RCPTM se představí na konferenci rostlinných biotechnologů

RCPTM se letos poprvé zapojí do programu konference Plant Biotechnology: Green for Good V, kterou v Olomouci pořádá Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) spolu s Evropskou biotechnologickou federací (EFB). Výzkumníci RCPTM budou přednášet v rámci nové sekce Udržitelné technologie pro životní prostředí a Michal Otyepka promluví o své zkušenosti s podáním žádosti, hodnocením a řešením ERC grantu.

Technologie pro udržitelný rozvoj mají ve výzkumu RCPTM významné místo. Jedná se například o monitorování znečištění životního prostředí, čištění podzemních, povrchových a odpadních vod, nové materiály pro šetrné chemické procesy či nové materiály využívající odpadní produkty.

“Výzkum v těchto oblastech vyžaduje široký interdisciplinární přístup. Věříme, že naše účast na konferenci, zejména zapojení v sekci Udržitelné technologie pro životní prostředí, pomohou zviditelnit náš výzkum u rostlinných biotechnologů. Zejména se však chceme u kolegů inspirovat, diskutovat o možné spolupráci a rozšířit naše partnerské sítě. V širokém interdisciplinárním a mezinárodně provázaném výzkumu, který se zaměřuje na významné a palčivé problémy současné společnosti, spatřujeme největší potenciál pro další rozvoj výzkumných aktivit centra,” uvedl Otyepka, jenž premiérově zařazenou sekci povede.

RCPTM budou na konferenci reprezentovat také Rajender Varma, jenž bude přednášet na téma využití uhlíkatých odpadů v technologiích pro životní prostředí (Carbonaceous waste: sustainable applications in chemical transformations and environmental remediation). Jan Filip bude hovořit o využití materiálů na bázi sloučenin železa při čištění vod (Iron-based (nano)materials: an advanced tool for water).

“Obě vědecká centra se snaží přispívat k řešení významných globálních problémů současného světa. Cílem nové programové sekce zaměřené na udržitelné technologie je najít styčné plochy mezi oběma institucemi a jejich výzkumy,” řekl ředitel CRH Ivo Frébort.

Konference se uskuteční od 10. do 13. června na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Zúčastní se jí na 150 vědců a studentů z 20 zemí, zazní na ní 35 odborných přednášek a k vidění bude přes 80 posterů.

https://www.efbiotechnology.org/g4g

31. 5. 2019