Udělen národní patent

Členové vědeckého týmu naší katedry jsou jako původci podepsáni pod již sedmým národním patentem s názvem „Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění“ (patent č. 304045) uděleným Úřadem průmyslového vlastnictví od roku 2011. Práce se týká možnosti použití výše zmíněných komplexů pro léčbu nádorových onemocnění, konkrétně plicního adenokarcinomu, karcinomu děložního čípku, maligního melanomu, karcinomu vaječníku, cisplatin-resistentního karcinomu vaječníku a karcinomu prostaty.

4. 9. 2013