Konference Nanocon se letos zaměří na nanomateriály v energetice

Jedenáctý ročník mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon, která je největší akcí svého druhu v České republice a patří k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli, startuje dnes v brněnském hotelu Voroněž. Stejně jako v předchozích letech je i letos garantem odborného programu zaměřeného na výzkum nanomateriálů a jeho aplikace Radek Zbořil z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty.

„Ústředním tématem letošního ročníku  jsou Nanomateriály a nanotechnologie pro energetiku. Tomu se bude věnovat i novinka programu, jíž je panelová diskuze s názvem Nové horizonty – Co mohou nanomateriály a nanotechnologie přinést do energetiky. Moderovat ji bude jeden z nejcitovanějších vědců v oblasti materiálových věd Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci, který je i jedním z letošních plenárních řečníků,“ uvedla manažerka konference Kateřina Sedláčková.  Moderátora diskuze představí Radek Zbořil, jedním z panelistů bude Alberto Naldoni z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie RCPTM, čerstvý držitel grantu ERC CZ.

Stejně jako v minulých letech se účastníci mohou těšit na přednášky renomovaných vědců. K těm nejvýznamnějším patří profesor Sariciftci, jenž zaznamenal řadu vynikajících výsledků v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fullereny. Spolupracuje i s RCPTM, v Olomouci navíc loni přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series. Druhým plenárním řečníkem je Martin Pumera z VŠCHT v Praze, který se zaměřuje na výzkum chemických nanorobotů,  jejichž využití se předpokládá například v biomedicíně či environmentálních technologiích. S RCPTM spolupracuje na vývoji 2D materiálů pro katalýzu, elektrochemii a biosenzing. Během konference zazní do pátku celkem 85 přednášek a bude prezentováno 205 posterů. RCPTM bude reprezentovat také Aristeides Bakandritsos z výzkumné skupiny Magnetické nanostruktury.

Program konference je rozdělen do pěti sekcí, hovořit se bude o využití nanomateriálů pro elektronické, magnetické, optické, environmentální či medicínské aplikace. Pozornost vědci zaměří i na monitorování a toxicitu nanomaterálů i pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů. Na konferenci se zaregistrovalo na 330 účastníků z 29 zemí. Podrobné informace jsou na www.nanocon.eu.

16. 10. 2019