Renomovaný chemik po roce opět navštívil RCPTM kvůli rozvoji spolupráce

Vědecké přednášky, prohlídka laboratoří a především inspirativní rozhovory o vědě a možnostech další spolupráce byly hlavními body návštěvy vědců z Univerzity Johanna Keplera v Linci v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Ústřední postavou setkání byl renomovaný fyzikální chemik Niyazi Serdar Sariciftci, který loni v dubnu v Olomouci přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series.

„Tehdy jsme se domluvili na spolupráci v několika oblastech a jsem velmi rád, že se podařilo ji nastartovat. Vloni v červnu jsme byli u našich partnerů v Linci a nyní kolegové návštěvu opětovali. Skupina profesora Sariciftciho se zaměřuje na hledání alternativních zdrojů obnovitelné energie, my můžeme nabídnout pro spolupráci řadu našich unikátních nanomateriálů,“ uvedl zástupce ředitele RCPTM Michal Otyepka.

Spolupráce se rozběhla v oblasti využití derivátů grafenu, které vědci v Olomouci připravují. „Míříme na využití enzymů pro biokatalytické aplikace. Pro společný projekt jsme nabídli námi vyvinutou grafenovou kyselinu, na niž kolegové v Rakousku kotví vhodné enzymy. Vznikají tak nové grafenové kompozity s velkým aplikačním potenciálem,“ naznačil jeden ze směrů společné práce Otyepka.

Již během loňské přednášky profesor Sariciftci zdůraznil, že je nutné vyvinout nejen vědecké, ale i technologické úsilí pro využití obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti recyklace oxidu uhličitého a získání nových energetických zdrojů. Jednou z oblastí, kam upírá svoji pozornost, je příprava takzvaných perovskitových solárních cel pro výrobu elektrické energie. Jejich výzkum zaznamenává obrovský boom a jedním z výsledků je i poměrně značné navýšení jejich účinnosti v rekordně krátkém čase uplynulých pěti let. Fotovoltaické cely jsou další z oblastí, kde se výzkumy obou pracovišť protínají.

 

„My se snažíme do Lince dodávat elektrodové materiály na bázi oxidu titaničitého ve formě nanotrubic. Kolegové je následně využívají při konstrukci perovskitových solárních článků,“ prozradil Štěpán Kment z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie.

Podle Otyepky mají obě strany zájem ve slibně se rozbíhající spolupráci pokračovat. Diskutují rovněž i o jejích dalších formách včetně výměnných pobytů studentů a pracovníků.

Profesor Sariciftci publikoval mimo jiné v časopisech Science, Nature Materials nebo Nature Photonics. Je autorem více než 640 prací, které mají přes 47 tisíc citací. Jeho h-index je 93. Působil mimo jiné v Institutu pro polymery a organické pevné látky na Kalifornské univerzitě pod vedením Alana J. Heegera, který se stal v roce 2000 nositelem Nobelovy ceny za chemii.

27. 2. 2019