Prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.

Vzdělání

1995   prof. v oboru Obecná fyzika a matematická fyzika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1992   Doc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1990   vědecká hodnost DrSc. v oboru Obecná fyzika a matematická fyzika, Univerzita Karlova v Praze
1983   vědecká hodnost CSc. v oboru: Matematická analýza, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1967   RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1965   Numerická matematika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměstnání

od 2009   Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR
1990 – 2008   Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1984 – 1989   Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR
1968- 1983   Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1966 – 1967   Výpočetní středisko, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1965 – 1966   Ustav lékařské fyziky, Univerzita Plackého v Olomouci

Vybrané publikace

Peřinová, V., Lukš, A., Křepelka, J.: Quantum statistics and entanglement in a Raman process, J. Phys. A: Math. Gen. 44, (2011) 035303.

Peřinová, V., Lukš, A., Pintr, V: Solar System: Structure, Formation and Exploration, Ed. M. de Rossi, (2012), Nova Science Publishers, 153 – 199, ISBN 978-1-62100-057-0.

Peřinová, V., Lukš, A.: V: Physics and applications I, Quantum optics, Ed. W. Leonski, (2012), Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Gora, 63 122, ISBN 978-83-7481-477-5.

Peřinová, V., Lukš, A., Křepelka, J.: Dynamics of nonclassical properties of two- and four-mode Bose-Einstein
condensates, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 46(19), 195301 (2013).

Peřinová, V., Lukš, A., Křepelka, J., Peřina, Jr., J. : Quantum correlation and entanglement between an ionizing system and a
neighboring atom interacting directly and via a quantized field, Phys. Rev. A 90(3), 033428 (2014).