Gratulace pro chemika Josefa Michla

Jak jinak než vědou oslavil své životní jubileum světově renomovaný chemik Josef Michl v Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR, který je vedle University of Colorado v Boulderu jedním z jeho působišť. Mezi gratulanty nechyběl ani ředitel RCPTM Radek Zbořil. Na konferenci Josef Michl 80 vystoupil s přednáškou Chemistry of Graphene and Carbon Dots Towards Advanced Magnetic, Biomedical and Environmental Technologies.

„Bylo mi ctí se oslavy zúčastnit. Josefa Michla považuji za jednoho z největších vědců, kterými se může Česká republika chlubit,“ uvedl ředitel olomouckého vědeckého centra.

S jubilantem se akademická obec Univerzity Palackého mohla setkat v říjnu 2013 v rámci přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který zaštiťuje právě profesor Zbořil. Na jaře 2014 se pak v Olomouci sešli tři králové české chemie – kromě Josefa Michla a Pavla Hobzy také jejich učitel Rudolf Zahradník.

Profesor Michl patří k výrazným osobnostem světové chemie. Věnuje se mimo jiné makromolekulární chemii, fotochemii, molekulární elektronice, výzkumu směřujícímu k vývoji efektivních solárních článků či tvorbě molekulárních „stavebnic“ umožňujících mimo jiné tvorbu nanorotorů a nanomotorů.

30. 5. 2019