Supercapacitors must be powerful yet environmentally friendly

Po olomouckém kick-off meetingu se další zásadní setkání partnerů projektu Evropské rady pro inovace (EIC) TRANS2DCHEM uskutečnilo v polovině června v Itálii. O dosavadním pokroku při přípravě prototypu superkondenzátoru s dusíkem dopovaným grafenovým derivátem jednali účastníci setkání ve společnosti Itelcond i na Institutu Giulia Natty Polytechnické univerzity v Miláně. Vedle technologie výroby byla jedním z dominantních témat i otázka šetrnosti vyvíjeného zařízení k životnímu prostředí.

Vědci z CATRIN ve spolupráci s kolegy z Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli a italskou firmou ITELCOND mají za cíl vyvinout vysokokapacitní, bezpečný a k přírodě šetrný superkondenzátor, tedy zařízení pro uchovávání elektrické energie. Využívají při tom v Olomouci vyvinutý a patentově chráněný materiál odvozený od grafenu.

„Současnou výzvu představuje zejména zvládnutí procesu nanášení vrstvy grafenového derivátu na elektrodu ve výrobě. Zařízení pro tento proces jsou ve fázi dodávky a do konce letošního roku se plánuje výroba prvního prototypu svitkového superkondenzátoru ve firmě Itelcond. Právě prezident této společnosti Luca Primavesi milánské setkání hostil. První den setkání vyvrcholil prohlídkou výrobního závodu firmy Itelcond a diskuzemi o plánovaných výrobních procesech,“ uvedl hlavní řešitel projektu Michal Otyepka z CATRIN.

Kromě italského týmu byli také přítomni Doron Aurbach a Malachi Noked z Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli a delegace pěti zástupců z CATRIN.

„Odborníci z Bar-Ilanovy univerzity prezentovali první vzorek pouzdra skládaného plošného kondenzátoru jako výsledek prací na optimalizaci přípravy tohoto typu opouzdření. Během podzimu, v souladu s plánem projektu, bude sestaven první funkční vzorek s kapacitou 500 F,“ objasnil Otyepka.

Odborníci jednali také na Institutu Giulia Natty Polytechnické univerzity v Miláně, kde se zaměřili zejména na problematiku vlivu plánovaných součástek na životní prostředí. Klíčovou osobností diskuzí o těchto otázkách byl profesor Giovanni Dotelli. Diskuse se zaměřovaly na otázky udržitelnosti, uhlíkové stopy a možných opatření, která by měla být při vývoji a výrobě nových technologií přijata.

„Kompletní LCA Life Cycle Assesment , tedy ohodnocení životního cyklu výrobku od prvotního kroku vývoje, není dosud běžnou praxí u pasivních součástek. I v tomto směru chce být projekt inovativním vzorem a inspirací pro další vývoj podobných zařízení,“ dodal Tomáš Zedníček z CATRIN. 

„Všichni účastníci setkání sdíleli společný cíl, a to nejen vyvinout komponenty se špičkovým výkonem, ale také se zabývat jejich vývojem s maximální odpovědností vůči životnímu prostředí a společnosti. Setkání přispělo k většímu porozumění a prohloubilo spolupráci mezi odborníky, kteří do projektu přinášejí různé perspektivy a znalosti. Díky této komplexní a multidisciplinární spolupráci se zdá, že TRANS2DCHEM je na správné cestě k dosažení vytyčených cílů a přinášení inovací do oblasti superkondenzátorů a technologií pro ukládání elektrické energie obecně. Další výsledky budeme prezentovat na konferenci pasivních součástek v září na SDU Sønderborg v Dánsku,“ uzavřel Otyepka.

 


Výzkum, jenž má posunout objev do praxe, je možný díky prestižnímu a v tuzemsku ojedinělému grantu EIC Transition Challenges s dotací bezmála 2,5 milionu Eur (cca 62,5 milionů korun). 

 

 

28. 6. 2023