Veronika Šedajová sbírá zkušenosti ve špičkové laboratoři na Drexel University

Studiu hybridních materiálů pro skladování energie se v těchto dnech věnuje doktorandka Veronika Šedajová na Drexel University ve Filadelfii. Více než čtyřměsíční výzkumnou stáž absolvuje ve výzkumné skupině předního světového odborníka v oblasti materiálové chemie Yuriho Gogotsiho, který v roce 2018 přednášel v Olomouci v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series.

Profesor Gogotsi se zaměřuje mimo jiné na studium MXenů, které nabízejí široké uplatnění v senzorice, technologiích ukládání energie nebo čištění vod, ale i optoelektronice a medicíně. Jedná se o novou třídu 2D struktur na bázi karbidů a nitridů. Cílem spolupráce s RCPTM je společně vyvinout hybridní materiály, jež by našly uplatnění ve vysoce účinných superkondenzátorech.

Do výzkumu se zapojila i Veronika Šedajová, která sbírá na Drexel University nové zkušenosti.

„Naučím se zde syntézu MXenů, jejich modifikace, následně proces přípravy elektrod a různé způsoby testování. Snažíme se zkombinovat vlastnosti našich derivátů fluorografenu s MXeny a získat nové nanomateriály vhodné například pro superkondenzátory,“ uvedla doktorandka, která je i členkou řešitelského týmu ERC grantu profesora Michala Otyepky.

Její první dojmy ze stáže jsou velmi pozitivní. „Kolegové jsou skvělí, hned jsem se zapojila do fungování celé výzkumné skupiny. Zatím mě nejvíce překvapil počet online schůzek celé skupiny během týdne, kdy je skoro každý den alespoň půlhodinová vědecká diskuze. Během následujících týdnů dokončím zaškolení, připravím si vlastní MXene a začnu pracovat na přípravě flexibilních elektrod z hybridních materiálů,“ doplnila mladá vědkyně.

První kontakt s profesorem Gogotsim navázal tehdejší ředitel RCPTM Radek Zbořil na Česko-americké konferenci v Praze, která se konala v lednu 2018. Následně americký vědec ukrajinského původu v Olomouci přednášel na téma MXenes – Synthesis, Properties and Applications of Two-Dimensional Carbides and Nitrides, the Largest Family of 2D Materials. Přednáška je dostupná na https://www.rcptm.com/lectures/prof-yury-gogotsi/.

 

8. 2. 2021