Assoc. Prof. Libor Kvítek, Ph.D.

Email: libor.kvitek@upol.cz
Adresa:
17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Tel:
(+420) 58 563 4420
Fax:
(+420) 58 563 4761

Tady bude neviditelný text – prázdná mezera

Tady bude neviditelný text – prázdná mezera

Tady bude neviditelný text – prázdná mezera

Oblast výzkumu:
Vědecko-výzkumná činnost v oblasti studia heterogenních soustav – povrchová energie a smáčivost tuhých povrchů, viskozita a povrchové napětí kapalin a roztoků, studium roztoků povrchově aktivních látek a jejich micel, elektrochemie homogenních a heterogenních soustav; jako hlavní zaměření pak studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra a dlaších, zejména ušlechtilých kovů.

Zkušenosti ze zahraničních pracovišť:
1988 ICHF AV SSSR v Moskvě; počítačem řízená syntéza AgHal
2006 Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie; nelineární kinetika chemických reakcí

10 nejlepších publikací za posledních 8 let:
1)  Kvítek L., Vaníčková M., Panáček A., Soukupová J., Dittrich M., Valentová E., Prucek R., Bancířová M., Milde D., Zbořil R.: Initial Study on the Toxicity of Silver Nanoparticles (NPs) against Paramecium caudatum. J. Phys. Chem. C, 113, 4296-4300 (2009).
2) Panáček A., Kolář M., Večeřová R., Prucek R., Soukupová J., Kryštof V., Hamal P., Zbořil R., Kvítek L.: Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp. Biomaterials, 30, 6333-6340 (2009).
3) Prucek R., Kvítek L., Panáček A., et al. Polyacrylate-assisted synthesis of stable copper nanoparticles and copper(I) oxide nanocubes with high catalytic efficiency. J. Mat. Chem., 19, 8463-8469 (2009).
4) Kvítek L., Soukupová J.: Comment on ‚Preparation and antibacterial activity of Fe3O4@ Ag nanoparticles‘. Nanotechnology, 20 (2009). DOI: 10.1088/0957-4484/20/2/028001
5) Kvítek L., Panáček A., Soukupová J., Kolář M., Večeřová R., Prucek R., Holecová M., Zbořil R.: Effect of Surfactants and Polymers on Stability and Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles (NPs). J. Phys. Chem. C, 112, 5825-5834 (2008).
6) Soukupová J., Kvítek L., Panáček A., Nevěčná T., Zbořil R.: Comprehensive study on surfactant role on silver nanoparticles (NPs) prepared via modified Tollens process. Mat. Chem. Phys., 111, 77-81 (2008).
7) Panáček A., Kvítek L., Prucek R., Kolář M., Večeřová R., Pizúrová N., Sharma V. K., Nevěčná T., Zbořil R.: Silver Colloid Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Their Antibacterial Activity. J. Phys. Chem. B110, 16248-16253 (2006).
8) Kvítek L., Prucek R., Panáček A., et al. The influence of complexing agent concentration on particle size in the process of SERS active silver colloid synthesis. J. Mat. Chem., 15, 1099-1105 (2005).
9) Mrkvová K., Kameníček J., Šindelář Z., Kvítek L.: Synthesis, properties and crystal structures of R[M-III(bdt)(2)] complexes (M = Ni, Co, Cu). Transition Met. Chem., 29, 238-244 (2004).
10) Kopel P., Travnicek Z., Kvitek L., et al. Synthesis and characterization of Cu(II), Co(II) and Ni(II) complexes of trithiocyanuric acid: The structure of {N,N ‚-bis(3-aminopropyl)-1,3-propane-diamine}-(trithiocyanurato)nickel(II). J. Coord. Chem., 56, 1-11 (2003).

Prezentace výsledků na národních a mezinárodních konferencích:
28 přednášek (1 zvaná) a 76 posterů publikovaných na mezinárodních a národních vědeckých konferencích.