Mgr. Radek Machulka

Vědecké zaměření a mezinárodní spolupráce

 • Experimental characterization periodicaly poled KTP waveguides
 • Experimental characterization of scientific cameras (iCCD, EMCCD)

Kariéra a zahraniční stáže

28.8.1983 Born
2008 Master degree in Optics and Optoelectronic, Palacky University Olomouc
2008 ???, Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic
2009 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides
2011 Junior Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
2011 STELLA 2011 – School for Training in Experiments with Lasers and Laser Applications, Universita dell’Insubria Como, Italy
2012 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides

Publikace v impaktovaných časopisech

 • 2011 F. Sciarrino, G. Vallone, G. Milani, A. Avella, J. Galinis, R.Machulka, A.Perego, K. Spasibko, A. Allevi, M. Bondani, P. Mataloni, „High degree of entanglement and nonlocality of a two-photon state generated at 532 nm,“ EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, vol.199, iss. 1, pp. 111-125

Mezinárodní konference a zvané přednášky

 • Generace druhé harmonické ve vlnovodných strukturách, Seminář Fyzikálního ústavu UK, Špindlerův Mlýn, 2009, zvaná přednáška
 • Spatial and spectral properties of second harmonic generation in a periodically poled KTP waveguide, CPS OC 21012, Ostravice, Czech Republic

Účast na grantových projektech

Most important National Grants

 • Projekt GA AV ČR č. IAA100100713, 2007 – 2011, Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách, hlavní řešitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
 • Výzkumné centrum MŠMT ČR č. 1M06002, 2006 – 2011, Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • Výzkumný záměr MŠMT ČR č.6198959213, 2005 – 2012, Měření a informace v optice, hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • Projekt 957/2010 MŠMT ČR – FRVŠ, 2010, Moderní pojmy difraktál a fraktálová koherenční zrnitost ve výuce aplikované fyziky a optiky, hlavní řešitel: Mgr. Ivana Hamarová (Vašková)
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2010_009, 2010, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly, hlavní řešitel: Mgr. Karel Lemr
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2011_009 2011, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly II, hlavní řešitel: Mgr. Petr Hamal
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2012_003 2012, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly III, hlavní řešitel: Mgr. Radek Machulka

Selected review papers

2012

 • R. Machulka, O. Haderka, J. Peřina, ml., J. Soubusta, J. Svozilík, „Periodically poled materials,“ JMO 01/2012
 • A. Černoch, O. Haderka, E. Halenková, M. Hamar, D. Javůrek, K. Lemr, R. Machulka, V. Michálek, J. Peřina Jr., J. Soubusta, J. Svozilík, „Experimental quantum optics in the Joint Laboratory of Optics,“ JMO 01/2012
 • V. Michálek, M. Hamar, O. Haderka, R. Machulka, J. Peřina jr., „Absolute Quantum Efficiency Measurement on the iCCD Camera,“ JMO 01/2012

Contributions in books and proceedings

2012

 • Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta: Optická spektroskopie, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3114-7