Unikátní výstava Voda a civilizace vznikla i s přispěním RCPTM

Příběh vody a její klíčový význam pro život člověka přináší výstava fotografií Voda a civilizace, kterou si od 2. května mohou zájemci prohlédnout na pražské Kampě. Jejím cílem je představit vodu jako strategickou surovinu a upozornit, že péče o ni bude hlavní úkolem mnoha následujících generací. Mezi 16 institucemi z tuzemska i zahraničí, které se na přípravě expozice podílely, je i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého.

Do přípravy výstavy se zapojili Jan Filip, Michal Otyepka a Radek Zbořil z RCPTM. Podle vědců k sobě totiž voda a nanomateriály mají velmi blízko, jejich vzájemná interakce je starší než lidstvo samo. Na povrchu přírodních nanočástic oxidů nebo sulfidů kovů mohlo v dávné minulosti dojít ke klíčovým reakcím vedoucím ke vzniku života na Zemi. Nanočástice se ve vodách vyskytují přirozeně, a to je jedna z možných cest, jak se dostávají do organismů.

„V moderní společnosti se pak nabízí použití nanočástic pro čištění vody, kdy nanočástice díky svému rozměru a velké ploše povrchu mohou velice efektivně interagovat s rozpuštěnou kontaminací, to znamená chemicky ji degradovat nebo vychytávat. Navíc malý rozměr těchto částic umožňuje, aby se samovolně pohybovaly například v podzemních vodách, čímž se zvyšuje možný dosah jejich účinku. Na výstavě mimo jiné představujeme možnosti využití nanočástic pro čištění podzemních vod. Kontaminace podzemních vod je poměrně specifický problém, kdy nejen že znečištění není tak očividné, ale především zde nelze využít postupy běžně aplikované na povrchu. Touto problematikou se v RCPTM zabýváme zejména v rámci projektu Centra kompetence NANOBIOWAT Technologické agentury ČR, kdy výrobu těchto typů nanočástic máme patentovanou,“ uvedl jeden z autorů doprovodných textů Jan Filip.

Na dalších panelech zástupci RCPTM představují široké veřejnosti vodu jako důležitou chemickou sloučeninu v různých skupenstvích, poukazují na význam vody pro život, zejména člověka, dále na přítomnost nových typů znečištění ve vodách či možnost využití nanomateriálů při získávání udržitelných zdrojů energie třeba solárním štěpením vody.

Kurátorem a spoluautorem výstavy je archeolog a egyptolog Miroslav Bárta, který ocenil účast olomouckého vědeckého centra v projektu. „RPCTM se řadí mezi nejvýznamnější vědecké ústavy svého druhu v naší zemi. Jeho světový význam podtrhují dlouholeté výsledky výzkumu, publikace i výchova nových vědeckých generací. Právě proto je jejich spolupráce na výstavě Voda a civilizace, první svého druhu v mezinárodním měřítku, naprosto zásadní. Panely pod jejich gescí názorně a přístupnou formou vysvětlují základní vlastnosti vody a její význam pro život na planetě Zemi,“ řekl.

Výstava obsahuje četné autorské snímky doplněné o ilustrační fotografie s poutavými popisy. Návštěvníci mohou vidět unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři na zvířata. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky. Nechybí také historické fotografie, například rytina Karlova mostu z konce 18. století, která ukazuje hromadění ledových ker při povodni. Součástí výstavy jsou snímky z povodně v Praze z roku 2002, ale také současná fakta i nejaktuálnější výzkumy amerického Scrippsova ústavu, největší oceánografické instituce na světě. Venkovní expozice je přístupná 24 hodin denně, a to až do 28. května.

6. 5. 2019