Zástupci americké agentury jednali v RCPTM o možné spolupráci

O možnostech vzájemné česko-americké spolupráce diskutovali v pátek zástupci americké Národní vědecké nadace (National Science Foundation) s pracovníky Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Setkání se zúčastnilo nejen vedení vědeckého centra a výzkumných skupin, ale i postdoci a doktorandi.

 

Delegace čtyř programových ředitelů americké National Science Foundation ve složení Fred Kronz, Vyacheslav Lukin, Roxanne Nikolaus a Amarda Shehu pobývala v České republice po celý týden. „V Olomouci projevila americká strana zájem blíže se seznámit s prací Univerzity Palackého a především RCPTM v oblasti nanotechnologií,“ uvedl prorektor pro zahraničí Martin Kudláček.

Cílem RCPTM bylo nejen představit výzkum jednotlivých skupin, ale také hovořit o minulých a současných spolupracích s americkými partnery a vytipovat další případná partnerství do budoucna.

„Delegaci z americké grantové agentury jsme představili organizaci výzkumu, síť mezinárodních vazeb a výzkumné aktivity RCPTM v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Na jednání jsme konkretizovali výhody a výzvy vzájemné vědecké spolupráce mezi ČR a USA. Do podnětné diskuze se vedle vedoucích vědecko-výzkumných skupin zapojili také postdoci a Ph.D. studenti působící v našem centru. Hovořili o svých zkušenostech a ptali se na možnou podporu. Věřím, že některé z myšlenek ohledně možného prohloubení vzájemné česko-americké spolupráce se podaří v budoucnu realizovat,“ řekl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka.

Národní vědecká nadace je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdrojů. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo pro jednotlivce.

16. 12. 2019