Jeden z nejvlivnějších světových výpočetních chemiků Pavel Hobza získal Cenu Neuron

Cenu Neuron v oboru chemie převzal v neděli 16. října profesor Pavel Hobza, objevitel nového typu vodíkové vazby a jeden z nejvlivnějších světových vědců v oblasti výpočetní chemie. Nadační fond ocenil celoživotní práci v oblasti chemie, jíž obohatil světový výzkum. Vedle působení v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří profesor Hobza také k vědeckým oporám CATRIN.

„Obecně platí, že v České republice je ocenění za vědu velmi málo. Přitom každé je významné, protože současně je i důležitou informací pro veřejnost o stavu a pozici české vědy. Nejde tedy o ješitnost badatele, i když každá pochvala potěší, ale žádoucí je veřejné ocenění práce vědce,“ uvedl Hobza, který patří mezi nejvýznamnější české vědce přelomu 20. a 21. století.

„Pavel Hobza je bezesporu jednou z nejinspirativnějších vědeckých osobností a morálních autorit, kterou jsem kdy v životě potkal. Jsem velice hrdý, že právě on se stal v roce 2020 prvním zaměstnancem CATRIN a ještě více mě těší, že stále neztrácí elán a sílu vědecky pracovat,“ komentoval ocenění ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Zdroj: NF Neuron

Světový ohlas získal čerstvý držitel Ceny Neuron  objevem nového typu vodíkové vazby, která pomáhá vysvětlit strukturu biomolekul. Se spolupracovníky vyvinul nové skórovací funkce založené na kvantové mechanice, které umožňují předpovídat účinnost nových léčiv. Jeho práce přispěla k pochopení interakcí biologických systémů, které z teoretické roviny posunul k praktickému pozorování: popsal a zaznamenal tzv. sigma-díry, které v atomu halogenu vytváří kladný náboj a díky kterému se k sobě vážou molekuly, které by teoreticky neměly. To je důležitý posun nejen pro základní pochopení toho, jak se k sobě atomy v molekulách vážou, ale také pro praktickou materiálovou chemii.

„Pavel je nejlepší chemik, kterého jsem ve svém profesním životě poznal. Navíc je to nejzarputilejší vědec, kterého znám, v tom nejlepším slova smyslu. Dokáže vycítit silné téma, ponořit se do něj a dotáhnout ho až k zásadnímu objevu. Cenu mu ze srdce přeji a jsem rád, že s ním mohu spolupracovat nejen v rámci společného projektu EXPRO,“ uvedl vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil.

Ocenění kolegy těší i vedoucího CATRIN – RCPTM Michala Otyepku, jenž si velmi váží jeho dlouholeté a systematické práce v oblasti nekovalentních interakcí. „Navíc je pro mne profesor Hobza nejen vědeckým vzorem, jehož kariéra ukazuje, že cesta vědy bývá nelehká a že se vědec nesmí vzdát, ale také vzorem morálním, který se nezaprodal komunistickému režimu, přestože by byl jeho život mnohem snazší,“ řekl.

Výsledky své práce publikuje profesor Hobza ve špičkových světových časopisech, mezi nimiž nechybí Science nebo tituly náležející do Nature family. Opakovaně figuroval v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers.

17. 10. 2022