léčiv ve formě nanočástic. Hlavním cílem projektu je studovat vzájemný vztah mezi strukturou a účinnými vlastnostmi léčiv při jejich transdermálním podání,“ uvedla Scheider Rauber.

Pro naplnění cílů projektu je nezbytné vytvořit multidisciplinární tým výzkumníků s odbornými znalostmi biofyziky, biofarmacie, nanomateriálové chemie i výroby konečných lékových forem produktů. Mentorkou dvouletého prestižního projektu bude Kateřina Poláková, vedoucí skupiny Nanomateriály v biomedicíně CATRIN. Část výzkumu se uskuteční formou stáže ve skupině profesora Thiaga Caona na Federální univerzitě v Santa Catarině v Brazílii. Jedním z úkolů projektu je také zapojení se do aktivit pro urychlení translace poznatků základního výzkumu do aplikační sféry, v tomto případě do vývoje nových farmaceutických produktů.

„Crystal4Skin projekt díky svému zaměření přispěje k diskuzím mezi regulatorními orgány, akademickou sférou a průmyslovými výrobci léčiv, jak urychlit a zefektivnit komunikaci o používání bezpečných a účinných nanoléčiv,” doplnila Poláková.

19. 6. 2023