Týden vědy a techniky letos opět s účastí RCPTM

Dny otevřených dveří a přednášku pro středoškoláky připraví i letos RCPTM v rámci největšího tuzemského festivalu vědy Týden vědy a techniky. Akademie věd ČR jej pořádá od 11. do 17. listopadu. Zájemci budou moci navštívit laboratoře vědeckého centra a pro středoškoláky je určena přednáška s názvem Čistá voda jako dar a jak k tomu mohou přispět nanotechnologie, která se uskuteční v Pevnosti poznání.

Program RCPTM vychází z hlavního tématu letošního ročníku, jímž jsou vedle 30. výročí sametové revoluce i globální hrozby. K nim patří rovněž nedostatek pitné vody, proto si vedoucí výzkumné skupiny Environmentální nanotechnologie Jan Filip připravil pro studenty středních škol přednášku, na níž ve středu 13. listopadu od 10:00 představí možnosti, jak lze pomocí extrémně malých částic znečištění z podzemních, povrchových a odpadních vod odstranit. Seznámí posluchače i s dalšími (nano)technologiemi přínosnými pro životní prostředí.

Se světem nanočástic se mohou zájemci seznámit i díky exkurzím v RCPTM. Dozví se například to, jak mohou nanotechnologie přispět ke zlepšení lidského zdraví nebo při využívání obnovitelných zdrojů energie. Vědci je seznámí s hlavními směry chemického, materiálového a optického výzkumu RCPTM, provedou je špičkově vybavenými laboratořemi a dojde i na experimenty. Na exkurze je nutné se registrovat předem, bližší informace včetně kontaktů pro rezervace jsou na www.tydenvedy.cz.

 

 

 

5. 11. 2019