Článek v Advanced Materials je mezi deseti nejvyhledávanějšími

Skvělou zprávu obdrželi v těchto dnech spoluautoři článku Covalent Graphene-MOF Hybrids for High-Performance Asymmetric Supercapacitors od redakce časopisu Advanced Materials. Studie, kterou prestižní časopis publikoval loni v lednu, se zařadila mezi jeho deset nejvyhledávanějších článků.

Článek je výsledkem spolupráce vědců z CATRIN a Technické univerzity v Mnichově, kteří dlouhodobě propojují vlastnosti dvou unikátních tříd uhlíkových materiálů – derivátů grafenu a kovových organických sítí (MOF) – pro různé aplikace. Tentokrát připravili materiál, který vykazuje excelentní vlastnosti pro využití v oblasti tzv. superkondenzátorů. Pro kovalentní spojení použili grafenovou kyselinu, tedy grafen chemicky modifikovaný karboxylovými skupinami, a kovovou organickou síť na bázi zirkonu s volnými aminoskupinami. Tento hybrid jsme v novém typu superkondenzátoru aplikovali jako anodu, jako katodu pak další nízkodimenzionální materiál na bázi karbidu titanu z třídy tzv. MXenů. Takový asymetrický superkondenzátor dovoluje dosáhnout hustoty energie přes 70 Wh/kg, čímž se blíží nebo dokonce překonává vlastnosti komerčně dostupných systémů.

Dle databáze WoS má článek 53 citací a 65 referencí.

21. 6. 2022