Konference Nanocon dospěla do jubilejního ročníku

Největší tuzemská konference v oboru nanotechnologií  Nanocon, která patří také k největším odborným setkáním v daném oboru ve střední Evropě, letos oslavila desáté výročí. Jubilejní ročník se uskutečnil v Brně od 17. do 19. října opět s výraznou účastí RCPTM. To patří tradičně ke spolupořadatelům akce a ředitel RCPTM Radek Zbořil se znovu ujal role odborného garanta konference. Své zástupce mělo vědecké centrum i mezi vyžádanými přednáškami, a to díky Pavlu Hobzovi a Aleši Panáčkovi.

„Konference si postupně vydobyla pozici největší tuzemské konference v oboru nanotechnologií a patří rovněž k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli. V letošním jubilejním ročníku se významná část programu zaměřila na nanomedicínu. Jsem rád, že zásadní vystoupení zde budou mít i zástupci našeho vědeckého centra,“ uvedl Zbořil.

Nový způsob, jak řídit elektronické a magnetické vlastnosti molekul, objasnil světově uznávaný odborník na nekovalentní interakce Pavel Hobza z RCPTM a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Výzkum, který letos otiskl časopis Nature Communications, se těší velkému zájmu odborné veřejnosti a byl dokonce vybrán mezi Editors’ Highlights. Fyzikální chemik Aleš Panáček hovořil o bakteriální rezistenci vůči nanočásticím stříbra. Rovněž tento výzkum pronikl na stránky prestižního časopisu, a to Nature Nanotechnology. Také díky tomu vědec nedávno získal prestižní Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR.

Na konferenci se letos zaregistrovalo přes 330 účastníků. K nejvýznamnějším hostům patřil například výkonný ředitel Ústavu pro laserové, fotonické a biofotonické technologie (ILPB) vybudovaném na University of Buffalo v americkém státě New York Paras N. Prasad. Multidisciplinární vědec v oblasti biofotoniky a nelineární optiky, který dosáhl celosvětového věhlasu za svou průkopnickou práci v používání technologií založených na světle k řešení závažných globálních problémů současné medicíny, vystoupil s přednáškou nazvanou Konvergence vědy: propojení nanotechnologií s fotonikou a biologií s dopadem na energetiku a zdravotní péči. V plenární sekci přednášel i ředitel Výzkumného centra grafenu a ředitel Centra pro pokročilé 2D materiály na National University of Singapore Antonio H. Castro Neto. Materiálový vědec a teoretik kondenzovaných látek, který dosáhl světového uznání především za své práce týkající se 2D materiálů, hovořil na téma 2D materiály: věda a technologie.

 

17. 10. 2018