GA ČR podpořila dvěma projekty výzkum biologicky aktivních komplexů

Vývoj nových koordinačních sloučenin s protinádorovými a protizánětlivými účinky je hlavním úkolem dvou výzkumných projektů týmu Zdeňka Trávníčka z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), které podpořila Grantová agentura ČR. Cílem jednoho z nich je rovněž rozvoj spolupráce badatelů z České republiky a Rakouska.

První projekt s názvem Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkem bude řešen od letošního dubna po dobu tří let a za finanční podpory ve výši zhruba 7,2 milionu korun.

„Projekt je zaměřen na vývoj nových koordinačních sloučenin mědi, zinku a železa, které kombinují v jedné molekule více cytotoxických komponent a mohou vést k produkci bezpečnějších a účinnějších protinádorových léčiv. Takovéto komplexy se ve fyziologickém prostředí cíleně rozpadnou na alespoň dvě cytotoxicky působící částice směřující na odlišné buněčné cíle. Tím efektivněji podporují rozvoj procesů programované buněčné smrti u nádorových buněk, zatímco na zdravé buňky by měly mít minimální negativní účinky,“ objasnil podstatu projektu jeho hlavní řešitel Zdeněk Trávníček, který v CATRIN vede výzkumnou skupinu Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety. Získané výsledky by podle něj měly zásadním způsobem doplnit stávající poznatky potřebné pro design a vývoj nových a vysoce účinných metaloterapeutik.

Schéma znázorňující podstatu projektu. (Autor J. Vančo)

 

Zatímco na prvním projektu se budou podílet výhradně zaměstnanci CATRIN, u druhého, rakousko-českého projektu, s názvem Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou je jedním z jeho podstatných cílů i podpora národní a mezinárodní spolupráce. Kromě týmu profesora Trávníčka, který je hlavním řešitelem za českou stranu, se do něj zapojí také výzkumníci z Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně pod vedením profesora Karla Šmejkala a zahraniční partneři z Institute of Vascular Biology and Thrombosis Research, Center for Physiology and Pharmacology, Medical University of Vienna pod vedením profesora Pavla Uhrína.

„Naším úkolem bude v rámci interdisciplinární spolupráce připravit nové komplexy přechodných kovů (např. zinku, mědi, zlata) s rostlinnými prenylovanými polyfenoly, které budou duálně potlačovat aktivitu prozánětlivého transkripčního faktoru NF-κB a zároveň aktivovat protizánětlivé jaderné receptory PPAR. Předpokládá se, že látky s takovýmito vlastnostmi budou mít silný protizánětlivý účinek a mohly by představovat novou terapeutickou strategii v léčbě závažných zánětlivých nemocí,“ uvedl Trávníček.

Řešení projektu začalo letos v lednu a potrvá do konce roku 2023. Podpora pro Univerzitu Palackého činí 6,8 milionu korun.

 

Schéma znázorňující podstatu projektu. (Autor J. Vančo)

 

12. 4. 2021