Michal a Rostislav Langerovi jsou Talenti roku

Doktorandi Michal a Rostislav Langerovi, kteří v CATRIN působí ve výzkumné skupině Uhlíkové nanostruktury, biomolekuly a simulace, získali ocenění Talent roku. Uděluje ho  město Ostrava studentům, jejichž společným jmenovatelem jsou excelentní studijní výsledky, práce ve výzkumných týmech i publikování odborných statí. Letos ocenění získalo 10 studentů s trvalým bydlištěm v Ostravě, kteří studují na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí.

„Ocenění Talent roku je dosud největším úspěchem mé kariéry. Ukazuje tvrdou dřinu během studií a hlavně můj špičkový výzkum, který by nebyl možný bez podpory a spolupráce s CATRIN. Jsem vděčný a chtěl bych poděkovat profesoru Michalu Otyepkovi za příležitost a možnost participovat na mnoha projektech. Dále bych chtěl poděkovat mému mentorovi docentu Piotru Błonskému za jeho vedení a přístup. Tato cena mě motivuje pracovat na sobě a dále se podílet na světovém výzkumu,” komentoval ocenění Rostislav Langer.

Radost z uznání netají ani jeho bratr Michal. „Titulu Talent roku si nesmírně  cením. Je to jasná vizitka nejen mé cílevědomosti a zapálení pro vědu a vzdělání obecně, ale také to ukazuje na vysokou úroveň vědecké skupiny profesora Michala Otyepky,“ řekl. Na svém kontě mají oba doktorandi celou řadu zahraničních pobytů i kvalitních publikací.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Program Talent roku nahradil dlouholetý projekt Stipendia města Ostravy. Díky finanční podpoře se mohou studenti intenzivně věnovat studiu, výzkumu a všem souvisejícím aktivitám. Podle organizátorů  mají všichni ocenění studenti perfektní studijní výsledky a zároveň inspirativní životní příběhy.

Podávat přihlášky do programu bylo možné do konce října 2021. Celkem se přihlásilo 28 studentů, z toho šest studentů bakalářského či magisterského stupně a 22 studentů doktorských oborů. Podané návrhy posuzovala komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Odborníci hodnotili studijní výsledky, publikační činnost, vědecké úspěchy i společensky prospěšné aktivity studentů.

13. 6. 2022