Nadějné bio- a nanotechnologie se přiblíží k praxi

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH).  Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) na to pracoviště získala dotaci 125,8 milionů korun. 

„Pro RCPTM je to další velký úspěch. Po grantových výzvách Excelentní týmy a Excelentní výzkum jsme uspěli i v předaplikačním výzkumu. Takovou bilancí se žádné jiné vědecké centrum v tuzemsku pochlubit nemůže,“ uvedl ředitel RCPTM Radek Zbořil.

Výzkumníci se budou zabývat vývojem nových technologií využitelných například v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí nebo v medicíně. „Projekt bude jakýmsi přemostěním mezi excelentním výzkumem obou vědeckých center a případným transferem technologií. Vědci budou moci své výzkumy dopracovat, ověřit, zda jsou vhodné pro komerční uplatnění, a také správně nastavit jejich právní ochranu ve vztahu k podmínkám budoucí licence či jiného způsobu přenosu do praxe,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Lucie Plíhalová.

Olomoucká aglomerace je sice díky Univerzitě Palackého dlouhodobě úspěšná při převádění výsledků základního výzkumu do průmyslové praxe, existuje však řada slibných poznatků, které nejsou zcela dokončené. „Jedinečnost tohoto projektu spočívá v podpoře aplikovaného výzkumu bez přímé spolupráce s komerčním sektorem. Výsledky budou připraveny do finální podoby na půdě výzkumných center a fáze komercionalizace se uskuteční díky jejich vlastnímu úsilí v oblasti transferu technologií,“ doplnil spoluautor návrhu projektu za RCPTM Pavel Tuček.

Projekt propojí celkem osm týmů. Úkolem odborníků z RCPTM bude například rozpracovat některé nanotechnologie pro environmentální aplikace včetně zpracování odpadu tak, aby mohl být dále využit mimo jiné v udržitelném zemědělství bez zatížení zemědělských půd. Budou se také zabývat schopnostmi magnetických nanočástic při odhalování a účinné separaci biologicky významných molekul. Tyto technologie mohou mít přínos v potravinářství, farmacii nebo biomedicíně.

Projekt umožní rozšířit vybavení obou center o další specifické přístroje, které jsou nezbytné pro rozpracování perspektivních výsledků v předaplikační fázi. Samozřejmostí je i otevření specificky orientovaných pozic pro mladé a nadějné výzkumníky. Realizace projektu začala letos v červnu a potrvá do konce roku 2022.

15. 2. 2018