RNDr. Jana Gáliková, Ph.D.

Qualification

2004–2006 Inorganic Chemistry, Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
2006–2010 Inorganic Chemistry, Comenius University in Bratislava, Slovakia (Ph.D.)
20011–2012 Assistant Professor, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
since 2012 Junior Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials in Olomouc

Research interests

 • Transition metal complexes (Au, Ir, Ru etc.)
 • Biological (cytotoxic, anti-inflammatory, etc.) activity of transition metal complexes

Publication activity

 • Publications (WoS): 5
 • Citations (WoS): 18
 • H-index: 3
 • 1 national utility model (CZ 27030 U1)

Stays abroad

2014: UK, 3 months, Dr. Simon J. A. Pope, School of Chemistry, Cardiff University

International conferences:

 • J. Gáliková, J. Hošek, Z. Dvořák, Z. Trávníček, Biological evaluation of zinc(II)-chlorido complexes with O6-substituted 9-deazahypoxanthine derivatives, Conference: 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC), Zurich, Switzerland, 24.8.-28.8.2014.
 • J. Gáliková, J. Hošek, Z. Trávníček, Anti-inflammatory activity of gold(I) complexes involving O-substituted 9-deazahypoxanthine derivatives. Conference: 5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turecko, 31.8.-4.9.2014.

Publications

J. Vančo, J. Gáliková; J. Hošek, Z. Dvořák, L. Paráková, Z. Trávníček, Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents, PLoS ONE 9 (2014) e109901.

J. Gáliková, Z. Trávníček, Effect of different reaction conditions on the structural diversity of zinc(II) complexes with 9-deazahypoxanthine, Polyhedron 79 (2014) 269 – 276.

J. Gáliková, J. Tatiersky, E. Rakovský, P. Schwendt, Synthesis and characterization of dinuclear vanadium(V) oxido peroxido tartrato complexes, Trans. Met. Chem. 35 (2010) 751–756.

J. Gáliková, P. Schwendt, J. Tatiersky, A. S. Tracey, Z. Žák, Stereospecific Formation of Dinuclear Vanadium(V) Tartrato Complexes, Inorg. Chem. 48 (2009) 8423 – 8430.

P. Schwendt, A. S. Tracey, J. Tatiersky, J. Gáliková, Z. Žák, Vanadium(V) Tartrato Complexes: Speciation in the H3O+(OH)/H2VO4/(2R,3R)-Tartrate System and X-ray Crystal Structures of Na4[V4O8(ractart)2]∙12H2O and (NEt4)4[V4O8((R,R)-tart)2]∙6H2O (tart = C4H2O64), Inorg. Chem. 46 (2007) 3971 – 3983.

Vzdělání a kvalifikace

2004–2006 Anorganická chemie, Univerzita Komenského v Bratislavě (Mgr.)
2006–2010 Anorganická chemie, Univerzita Komenského v Bratislavě (Ph.D.)
2011–2012 Odborný asistent, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
od 2012 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

 • Komplexy přechodných kovů (Au, Ir, Ru atd.)
 • Biologická (cytotoxická, protizánětlivá atd.) aktivita komplexů přechodných kovů

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 5
 • Počet citací (WoS): 18
 • H-index: 3
 • Udělené užitné vzory: 1 (CZ 27030 U1)

Zahraniční pobyty

2014: UK, 3 měsíce, Dr. Simon J. A. Pope, School of Chemistry, Cardiff University

Mezinárodní konference:

 • J. Gáliková, J. Hošek, Z. Dvořák, Z. Trávníček, Biological evaluation of zinc(II)-chlorido complexes with O6-substituted 9-deazahypoxanthine derivatives, Conference: 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC), Zurich, Switzerland, 24.8.-28.8.2014.
 • J. Gáliková, J. Hošek, Z. Trávníček, Anti-inflammatory activity of gold(I) complexes involving O-substituted 9-deazahypoxanthine derivatives. Conference: 5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turecko, 31.8.-4.9.2014.

Publikace

J. Vančo, J. Gáliková; J. Hošek, Z. Dvořák, L. Paráková, Z. Trávníček, Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents, PLoS ONE 9 (2014) e109901.

J. Gáliková, Z. Trávníček, Effect of different reaction conditions on the structural diversity of zinc(II) complexes with 9-deazahypoxanthine, Polyhedron 79 (2014) 269 – 276.

J. Gáliková, J. Tatiersky, E. Rakovský, P. Schwendt, Synthesis and characterization of dinuclear vanadium(V) oxido peroxido tartrato complexes, Trans. Met. Chem. 35 (2010) 751–756.

J. Gáliková, P. Schwendt, J. Tatiersky, A. S. Tracey, Z. Žák, Stereospecific Formation of Dinuclear Vanadium(V) Tartrato Complexes, Inorg. Chem. 48 (2009) 8423 – 8430.

P. Schwendt, A. S. Tracey, J. Tatiersky, J. Gáliková, Z. Žák, Vanadium(V) Tartrato Complexes: Speciation in the H3O+(OH)/H2VO4/(2R,3R)-Tartrate System and X-ray Crystal Structures of Na4[V4O8(ractart)2]∙12H2O and (NEt4)4[V4O8((R,R)-tart)2]∙6H2O (tart = C4H2O64), Inorg. Chem. 46 (2007) 3971 – 3983.