Workshop přinesl nové podněty pro prohloubení spolupráce

O možnostech využití výpočetních přístupů při návrhu pokročilých materiálů a analýze mechanismu jejich působení v katalytických energetických, biomedicínských či environmentálních aplikacích diskutovali výzkumníci dne 19. září na workshopu projektu SAN4Fuel v Ostravě. Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Materials-Envi Lab, jedné ze součástí Centra nanotechnologií VŠB-TUO. Právě tato univerzita patří spolu s Univerzitou v Terstu a Univerzitou Friedricha Alexandera v německém Erlangenu k partnerům projektu.

Cílem evropského projektu SAN4Fuel je vyvinout s využitím katalyzátorů na úrovni jednotlivých atomů nové materiály pro aplikace v oblasti udržitelné energetiky a environmentální chemie. Tento inovativní přístup k designu nových materiálů a analýze reakčních mechanismů se neobejde bez pokročilých teoretických modelů a výpočtů. Právě tuto část výzkumu zajišťuje partnerská skupina na VŠB-TUO, která využívá i jeden z nejvýkonnějších evropských superpočítačů národního superpočítačového centra IT4Innovations.

„Z toho důvodu jsme jako místo pro setkání odborníků z daných oborů zvolili právě VŠB-TUO. Diskutovali jsme nejen o nejnovějších výsledcích výzkumu v těchto vzájemně propojených oblastech, ale také jsme identifikovali nové směry a další možnosti pro pokračování v těchto vědeckých tématech. Podobné workshopy mají pro sdílení nových poznatků a nápadů klíčový význam,“ uvedl hlavní řešitel projektu Štěpán Kment.

Součástí programu byla také exkurze v IT4Innovations VŠB-TUO s prezentací tamní špičkové výpočetní infrastruktury. „Účastníci měli jedinečnou příležitost nahlédnout do technologických inovací a infrastruktury podporující náš výzkum. Celý tým projektu SAN4Fuel byl potěšen úspěchem tohoto workshopu,“  zhodnotil akci Kment.


„Financováno Evropskou unií v rámci projektu č. 101079384. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro výzkum. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.“

26. 9. 2023