RCPTM má opět zástupce v seznamu Highly Cited Researchers

 

Chemici Radek Zbořil a Rajender Varma se umístili v letošním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics v USA. Dostali se tak do prestižní společnosti, v níž je letos i 23 laureátů Nobelovy ceny. Trojici vědců, kteří působí na Univerzitě Palackého a opakovaně patří mezi jedno procento nejcitovanějších badatelů světa, doplňuje analytický chemik a fytochemik Ondřej Novák z olomouckého pracovišti Ústavu experimentální botaniky, jež je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.  

Stejně jako v loňském roce patří do seznamu, a to v kategorii „Cross-field“, odborník v oblasti nanotechnologií Radek Zbořil,  který v poslední době stál u objevu nejtenčího známého izolantu, nekovových magnetů, první dvoudimenzionální karboxylové kyseliny nebo rezistence bakterií vůči nanostříbru.

„Je to ocenění dobrých nápadů a skvělých lidí v RCPTM. Děláme multioborový výzkum s velkým přesahem do aplikací. Díky práci RCPTM se Univerzita Palackého dle citačního indexu normalizovaného na příslušnou vědeckou kategorii (CNCI index dle databáze Web of Science) dostala například v multidisciplinárních materiálových vědách a nanotechnologiích na první příčky v ČR. Ve fyzikální chemii jsme na tom v posledních letech dokonce lépe než univerzity  v Cambridge a Oxfordu,“ řekl profesor Zbořil.

Za velkou poctu považuje umístění na seznamu Rajender Varma, který také působí v Agentuře pro ochranu životního prostředí v USA (US EPA). „Je to pro mě velká čest být zařazen na tento prestižní seznam vědců. Zastupuji zde také RCPTM a Univerzitu Palackého, kde spolupracuji s výjimečnými kolegy. Kvalita vědeckých center je postavena v prvé řadě na osobnostech, které zde pracují a dostanou prostor a podporu rozvinout svůj talent,“ uvedl.

Seznam Highly Cited Researchers 2019 obsahuje přes 6000 jmen výzkumníků z téměř 60 zemí. Jedná se o vědce, kteří v 21 výzkumných oblastech, popřípadě napříč nimi, vzbudili svými pracemi značný ohlas, dosáhli obrovské citovanosti a jsou tedy velkým přínosem pro rozvoj poznání i společnosti.  Seznam vznikl na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018 podle databáze Web of Science.  Českou vědu reprezentuje v seznamu také kardiolog Petr Widimský, ekologové Petr Pyšek, Jan Pergl a Vojtěch Jarošík, chemik Martin Pumera, mikrobiolog Petr Baldrian nebo botanik Roman Pavela. Do seznamu HCR byli zařazeni také čtyři zahraniční vědci působící v ústavech Akademie věd ČR.

Nejpočetnější zastoupení mají v seznamu Spojené státy americké (2737), na druhém místě je Čína (636) následovaná Velkou Británií. Sousední Německo má v seznamu 327 zástupců, Slovensko jednoho a Polsko sedm.

 

Highly Cited Researchers 2019

20. 11. 2019