PharmDr. Jiří KOS, Ph.D.

Vzdělání a akademická kvalifikace

2010 Mgr. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Česká republika (Farmacie)
2015 PharmDr., Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Česká republika (Farmaceutická chemie)
2010–2019 Odborný asistent – Ústav chemických léčiv, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Česká republika
Since 2019 Vědecký pracovník – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Oblast výzkumu

 • Design, syntéza a studie vztahů struktury a účinku potenciálních antimikrobiálních látek a antineoplastik
 • Design, syntéza a studie vztahů struktury a účinku potenciálních inhibitorů fotosyntézy

 

Summary of Scientific & Publication Activity

 • Počet publikací: 29 (WoS)
 • Konferenční příspěvek (abstrakt): 46
 • Počet citací bez autocitací (WoS): 244
 • h-Index (WoS): 12
 • Zahraniční patenty: Slovak Patent, application PP 65-2017; Slovak Patent, application PP 71-2017

 

Dalsší aktivity

Granty:

 • KOS, Jiří. “Synthesis of Hydroxynaphthyl Carboxamides as Biologically Active Compounds.“ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 96/2012/FaF) in 2012.
 • KOS, Jiří. “Synthesis and Biological Properties of Polysubstituted  Hydroxynaphthanilides.“ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 322/2015/FaF) in 2015.
 • KOS, Jiří. “Substituted Quinoxaline-2-carboxanilides as Effective Antimycobacterial Agents“ Faculty of Pharmacy of Comenius University in Bratislava (FaF UK/37/2018) in 2018.
 • Member of research group. DEVÍNSKÝ, Ferdinand and JAMPÍLEK, Josef. “Design of new small molecules and bioactive nanoparticules for the therapy of inflammatory and degenerative diseases of bones and knuckles”. Slovak Research and Development Agency (APVV-17-0373) in 2018–2022.

Pedagogická činnost:

 • Školitel 25-ti obhájených diplomových prací (Mgr.) a 6-ti obhájených rigorózních prací (PharmDr.)