Mgr. Radek Machulka

Research interest

 • Experimental characterization periodicaly poled KTP waveguides
 • Experimental characterization of scientific cameras (iCCD, EMCCD)

Career and foreign stays

28.8.1983 Born
2008 Master degree in Optics and Optoelectronic, Palacky University Olomouc
2008 ???, Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic
2009 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides
2011 Junior Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
2011 STELLA 2011 – School for Training in Experiments with Lasers and Laser Applications, Universita dell’Insubria Como, Italy
2012 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides

Publications in impacted journals:

 • 2011 F. Sciarrino, G. Vallone, G. Milani, A. Avella, J. Galinis, R.Machulka, A.Perego, K. Spasibko, A. Allevi, M. Bondani, P. Mataloni, „High degree of entanglement and nonlocality of a two-photon state generated at 532 nm,“ EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, vol.199, iss. 1, pp. 111-125

International conferences and invited talks

 • Generace druhé harmonické ve vlnovodných strukturách, Seminář Fyzikálního ústavu UK, Špindlerův Mlýn, 2009, zvaná přednáška
 • Spatial and spectral properties of second harmonic generation in a periodically poled KTP waveguide, CPS OC 21012, Ostravice, Czech Republic

Grants and research projects

Most important National Grants

 • Projekt GA AV ČR č. IAA100100713, 2007 – 2011, Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách, hlavní řešitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
 • Výzkumné centrum MŠMT ČR č. 1M06002, 2006 – 2011, Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • Výzkumný záměr MŠMT ČR č.6198959213, 2005 – 2012, Měření a informace v optice, hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • Projekt 957/2010 MŠMT ČR – FRVŠ, 2010, Moderní pojmy difraktál a fraktálová koherenční zrnitost ve výuce aplikované fyziky a optiky, hlavní řešitel: Mgr. Ivana Hamarová (Vašková)
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2010_009, 2010, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly, hlavní řešitel: Mgr. Karel Lemr
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2011_009 2011, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly II, hlavní řešitel: Mgr. Petr Hamal
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2012_003 2012, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly III, hlavní řešitel: Mgr. Radek Machulka

Selected review papers

2012

 • R. Machulka, O. Haderka, J. Peřina, ml., J. Soubusta, J. Svozilík, „Periodically poled materials,“ JMO 01/2012
 • A. Černoch, O. Haderka, E. Halenková, M. Hamar, D. Javůrek, K. Lemr, R. Machulka, V. Michálek, J. Peřina Jr., J. Soubusta, J. Svozilík, „Experimental quantum optics in the Joint Laboratory of Optics,“ JMO 01/2012
 • V. Michálek, M. Hamar, O. Haderka, R. Machulka, J. Peřina jr., „Absolute Quantum Efficiency Measurement on the iCCD Camera,“ JMO 01/2012

Contributions in books and proceedings

2012

 • Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta: Optická spektroskopie, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3114-7

Vědecké zaměření a mezinárodní spolupráce

 • Experimental characterization periodicaly poled KTP waveguides
 • Experimental characterization of scientific cameras (iCCD, EMCCD)

Kariéra a zahraniční stáže

28.8.1983 Born
2008 Master degree in Optics and Optoelectronic, Palacky University Olomouc
2008 ???, Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic
2009 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides
2011 Junior Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
2011 STELLA 2011 – School for Training in Experiments with Lasers and Laser Applications, Universita dell’Insubria Como, Italy
2012 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, Castelldefels, Barcelona, Spain – Bragg-Reflected Waveguides

Publikace v impaktovaných časopisech

 • 2011 F. Sciarrino, G. Vallone, G. Milani, A. Avella, J. Galinis, R.Machulka, A.Perego, K. Spasibko, A. Allevi, M. Bondani, P. Mataloni, „High degree of entanglement and nonlocality of a two-photon state generated at 532 nm,“ EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, vol.199, iss. 1, pp. 111-125

Mezinárodní konference a zvané přednášky

 • Generace druhé harmonické ve vlnovodných strukturách, Seminář Fyzikálního ústavu UK, Špindlerův Mlýn, 2009, zvaná přednáška
 • Spatial and spectral properties of second harmonic generation in a periodically poled KTP waveguide, CPS OC 21012, Ostravice, Czech Republic

Účast na grantových projektech

Most important National Grants

 • Projekt GA AV ČR č. IAA100100713, 2007 – 2011, Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách, hlavní řešitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
 • Výzkumné centrum MŠMT ČR č. 1M06002, 2006 – 2011, Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • Výzkumný záměr MŠMT ČR č.6198959213, 2005 – 2012, Měření a informace v optice, hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • Projekt 957/2010 MŠMT ČR – FRVŠ, 2010, Moderní pojmy difraktál a fraktálová koherenční zrnitost ve výuce aplikované fyziky a optiky, hlavní řešitel: Mgr. Ivana Hamarová (Vašková)
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2010_009, 2010, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly, hlavní řešitel: Mgr. Karel Lemr
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2011_009 2011, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly II, hlavní řešitel: Mgr. Petr Hamal
 • Projekt MŠMT ČR – UP IGA č. PrF_2012_003 2012, Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly III, hlavní řešitel: Mgr. Radek Machulka

Selected review papers

2012

 • R. Machulka, O. Haderka, J. Peřina, ml., J. Soubusta, J. Svozilík, „Periodically poled materials,“ JMO 01/2012
 • A. Černoch, O. Haderka, E. Halenková, M. Hamar, D. Javůrek, K. Lemr, R. Machulka, V. Michálek, J. Peřina Jr., J. Soubusta, J. Svozilík, „Experimental quantum optics in the Joint Laboratory of Optics,“ JMO 01/2012
 • V. Michálek, M. Hamar, O. Haderka, R. Machulka, J. Peřina jr., „Absolute Quantum Efficiency Measurement on the iCCD Camera,“ JMO 01/2012

Contributions in books and proceedings

2012

 • Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta: Optická spektroskopie, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3114-7