National patent grantedUdělen národní patent

The members of the research team of Department of Inorganic Chemistry are listed as inventors of the seventh national patent, entitled “Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases (patent No. 304045) granted by Industrial Property Office of the Czech Republic from 2011. The patent protection relates to the utilization and applicability of the title complexes for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases, namely lung adenocarcinoma, human cervix epitheloid carcinoma, human malignant melanoma, human ovarian carcinoma, human cisplatin-resistant ovarian carcinoma and human prostate carcinoma.

Členové vědeckého týmu naší katedry jsou jako původci podepsáni pod již sedmým národním patentem s názvem „Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění“ (patent č. 304045) uděleným Úřadem průmyslového vlastnictví od roku 2011. Práce se týká možnosti použití výše zmíněných komplexů pro léčbu nádorových onemocnění, konkrétně plicního adenokarcinomu, karcinomu děložního čípku, maligního melanomu, karcinomu vaječníku, cisplatin-resistentního karcinomu vaječníku a karcinomu prostaty.

4/9/2013