Vědci připravili manželům krásný den. A oni jim

„Super zážitek“ nebo „krásný den“. Těmito slovy hodnotil návštěvu RCPTM Kamil Otčenášek z Cakova, kterého mozková mrtvice připravila o řeč i hybnost končetin. Nepřízni osudu ale čelí s obdivuhodnou vytrvalostí a optimismem a za obrovské podpory rodiny. Manželka Zdeňka jej doprovodila i do RCPTM a jak přiznala, návštěva pro ně byla velmi vítaným rozptýlením.

Manželé si prohlédli některé z laboratoří včetně špičkových mikroskopů. Díky transmisnímu elektronovému mikroskopu s vysokým rozlišením se poprvé podívali na jednotlivé atomy, pod skenovacím elektronovým mikroskopem pozorovali strukturu svých vlasů. Dozvěděli se, co jsou nanočástice a k čemu slouží, s překvapením sledovali hořící nanočástice železa nebo levitující magnet. „Nemůžu tomu uvěřit,“ reagoval na nové informace s úsměvem Kamil, který s vědci komunikoval pomocí papírové tabulky s písmenky.

„Hovořili jsme i o aplikacích nanomateriálů v medicíně, konkrétně o využití uhlíkových teček pro diagnostiku a magnetických nanočástic jako kontrastních látek v magnetické rezonanci. Kamila a Zdeňku zajímalo také vše o kmenových buňkách. Právě k léčbě kmenovými buňkami totiž upínají velkou naději,“ uvedl Radek Zbořil, který společně s manželkou Kamila již delší dobou podporuje v jeho rekonvalescenci.

Nadšení z návštěvy neskrývala ani Zdeňka. „Mě věda velmi fascinuje a Kamila takové věci moc baví. Současně jsme rádi, když se takto můžeme někam podívat,“ přiznala žena, která pečuje o manžela a dva syny. I díky jejich podpoře a velké píli při rehabilitaci tak Kamil, jehož počáteční prognóza po prodělané cévní mozkové příhodě byla velmi nepříznivá, dělá pokroky. „Jestli máte čas a zájem, ukážu vám, jak se umím postavit,“ překvapil vědce další dovedností znovunabytou teprve nedávno. Své zdánlivě malé „krůčky“ si každý den pomocí počítače zaznamenává do svého deníku. „A také pořád píše nějaké vtipy,“ prozradila na něj Zdeňka.

Návštěva se shodou okolností uskutečnila v období, kdy se rodina těší velké mediální pozornosti. Její členové se totiž stali hlavními protagonisty jednoho z dílů pořadu televize Nova Mise nový domov. „Byla to pro nás obrovská pomoc, v opraveném domě se nám krásně bydlí. Ubylo starostí a přibylo lásky. Hodně lidí nám teď píše, povzbuzují a podporují nás. Jsme vděční za každou pomoc. Přestože se Kamil hodně snaží a dělá pokroky, je to náročné,“ uvedla Zdeňka, která značnou energii vkládá do aktivit, které by mohly přispět ke zlepšení zdravotního stavu jejího manžela. „Hodně lidí nám píše, že jsme pro ně vzorem. To je obrovská motivace,“ dodala.

13. 11. 2019