Vědci z RCPTM zkoumají chronickou toxicitu nanočástic u hmyzu.

Nanočástice stříbra byly jedny z prvních nanočástic kovů, které vstoupily na komerční trh. Výrobci využívají antimikrobiální vlastnosti nanočástic stříbra jejich přidáním to čistících prostředků, hraček, oblečení a nátěry uvnitř praček. Tak se nanomateriály dostávají vymýváním do prostředí prostřednictvím odpadních vod a jinými cestami. Doc. Libor Kvitek a Dr. Aleš Panáček (členové RCPTM týmu) a jejich kolegové zkoumali chronickou toxicitu nanočástic stříbra u octomilek (Drosophila melanogaster)(Link). Výzkumníci vložili nanočástice stříbra o koncentraci 5 mg/L do potravy jedné skupiny much, přičemž potrava pro druhou skupinu much nebyla kontaminována nanočásticemi stříbra. Ukázalo se, že u skupiny much, jejichž potrava byla kontaminována nanočásticemi stříbra, bylo pozorováno méně potomků v první až páté generaci v porovnání s počtem potomků ve stejných generacích u skupiny nanočásticemi nepostižených much. Avšak v následujících generacích se schopnost reprodukce obnovila: u páté až sedmé generace much byl pozorován téměř shodný počet potomků jako u much v kontrolním vzorku. Výzkumný tým předpokládá, že pozdější generace se vůči kontaminaci nanočásticemi stříbra adaptovaly sníženými dávkami potravy. Tento závěr byl potvrzen pozorováním ztráty jejich váhy, která činila 20% z váhy much v kontrolním vzorku. Více informací.Silver nanoparticles were among the first metal nanoparticles to reach the market. Manufacturers have exploited the particles‘ antimicrobial properties by adding them to cleaning products, toys, clothing, and coatings inside washing machines. As a result, the nanomaterials have washed into the environment through wastewater discharge and other routes. Libor Kvitek and Ales Panacek (both members of RCPTM), and their colleagues investigated silver nanoparticles‘ chronic toxicity in fruit flies (Drosophila melanogaster) (Link). So the researchers placed 5 mg/L of the particles in the food of one group of flies, and gave a second group unpolluted food. Then they watched subsequent generations of flies develop with the same diets. For the first three to five generations, fruit flies exposed to the silver nanoparticles had fewer offspring than the control group. But in subsequent generations, the flies‘ ability to reproduce recovered: The fifth through seventh generations of fruit flies began to have more offspring, reaching nearly the same reproductive levels as the control flies. The team thinks that later generations adapted by eating less to avoid the nanoparticles. As a result, the flies weighed almost 20% less than the control flies. More information

19. 5. 2011