Patrik Schmuki získal prestižní Cenu Heinze Gerischera

Světově respektovaný odborník v oblasti elektrochemie a jedna z vědeckých opor CATRIN Patrik Schmuki obdržel prestižní Cenu Heinze Gerischera. Tu od roku 2001 uděluje Elektrochemická společnost vědcům, kteří významně přispěli k vědě o polovodičové elektrochemii a fotoelektrochemii včetně souvisejících oblastí fyzikální a materiálové chemie.

„Je to pro mě skutečně velká čest. Jedná se o jednu z nejdůležitějších cen, které jsem kdy dostal. Ve výčtu dosavadních laureátů jsou skutečné vědecké špičky v oboru elektrochemie, ať už se jedná o profesory Allena Barda, Michaela Grätzela či Akira Fujishimu. Díky ocenění jsem se tedy ocitl mezi těmi nejlepšími z našeho oboru,“ uvedl Patrik Schmuki, mimo jiné i držitel ocenění Natta Award 2020.

Cena je uznáním jeho celoživotního příspěvku v oboru elektrochemie a fotoelektrochemie, od prací týkajících se přípravy nanotrubic oxidu titaničitého a jejich využití ve fotokatalýze až po využití jednoatomárního inženýrství, a odráží jeho výzkum na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg i v CATRIN. V Olomouci vybudoval výzkumnou skupinu Fotoeletrochemie a byl mimo jiné klíčovou osobností projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který se zaměřil na produkci vodíku jako paliva budoucnosti fotokatalytickým rozkladem vody s využitím oxidu titaničitého ve formě nanotrubic. V současné době je hlavním řešitelem projektu EXPRO. Na výzkum jednoatomových 2D fotokatalyzátorů získal podporu téměř 50 milionů korun.

„V projektu EXPRO jsme se vrátili k využití platiny jako kokatalyzátoru. Platina je sice drahý materiál, a proto se celé týmy v uplynulých letech snažily najít za ni vhodnou náhradu. My ale dokážeme pomocí inženýrství na úrovni jednotlivých atomů velmi dramaticky snížit její množství, a tím i výrazně eliminovat finanční náklady. Současně mnohonásobně zvyšujeme aktivitu vyráběného fotokatalyzátoru – oxidu titaničitého,“ uvedl Schmuki.

Ocenění udělované jednotlivcům nebo malým výzkumným týmům je pojmenované po  německém vědci, který významně přispěl k rozvoji oboru, a to zejména v oblasti polovodičových elektrod a elektrodové kinetiky. Jeho práce položila základy pro mechanistický výklad elektrochemických reakcí a silně ovlivnila současné chápání elektrodové kinetiky.

31. 10. 2023