Mezinárodní zimní škola bioelektroniky přivítala i vědce z CATRIN

Trojí zastoupení měla CATRIN na letošní 7. mezinárodní zimní škole bioelektroniky (BioEL2022), která se v březnu konala v rakouském Kirchbergu. Konferenci pořádá Univerzita Johanna Keplera v Linci. Jedním z členů organizačního týmu je dlouholetý spolupracovník CATRIN a přední fyzikální a materiálový chemik Niyazi Serdar Sariçiftçi. 

Mezinárodní zimní škola je fórum, kde se renomovaní i začínající vědci seznamují s novými tématy v oblasti bioelektroniky, diskutují o nich, prohlubují svoje znalosti a navazují nové spolupráce. Letos se jednalo mimo jiné o problematiku vodivých polymerních biomateriálů pro využití v různých oblastech biomedicíny, například stimulaci nervových buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění,“ uvedla vedoucí skupiny Nanomateriály v biomedicíně CATRIN Kateřina Poláková.

Na konferenci prezentovala vědecké poznatky a přístupy pro studium interakcí různých typů buněk s nanomateriály vhodnými pro biomedicínské aplikace. „Určitě máme komunitě zabývající se vývojem nových polymerních materiálů pro medicínské aplikace co nabídnout. Především naše zkušenosti a zázemí pro testování cytotoxicity nově vytvořených materiálů byly předmětem mnoha dotazů a příslibem k další spolupráci mezi skupinami profesora Sariçiftçiho a CATRIN-RCPTM,“ doplnila Poláková. Spolu s ní se konference zúčastnili Šárka Hradilová a Ivan Dědek. Svůj výzkum prezentovali v posterové sekci.

Účast na konferenci je dalším z výsledků spolupráce s profesorem Sariçiftçim, jenž olomoucké vědecké centrum opakovaně navštívil a na Univerzitě Palackého přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series. Se zdejšími vědci spolupráce mimo jiné i v oblasti bio-organické elektroniky i ve výzkumu biokompatibility a toxicity nanomateriálů.

 

29. 3. 2022