Pavel Banáš

 

Doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Email: pavel.banas@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 27, Olomouc, Czech Republic, 779 00
Phone: +420 585 634 762, 773 653 503

 

Doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., (*1980) je absolventem oboru Analytická chemie a oboru Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tam také v roce 2009 získal doktorát v oboru Fyzikální chemie a v roce 2013 v tomtéž oboru habilitoval. Do roku 2020 působil jako docent na katedře Fyzikální chemie a v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů na  Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 2019 a 2020 byl prorektorem pro strategii vědy a výzkumu.

Od 1. ledna 2021 působí jako ředitel Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií.

V průběhu doktorského studia absolvoval stáže v SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati v Trieste (Itálie) a v Uppsala Biomedical Centre (Švédsko), poté také na University of Michigan v Ann Arbor (USA). V letech 2006 až 2009 působil jako vědecký pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. v Praze a od roku 2009 je vědeckým pracovníkem Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně.

Předmětem jeho odborného zájmu je teoretické studium struktury a dynamiky nukleových kyselin a vývoj teoretických metod pro popis konformačního chování biomolekul. Ve svém bádání spolupracuje s experimentálními i teoretickými týmy z řady zahraničních vědeckých institucí.

Je ženatý, má tři skvělé děti Kateřinu, Marka a Antonína. Jako bývalý skaut se rád toulá po horách a leze po skalách.