Vědci z RCPTM zkoumají chronickou toxicitu nanočástic u hmyzu.

Nanočástice stříbra byly jedny z prvních nanočástic kovů, které vstoupily na komerční trh. Výrobci využívají antimikrobiální vlastnosti nanočástic stříbra jejich přidáním to čistících prostředků, hraček, oblečení a nátěry uvnitř praček. Tak se nanomateriály dostávají vymýváním do prostředí prostřednictvím odpadních vod a jinými cestami. Doc. Libor Kvitek a Dr. Aleš Panáček (členové RCPTM týmu) a jejich kolegové zkoumali chronickou toxicitu nanočástic stříbra u octomilek (Drosophila melanogaster)(Link). Výzkumníci vložili nanočástice stříbra o koncentraci 5 mg/L do potravy jedné skupiny much, přičemž potrava pro druhou skupinu much nebyla kontaminována nanočásticemi stříbra. Ukázalo se, že u skupiny much, jejichž potrava byla kontaminována nanočásticemi stříbra, bylo pozorováno méně potomků v první až páté generaci v porovnání s počtem potomků ve stejných generacích u skupiny nanočásticemi nepostižených much. Avšak v následujících generacích se schopnost reprodukce obnovila: u páté až sedmé generace much byl pozorován téměř shodný počet potomků jako u much v kontrolním vzorku. Výzkumný tým předpokládá, že pozdější generace se vůči kontaminaci nanočásticemi stříbra adaptovaly sníženými dávkami potravy. Tento závěr byl potvrzen pozorováním ztráty jejich váhy, která činila 20% z váhy much v kontrolním vzorku. Více informací.

19/5/2011