Prof. Radek Zbořil, Ph.D.

Prof. Radek Zbořil, Ph.D.

Email:   radek.zboril@upol.cz 
Adresa:  Šlechtitelů 27, Olomouc, Czech Republic, 78371 
Telefon:  (+420) 58 563 4762

Po ukončení doktorského studia (2000) se účastnil několika zahraničních stáží např. na University of Delaware a University of Tokyo. Od roku 2010, působí jako profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Je členem Učené společnosti České republiky a aktivním členem Rady podprogramů ALFA Technologické agentury České republiky. V roce 2011 obdržel cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního výzkumu a inovací. Prof. Zbořil je hlavním řešitelem více než 30 národních a mezinárodních grantových projektů s dotací pro UP přes 1 639 mil Kč. Je také odborným garantem mezinárodní konference NANOCON (www.nanocon.cz) a členem vědeckého výboru pro chemii nadačního fondu Neuron (http://www.nfneuron.cz). Prof. Zbořil je ředitelem Centra kompetence Technologické agentury ČR (www.nanobiowat.com).

Profesor Zbořil je autorem nebo spoluautorem více jak 561 vědeckých publikací s úhrnným impaktním faktorem vyšším než 3588. Je korespondujícím autorem mnoha časopisů Americké chemické společnosti, např. Chemical Reviews (IF=54.301), Accounts of Chemical Research (IF=21.661), ACS Nano (IF=13.903), Journal of the American Chemical Society (IF=14.695), Chemistry of Materials (IF=10.159). Dále je prvním autorem nebo spoluautorem dalších prestižních časopisů v oblasti materiálové vědy a nanotechnologií včetně Chemical Society Reviews (IF=40.443), Advanced Materials (IF=25.809), Nano Today (IF=16.582), Advanced Functional Materials (IF=15.621), Angewandte Chemie (IF=12.257), Biotechnology Advances (IF=12.831), Biomaterials (IF=10.273), Small (IF=10.856), Green Chemistry (IF=9.405). Prof. Zbořil je také autorem více než 20 příspěvků a kapitol v knihách publikovaných např. Americkou chemickou společností, Wiley nebo Americkým institutem fyziky. Je členem edičních výborů časopisů Applied Materials Today (Elsevier), scientific Reports (Nature family), ChemPlusChem (Wiley), View (Willey).

Jeho publikace získaly více než 29 400 citací (v roce 2016 více než 3 000 citací – TOP 3 nejcitovanějších českých vědců v roce 2018) H-index=74. 59 publikací s více než 100 citacemi. (Scopus, 11. června 2020)

Profesor Zbořil je na seznamu nejcitovanějších vědců Highly Cited Researchers, každoročně zveřejňovaném organizací Clarivate Analytics v USA.

Výzkumné zaměření: Nanomateriálový výzkum – železo, oxid železa, ušlechtilé kovy nanostruktury na bázi uhlíku (deriváty grafenu, uhlíkové tečky), magnetické nanočástice, hybridní systémy. Jejich pokročilé nano – stavby a aplikace v technologiích čištění vod, antimikrobiálních technologiích, katalýze, biosenzing, medicína, l (MRI, transport léčiv) a biotechnologie.

Poslední plenární přednáška: BARRANDE‐VLTAVA 2019, 10th French‐Czech Chemistry Meeting, IOCB Praha, 2. ‐ 3. září 2019.

Spolupráce se zahraničními pracovišti: Prof. Zbořil spolupracuje s více než 20 prestižních světových laboratoří, např. Cornell University, USA (prof. E. Giannelis), Pohang University, Jižní Korea (prof. K.S. Kim), City University of Hong Kong (prof. A. Rogach), EPFL Lausanne, Švýcarsko (prof. Gratzel, prof. Sivula), Aarhus University, Dánsko (prof. F. Besenbacher, prof. M. Dong), University of Tokyo, Japonsko (prof. S. Ohkoshi), Bar-Illan University, Izrael (prof. A. Gedanken), US EPA (prof. R. Varma), Texas A&M University (prof. V.K. Sharma). University of Erlangen - Nürnberg, Německo (prof. Schmuki).

Profesor Zbořil je spoluautorem několika evropských a amerických patentů. Mimo jiné má významný podíl na vývoji technologie velkokapacitní výroby nulamocného nanoželeza (Evropský patent č. 2164656), která je využívána v ekologicky šetrných technologiích čištění podzemních vod (www.nanoiron.cz).Člen Učené společnosti České republiky


Člen Učené společnosti České republiky


Člen Učené společnosti České republiky

Vědecké oblasti a výstupy z nich:

 1. Magnetismus grafenu
  Pokojové organické magnety (Nat Commun 2017), vliv dopování na magnetické vlastnosti (Adv Mater 2016, JACS 2017).

 2. Funkcionalizace grafenu, nové deriváty grafenu
  Kovalentní a nekovalentní přístupy, mechanismy (Chem Rev 2012 - více než 2368 citací, Chem Rev 2015 - více než 645 citací; Chem Rev 2016a, J Phys Chem Lett 2016, ACS Nano 2013a - více než 229 citací, Chem Mater 2017, Small 2009 - více než 358 citací). Nové deriváty grafenu: fluorografen (Small 2010 - více než 288 citací, ACS Nano 2013b), thiografen (Adv Mater 2015), kyanografen, grafenová kyselina (ACS Nano 2017a).

 3. Uhlíkové tečky – syntézy, vlastnosti, aplikace
  Syntéza molekulární pyrolýzou, kontrola fotoluminiscence, dopování (Small 2008 - více než 629 citací, Chem Mater 2008 - více než 477 citací, Chem Mater 2012, J Mater Chem 2012). Aplikace ve značení buněk, nanotermometrie, LED diody (ACS Nano 2017b, Nano Today 2014 - více než 453 citací, Chem Mater 2016).

 4. Nanočástice stříbra – toxicita, antimikrobiální aplikace
  Antibakteriální aktivita (J Phys Chem B 2006 - více než 1633 citací, Nat. Nanotechnol. 2018), antimykotická aktivita (Biomaterials 2009a - více než 569 citací), povrchová stabilizace (J Phys Chem C 2008 - více než 660 citací), antimikrobiální cílení (Biomaterials 2011 - více než 219 citací, Adv Funct Mater 2010), toxicita vůči vyšším organismům (Environ Sci Technol 2011).

 5. Materiály pro uchování energie, fotoelektrochemie
  Fotoanody na bázi hematitu pro přímé sluneční štěpení vody: vliv dopování (JACS 2010 - více než 682 citací; J Phys Chem C 2009 - více než 489 citací); vliv textury (ACS Nano 2015).

 6. Nanotechnologie v ochraně životního prostředí
  Reduktivní technologie na bázi nanočástic nulamocného železa (Environ Sci Technol 2007, J Hazard Mater 2013, Environ Sci Technol 2013a, J Phys Chem C 2014, Chem Commun 2014); oxidativní technologie na bázi šestimocného železa (Acc Chem Res 2015, Environ Sci Technol 2015, Environ Sci Technol 2013b, Water Res 2016); osud a toxicita nanočástic (Chem Soc Rev 2015a, Environ Sci Technol 2012).

 7. Katalýza a zelená chemie
  Nanočástice s architekturou jádro-slupka (Chem Soc Rev 2015b); nanokatalýza s oxidy železa (JACS 2007 - více než 267 citací); s nanočásticemi ušlechtilých kovů (Chem Mater 2014a; ACS Appl Mater Interfaces 2017), s nanočásticemi na bázi Cu (Chem Rev 2016b); magneticky oddělitelné katalyzátory (Green Chem 2016a; Green Chem 2016b, Coord Chem Rev 2015a); mikrovlnná chemie (Acc Chem Res 2014 - více než 277 citací; Coord Chem Rev 2015b).

 8. Nanočástice oxidu železa; biomedicinální a biosnímací aplikace
  Superparamagnetické železo a oxidy železa pro MRI (Nat Commun 2016, Biomaterials 2009b). Cílený transport léčiv (Chem Rev 2016c; Biomaterials 2016; Chem Mater 2014b, Small 2012). Biosnímání (Adv Funct Mater 2015a, Anal Chem 2014a, Anal Chem 2014b, Chem Mater 2014c, Adv Mater 2015). Polymorfismus oxidu železitého, nové a vzácné polymorfy oxidu železitého (Chem Mater 2002 - více než 482 citací; Sci Rep 2015; Chem Mater 2011 - více než 259 citací, Chem Mater 2010, J Phys Chem B 2007 - více než 197 citací).

 9. Hybridní materiály
  Hybridy na bázi grafenu s metalicko-organickými strukturami pro separaci oleje (Angew Chem Int Ed 2016; Adv Mater 2017), s uhlíkovými nanotrubičkami pro technologie inkoustového tisku (Adv Funct Mater 2015b). Hybridy uhlíku s magnetickými nanočásticemi (ACS Nano 2014).

 10. Molekuly a jejich interakce
  Samouspořádání (JACS 2016), molekulární magnety a jejich interakce s nanosystémy (Inorg Chem 2011, Inorg Chem 2013), snímání biologicky významných molekul (Adv Funct Mater 2015a, Nanoscale 2016), komplexy se spinovým přechodem (Inorg Chem 2015).

Seznam výše zahrnuje 78 publikací s úhrnným IF = 1175,7 (průměrné IF = 15,1)

Zahraniční spolupráce

Magnetismus grafenu

Prof. M. Pumera (Nanyang Technological University, Singapur) např. J. Am. Chem. Soc. 139, 3171 2017; Adv. Mater. 28, 5045 2016; J. Am. Chem. Soc. 139, 3171, 2017; Adv. Mater. 27, 2305, 2015. Chem. Eur. J. 23, 10473, 2017; Adv. Funct. Mater. 28, 1800592, 2018.

Dr. A. B. Bourlinos (University of Ioannina, Řecko) např. Nature Commun. 8, 14525, 2017.


Funkcionalizace grafenu, nové deriváty grafenu


Dr. A. B. Bourlinos (University of Ioannina, Řecko) např. Chem. Rev. 116, 5464, 2016; Small 5, 1841, 2009; ACS Nano 11, 2982, 2017; J. Phys. Chem. C 121, 22567, 2017.

Dr. V. Georgakilas (NCSR Demokritos, Atény) např. Chem. Rev. 115, 4744, 2015; Chem. Rev. 116, 5464, 2016; ACS Nano 11, 2982, 2017; Chem. Eur. J. 23, 8268, 2017.

Prof. F. Besenbacher a Assoc. prof. M. D. Dong (Aarhus University, Dánsko) např. ACS Nano 7, 1646, 2013.


Uhlíkové tečky – syntézy, vlastnosti, aplikace


Prof. M. Karakassides (University of Ioannina, Řecko) např. Appl. Mater. Today 9, 71, 2017; Appl. Mater. Today 7, 179, 2017.

Prof. E.P. Giannelis (Cornell University, New York) např. Nanotoday 9, 590, 2014; Appl. Mater. Today 9, 451, 2017; Appl. Mater. Today 7, 179, 2017.

Dr. V. Georgakilas (NCSR Demokritos, Atény) např. Chem. Mater. 20, 4539, 2008; Appl. Mater. Today 9, 71, 2017; Nanoscale 10, 24, 2018.

Dr. A. B. Bourlinos (University of Ioannina, Řecko) např. Chem. Mater. 24, 6, 2012; J. Mater. Chem. 22, 23327, 2012; Appl. Mater. Today 9, 71, 2017; Appl. Mater. Today 7, 179, 2017.

Prof. A. Rogach (City University of Hong Kong) např. Nat. Commun. 8, 996, 2017; ACS Nano, 11, 1432, 2017; ACS Nano 11, 12402, 2017; Adv. Opt. Mater. 5, 1700416, 2017; ACS Photonics 4, 1459, 2017; Part. Part. Syst. Char. 34, 1700029, 2017; Adv. Mater., 30, 13, 2018.


Nanočástice stříbra – toxicita, antimikrobiální aplikace


Prof. V. K. Sharma (Texas A&M School of Public Health ) např. J. Phys. Chem. B. 110, 16248, 2006.

Dr. P. Dallas (Cornell University, New York) např. Adv. Funct. Mater. 20, 2347, 2010.


Materiály pro uchování energie, fotoelektrochemie


Prof. K. Sivula and Prof. M. Gratzel (EPFL Lausanne, Švýcarsko) např. J. Am. Chem. Soc. 132, 7436, 2010; J. Mater. Chem. 22, 23232, 2012.

Prof. P. Schmuki (University of Erlangen – Nurnberg, Německo) např. Chem. Soc. Rev. 46, 3176, 2017; Nanoscale, 9, 134, 2017; Electrochim. Acta 231, 721, 2017; Electrochim. Acta, 260, 2018. Mater. Today ENERGY 6, 46-52, 2017; ACS Catal., 9, 1, 2019; Electrochem. Commun., 98, 2019.


Nanotechnologie v ochraně životního prostředí


Prof. M. Karakassides (University of Ioannina, Řecko) např. J. Hazard. Mater. 261, 295, 2013; ACS Sustain. Chem. Eng. 5, 5782, 2017.

Prof. V. K. Sharma (Texas A&M School of Public Health ) např. Environ. Sci. Technol. 49, 2319, 2015; Water. Res. 103, 83, 2016; Chem. Soc. Rev. 23, 8410, 2015; ACS Sustain. Chem. Eng. vol. 5, 3027, 2017; Chemosphere 188, 403, 2017; Water Sci. Technol. Water Supply 17, 107, 2017; Sci. Rep. 8, 1, 2018; Water Res., 141, 2018.

Prof. R. S. Varma (U.S. Environmental Protection Agency) např. Acc. Chem. Res. 48, 192, 2015; Environ. Sci. Technol. 49, 2319, 2015; Chem. Soc. Rev. 23, 8410, 2015.


Katalýza a zelená chemie


Prof. R. S. Varma (U.S. Environmental Protection Agency) např. Chem. Soc. Rev. 21, 7540, 2015; ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 2815, 2017; Chem. Rev. 116, 3722, 2016; Green. Chem. 18, 5586, 2016; Green Chem. 18, 3184, 2016; Coord. Chem. Rev. 291, 68, 2015; ACS Sustain. Chem. Eng. 5, 3314, 2017; Sci. Rep. 7, 11585, 2017; ChemPlusChem 82, 467, 2017; Green Chem., 20, 15, 2018.

Prof. T. Asefa (The State University of New Jersey) např. Chem. Rev. 116, 3722, 2016.


Nanočástice oxidu železa, biomedicínské a biosnímací apliakce


Prof. M. Pumera (Nanyang Technological University, Singapur) např. Nature Com. 7, 12879, 2016; Adv. Mater. 27, 2305, 2015; Chem. Mater., 29, 2066, 2017.

Dipl. Ing. C. Diwoky (Graz University of Technology, Rakousko) např. Chem. Mater. 26, 2062, 2014.

Prof. F. Vianello (University of Padua, Itálie) např. Adv. Funct. Mater. 25, 1822, 2015, Chem. Mater. 26, 6653, 2014; Biochem. Biophys. Acta - General Subjects, 1861, 2802-2810, 2017.

Prof. A. Gedanken (Bar-Illan University, Izrael) např. Chem. Mater. 26, 6653, 2014; J. Phys. Chem. B. 111, 4003, 2007; Ultrason. Sonochem. 32, 165, 2016.

Dr. A. B. Bourlinos (University of Ioannina, Řecko) např. Nat. Commun. 8, 14525, 2017; Adv. Mater. 27, 2305, 2015.

Prof. S. Ohkoshi (University of Tokyo, Japan) např. Sci. Rep. 5, 15091, 2015; Chem. Mater. 22, 6483, 2010.


Hybridní materiály


Prof. R. Fischer (Technische Universität München) např. Adv. Funct. Mater. 27, 1700451, 2017; Angw. Chem. 55, 1178, 2016; Adv. Mater. 29, 1605307, 2017; Adv. Mater., 30, 15, 2018.

Dr. V. Georgakilas (NCSR Demokritos, Atény) např. Adv. Funct. Mater. 25, 1481, 2015.

Prof. K.S. Kim (Pohang University, Korea) např. ACS Nano 8, 7571, 2014; Chem. Rev., 116, 9, 2016.


Molekuly a jejich interakce


Prof. J. Michl (University of Colorado Boulder) např. J. Am. Chem. Soc. 138, 6676, 2016; Nanoscale 8, 13134, 2016.

Prof. F. Vianello (University of Padua, Itálie) např. Adv. Funct. Mater. 25, 1822, 2015; BIOMACROMOLECULES, 2019;

Kariéra a zahraniční stáže

21. 5. 1973 narozen
1996 Mgr. titul v oboru Matematika a Chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
1998 Institute of Materials Sciences, National Center for Scientific Research „Demokritos“, Athens, Greece – syntéza magnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace
1998 Wits University, Johannesburg, JAR – pressure induced solid-state transformations
1999 Company ThermoMicroscopes, the branch in Geneva – AFM training
2000 Department of Physics, University of Ioannina, Greece – low temperature Mössbauer spectroscopy
2000 Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, USA – studium superparamagnetických materiálů
2000 Graduate School of Engineering, University of Tokyo – TEM výcvik
2000 Ph.D. titul v oboru fyzikální chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2001-2002 Odborný asistent na katedře anorganické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2001-2003 Odborný asistent na katedře fyzikální chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2004 Institute for Physical High Technology, Jena – VSM magnetic measurements training
2005-2010 Vědecký ředitel Centra výzkumu nanopráškových materiálů
2006 Habilitace v oboru fyzikální chemie
2010 Profesor v oboru fyzikální chemie
2010 Generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

Publikace v impaktovaných časopisech

Summary IF = 3588.4
Average IF = 7.37

(11. června 2020)

Časopis Počet publikací Impakt faktor
Chemical Reviews 5 54.301
Chemical Society Reviews 4 40.443
Nature Nanotechnology 2 33.407
Advanced Materials 11 25.809
Accounts of Chemical Research 2 21.661
Nano Today 1 16.582
Advanced Functional Materials 10 15.621
Journal of the American Chemical Society 6 14.695
Applied Catalysis B: Environmental 4 14.229
ACS Nano 10 13.903
Coordination Chemistry Reviews 2 13.476
Biotechnology Advances 1 12.831
Angewandte Chemie 2 12.257
ACS Catalysis 4 12.221
Nature Communications 4 11.878
Small 8 10.856
Journal of Materials Chemistry A 7 10.733
Biomaterials 4 10.273
Chemistry of Materials 19 10.159
Biosensors & Bioelectronics 3 9.518
Green Chemistry 8 9.405
ACS Applied Materials & Interfaces 7 8.456
Chemical Engineering Journal 5 8.355
Advances in Colloid Interface Science 2 8.243
Applied Materials Today 11 8.013
Water Research 3 7.913
Carbon 15 7.466
Journal of Physical Chemistry Letters 2 7.329
Acta Materialia 1 7.293
Environmental Science & Technology 11 7.149
Nanoscale 17 6.970
ACS Sustainable Chemistry and Engineering 13 6.970
Journal of Materials Chemistry C 3 6.641
Acta Biomaterialia 2 6.638
Analytical Chemistry 3 6.350
Chemical Communications 7 6.164
Catalysis Science & Technology 1 5.726
Analytica Chimica Acta 1 5.256
Chemistry – A European Journal 16 5.160
Journal of Physical Chemistry C 19 4.309
Scientific Reports 4 4.011


Seznam příspěvků podle let

2020

 • [DOI] B. Cirera, A. Sánchez-Grande, B. de la Torre, J. Santos, S. Edalatmanesh, E. Rodriguez-Sánchez, K. Lauwaet, B. Mallada, R. Zbořil, R. Miranda, O. Gröning, P. Jelinek, N. Martin, and D. Ecija, "Tailoring topological order and π-conjugation to engineer quasi-metallic polymers," NATURE NANOTECHNOLOGY, Article in press, doi: 10.1038/s41565-020-0668-7, 2020. IF = 33.407.
 • [DOI] S. Hejazi, S. Mohajernia, B. Osuagwu, G. Zoppellaro, P. Andryskova, O. Tomanec, Š. Kment, R. Zbořil, and P. Schmuki, "On the Controlled Loading of Single Platinum Atoms as a Co-Catalyst on TiO2 Anatase for Optimized Photocatalytic H2 Generation," ADVANCED MATERIALS, vol. 32, iss. 16, p. 1908505, 2020. IF = 25.809.
 • [DOI] Š. Kment, K. Sivula, A. Naldoni, S. P. Sarmah, H. Kmentová, M. Kulkarni, Y. Rambabu, P. Schmuki, and R. Zbořil, "FeO-based nanostructures and nanohybrids for photoelectrochemical water splitting," PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE, vol. 110, p. 100632, 2020. IF = 23.725.
 • [DOI] R. K. Sharma, P. Yadav, M. Yadav, R. Gupta, P. Rana, A. Srivastava, R. Zbořil, R. S. Varma, M. Antonietti, and M. B. Gawande, "Recent development of covalent organic frameworks (COFs): synthesis and catalytic (organic-electro-photo) applications," MATERIALS HORIZONS, vol. 7, pp. 411-454, 2020. IF = 14.356.
 • [DOI] A. Naldoni, Z. A. Kudyshev, L. Mascaretti, S. P. Sarmah, S. Rej, J. P. Froning, O. Tomanec, J. E. Yoo, D. Wang, Štěpán. Kment, T. Montini, P. Fornasiero, V. M. Shalaev, P. Schmuki, A. Boltasseva, and R. Zbořil, "Solar Thermoplasmonic Nanofurnace for High-Temperature Heterogeneous Catalysis," NANO LETTERS, vol. 20, iss. 5, pp. 3663-3672, 2020. IF = 12.279.
 • [DOI] S. Rej, L. Mascaretti, E. Y. Santiago, O. Tomanec, Štěpán. Kment, Z. Wang, R. Zbořil, P. Fornasiero, A. O. Govorov, and A. Naldoni, "Determining Plasmonic Hot Electrons and Photothermal Effects during H2 Evolution with TiN–Pt Nanohybrids," ACS CATALYSIS, vol. 10, iss. 9, pp. 5261-5271, 2020. IF = 12.221.
 • [DOI] M. B. Gawande, P. Fornasiero, and R. Zbořil, "Carbon-Based Single-Atom Catalysts for Advanced Applications," ACS CATALYSIS, vol. 10, iss. 3, pp. 2231-2259, 2020. IF = 12.221.
 • [DOI] S. Mohajernia, P. Andryskova, G. Zoppellaro, S. Hejazi, S. Kment, R. Zboril, J. Schmidt, and P. Schmuki, "Influence of Ti3+ defect-type on heterogeneous photocatalytic H2 evolution activity of TiO2," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 8, pp. 1432-1442, 2020. IF = 10.733.
 • [DOI] Y. Chen, Y. Meng, Y. Dong, X. Song, G. Huang, C. Zhang, Z. Ni, J. Navařík, O. Malina, R. Zbořil, and M. Tong, "Light- and temperature-assisted spin state annealing: accessing the hidden multistability," CHEMICAL SCIENCE, vol. 11, pp. 3281-3289, 2020. IF = 9.556.
 • [DOI] T. Senthamarai, V. G. Chandrashekhar, M. B. Gawande, N. V. Kalevaru, R. Zbořil, P. C. J. Kamer, R. V. Jagadeesh, and M. Beller, "Ultra-small cobalt nanoparticles from molecularly-defined Co–salen complexes for catalytic synthesis of amines," CHEMICAL SCIENCE, vol. 11, iss. 11, pp. 2973-2981, 2020. IF = 9.556.
 • [DOI] H. Seelajaroen, A. Bakandritsos, M. Otyepka, R. Zbořil, and N. S. Sariciftci, "Immobilized Enzymes on Graphene as Nanobiocatalyst," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 12, iss. 1, pp. 250-259, 2020. IF = 8.456.
 • [DOI] A. Goswami, R. G. Kadam, J. Tuček, Z. Sofer, D. Bouša, R. S. Varma, M. B. Gawande, and R. Zbořil, "Fe(0)-embedded thermally reduced graphene oxide as efficient nanocatalyst for reduction of nitro compounds to amines," CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 382, p. 122469, 2020. IF = 8.355.
 • [DOI] P. Skácelová, P. Lebed, J. Filip, D. Oughton, and R. Zbořil, "Tracing of iron nanoparticles using an elemental signatures approach: laboratory and field-scale verification," ENVIRONMENTAL SCIENCE: NANO, vol. 7, iss. 2, pp. 623-633, 2020. IF = 7.704.
 • [DOI] A. Lewalska-Graczyk, P. Pieta, G. Garbarino, G. Busca, M. Holdynski, G. Kalisz, A. Sroka-Bartnicka, R. Nowakowski, M. Naushad, M. B. Gawande, R. Zbořil, and I. S. Pieta, "Graphitic Carbon Nitride–Nickel Catalyst: From Material Characterization to Efficient Ethanol Electrooxidation," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 8, iss. 18, pp. 7244-7255, 2020. IF = 6.97.
 • [DOI] B. Mallada, S. Edalatmanesh, P. Lazar, J. Redondo, A. Gallardo, R. Zbořil, P. Jelínek, M. Švec, and B. de la Torre, "Atomic-Scale Charge Distribution Mapping of Single Substitutional p- and n-Type Dopants in Graphene," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 8, iss. 8, pp. 3437-3444, 2020. IF = 6.97.
 • [DOI] S. Kalytchuk, L. Zdražil, M. Scheibe, and R. Zboril, "Purple-emissive carbon dots enhance sensitivity of Si photodetectors to ultraviolet range," NANOSCALE, vol. 12, iss. 15, p. 8379–8384, 2020. IF = 6.97.
 • [DOI] L. Zdražil, S. Kalytchuk, K. Holá, M. Petr, O. Zmeškal, Š. Kment, A. Rogach, and R. Zbořil, "Carbon dot-based tandem luminescent solar concentrator," NANOSCALE, vol. 12, iss. 12, pp. 6664-6672, 2020. IF = 6.97.
 • [DOI] R. Yalavarthi, A. Naldoni, R. Zbořil, and S. Kment, "Controlling phase fraction and crystal orientation via thermal oxidation of iron foils for enhanced photoelectrochemical performance," CATALYSIS TODAY, Article in press, doi: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.01.044, 2020. IF = 4.888.
 • [DOI] M. Bortoletti, S. Molinari, L. Fasolato, J. Ugolotti, R. Tolosi, A. Venerando, G. Radaelli, D. Bertotto, M. [. Liguoro], G. Salviulo, R. Zboril, F. Vianello, and M. Magro, "Nano-immobilized flumequine with preserved antibacterial efficacy," COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, vol. 191, p. 111019, 2020.
 • [DOI] A. Venerando, M. Magro, D. Baratella, J. Ugolotti, S. Zanin, O. Malina, R. Zboril, H. Lin, and F. Vianello, "Biotechnological applications of nanostructured hybrids of polyamine carbon quantum dots and iron oxide nanoparticles," Amino Acids, vol. 52, iss. 2, pp. 301-311, 2020. IF = 2.520.
 • [DOI] J. A. Prochazkova, S. Gaidies, C. Yumusak, O. Brüggemann, M. Weiter, N. S. Sariciftci, M. C. Scharber, K. Čépe, R. Zbořil, J. Krajcovic, Y. Salinas, and A. Kovalenko, "Peptide nucleic acid stabilized perovskite nanoparticles for nucleic acid sensing," MATERIALS TODAY CHEMISTRY, vol. 17, p. 100272, 2020.
 • [DOI] T. Malina, E. Maršálková, K. Holá, R. Zbořil, and B. Maršálek, "The environmental fate of graphene oxide in aquatic environment—Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae," JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, Article in press, p. 123027, 2020. IF = 7.650.

2019

 • [DOI] G. Zoppellaro, A. Bakandritsos, J. Tuček, P. Błoński, T. Susi, P. Lazar, Z. Baďura, T. Steklý, A. Opletalová, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Microwave Energy Drives “On–Off–On” Spin-Switch Behavior in Nitrogen-Doped Graphene," ADVANCED MATERIALS, vol. 31, iss. 37, p. 1902587, 2019. IF = 25.809.
 • [DOI] L. Mascaretti, A. Dutta, Š. Kment, V. M. Shalaev, A. Boltasseva, R. Zbořil, and A. Naldoni, "Plasmon-enhanced photoelectrochemical water splitting for efficient renewable energy storage," ADVANCED MATERIALS, vol. 31, iss. 31, p. 1805513,, 2019. IF = 25.809.
 • [DOI] K. Jayaramulu, F. Geyer, A. Schneemann, S. Kment, M. Otyepka, R. Zboril, D. Vollmer, and R. A. Fischer, "Hydrophobic Metal–Organic Frameworks," ADVANCED MATERIALS, vol. 31, iss. 32, p. 1900820, 2019. IF = 25.809.
 • [DOI] A. Bakandritsos, R. G. Kadam, P. Kumar, G. Zoppellaro, M. Medveď, J. Tuček, T. Montini, O. Tomanec, P. Andrýsková, B. Drahoš, R. S. Varma, M. Otyepka, M. B. Gawande, P. Fornasiero, and R. Zbořil, "Mixed-Valence Single-Atom Catalyst Derived from Functionalized Graphene," ADVANCED MATERIALS, vol. 31, iss. 17, p. 1900323, 2019. IF = 25.809.
 • [DOI] K. Jayaramulu, D. P. Dubal, A. Schneemann, V. Ranc, C. Perez-Reyes, J. Stráská, Š. Kment, M. Otyepka, R. A. Fischer, and R. Zbořil, "Shape-Assisted 2D MOF/Graphene Derived Hybrids as Exceptional Lithium-Ion Battery Electrodes," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 29, iss. 38, p. 1902539, 2019. IF = 15.621.
 • [DOI] D. P. Dubal, K. Jayaramulu, J. Sunil, Š. Kment, P. Gomez-Romero, C. Narayana, R. Zbořil, and R. A. Fischer, "Metal–Organic Framework (MOF) Derived Electrodes with Robust and Fast Lithium Storage for Li-Ion Hybrid Capacitors," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 29, iss. 19, p. 1900532, 2019. IF = 15.621.
 • [DOI] S. V. Talande, A. Bakandritsos, P. Jakubec, O. Malina, R. Zbořil, and J. Tuček, "Densely Functionalized Cyanographene Bypasses Aqueous Electrolytes and Synthetic Limitations Toward Seamless Graphene/β-FeOOH Hybrids for Supercapacitors," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 29, iss. 51, p. 1906998, 2019. IF = 15.621.
 • [DOI] K. Kratzl, T. Kratky, S. Günther, O. Tomanec, R. Zbořil, J. Michalička, J. M. Macak, M. Cokoja, and R. A. Fischer, "Generation and Stabilization of Small Platinum Clusters Pt12±x Inside a Metal–Organic Framework," JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 141, iss. 35, pp. 13962-13969, 2019. IF = 14.695.
 • [DOI] I. S. Pieta, A. Rathi, P. Pieta, R. Nowakowski, M. Hołdynski, M. Pisarek, A. Kaminska, M. B. Gawande, and R. Zboril, "Electrocatalytic methanol oxidation over Cu, Ni and bimetallic Cu-Ni nanoparticles supported on graphitic carbon nitride," APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL, vol. 244, pp. 272-283, 2019. IF = 14.084.
 • [DOI] A. Sánchez-Grande, B. de la Torre, J. Santos, B. Cirera, K. Lauwaet, T. Chutora, S. Edalatmanesh, P. Mutombo, J. Rosen, R. Zbořil, R. Miranda, J. Björk, P. Jelínek, N. Martín, and D. Écija, "On-Surface Synthesis of Ethynylene-Bridged Anthracene Polymers," ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, vol. 58, iss. 20, pp. 6559-6563, 2019. IF = 12.257.
 • [DOI] A. Naldoni, M. Altomare, G. Zoppellaro, N. Liu, S. Kment, R. Zbořil, and P. Schmuki, "Photocatalysis with Reduced TiO2: From Black TiO2 to Cocatalyst-Free Hydrogen Production," ACS CATALYSIS, vol. 9, iss. 1, pp. 345-364, 2019. IF = 12.221.
 • [DOI] E. Vermisoglou, P. Jakubec, A. Bakandritsos, M. Pykal, S. Talande, V. Kupka, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Chemical Tuning of Specific Capacitance in Functionalized Fluorographene," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 31, iss. 13, p. 4698–4709, 2019. IF = 10.159.
 • [DOI] B. Cirera, B. de la Torre, D. Moreno, M. Ondráček, R. Zbořil, R. Miranda, P. Jelínek, and D. Écija, "On-Surface Synthesis of Gold Porphyrin Derivatives via a Cascade of Chemical Interactions: Planarization, Self-Metalation, and Intermolecular Coupling," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 31, iss. 9, pp. 3248-3256, 2019. IF = 10.159.
 • [DOI] B. Jin, S. Hejazi, F. Pyczak, M. Oehring, S. Mohajernia, Š. Kment, O. Tomanec, R. Zbořil, N. T. Nguyen, M. Yang, and P. Schmuki, "Amorphous Mo-Ta oxide nanotubes for long-term stable Mo oxide based supercapacitors," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 11, iss. 49, p. 45665–45673, 2019. IF = 8.456.
 • [DOI] Z. Medříková, P. Jakubec, V. Ranc, A. Bakandritsos, J. Kašlík, and R. Zbořil, "Carboxymethylcellulose-based magnetic Au or Ag nanosystems: Eminent candidates in catalysis, sensing applications based on SERS, and electrochemistry," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 14, pp. 143-150, 2019. IF = 8.013.
 • [DOI] G. Potsi, A. B. Bourlinos, V. Mouselimis, K. Poláková, N. Chalmpes, D. Gournis, S. Kalytchuk, O. Tomanec, P. Błoński, M. Medveď, P. Lazar, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Intrinsic photoluminescence of amine-functionalized graphene derivatives for bioimaging applications," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 17, pp. 112-122, 2019. IF = 8.013.
 • [DOI] M. Černík, J. Nosek, J. Filip, J. Hrabal, D. W. Elliott, and R. Zbořil, "Electric-field enhanced reactivity and migration of iron nanoparticles with implications for groundwater treatment technologies: Proof of concept," WATER RESEARCH, vol. 154, pp. 361-369, 2019. IF = 7.913.
 • [DOI] T. Malina, E. Maršálková, K. Holá, J. Tuček, M. Scheibe, R. Zbořil, and B. Maršálek, "Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self-protection mechanism," CARBON, vol. 155, pp. 386-396, 2019. IF = 7.466.
 • [DOI] T. Malina, K. Poláková, J. Skopalík, V. Milotová, K. Holá, M. Havrdová, K. B. Tománková, V. Čmiel, L. Šefc, and R. Zbořil, "Carbon dots for in vivo fluorescence imaging of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells," CARBON, vol. 152, pp. 434-443, 2019. IF = 7.466.
 • [DOI] H. Barès, A. Bakandritsos, M. Medveď, J. Ugolotti, P. Jakubec, O. Tomanec, S. Kalytchuk, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Bimodal role of fluorine atoms in fluorographene chemistry opens a simple way toward double functionalization of graphene," CARBON, vol. 145, pp. 251-258, 2019. IF = 7.466.
 • [DOI] M. Petr, P. Jakubec, V. Ranc, V. Šedajová, R. Langer, M. Medveď, P. Błoński, J. Kašlík, V. Kupka, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Thermally reduced fluorographenes as efficient electrode materials for supercapacitors," NANOSCALE, vol. 11, pp. 21364-21375, 2019. IF = 6.97.
 • [DOI] L. Stadler, M. Homafar, A. Hartl, S. Najafishirtari, M. Colombo, R. Zboril, P. Martin, M. B. Gawande, J. Zhi, and O. Reiser, "Recyclable Magnetic Microporous Organic Polymer (MOP) Encapsulated with Palladium Nanoparticles and Co/C Nanobeads for Hydrogenation Reactions," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 7, iss. 2, p. 2388–2399, 2019. IF = 6.97.
 • [DOI] D. D. Chronopoulos, M. Medved’, P. Błoński, Z. Nováček, P. Jakubec, O. Tomanec, A. Bakandritsos, V. Novotná, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Alkynylation of graphene via the Sonogashira C–C cross-coupling reaction on fluorographene," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 55, iss. 8, p. 1088–1091, 2019. IF = 6.164.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, E. Bonaiuto, J. de Almeida Roger, G. Chemello, S. Pasquaroli, L. Mancini, I. Olivotto, G. Zoppellaro, J. Ugolotti, C. Aparicio, A. P. Fifi, G. Cozza, G. Miotto, G. Radaelli, D. Bertotto, R. Zboril, and F. Vianello, "Stealth Iron Oxide Nanoparticles for Organotropic Drug Targeting," BIOMACROMOLECULES, vol. 20, iss. 3, pp. 1375-1384, 2019. IF = 5.667.
 • [DOI] H. Kmentová, D. Nandan, S. Kment, A. Naldoni, M. B. Gawande, Z. Hubička, and R. Zbořil, "Significant enhancement of photoactivity in one-dimensional TiO2 nanorods modified by S-, N-, O-doped carbon nanosheets," CATALYSIS TODAY, vol. 328, pp. 111-117, 2019. IF = 4.888.
 • [DOI] C. D. Polyzou, O. Malina, J. Tuček, R. Zbořil, N. Panagiotou, A. J. Tasiopoulos, N. Boukos, J. Parthenios, A. N. Kalarakis, and V. Tangoulis, "Spin-Crossover Phenomenon in Microcrystals and Nanoparticles of a [Fe(2-mpz)2Ni(CN)4] Two-Dimensional Hofmann-Type Polymer: A Detailed Nano-Topographic Study," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 58, iss. 20, pp. 13733-13736, 2019. IF = 4.85.
 • [DOI] M. Sheikhzadeh, S. Hejazi, S. Mohajernia, O. Tomanec, M. Mokhtar, A. Alshehri, S. Sanjabi, R. Zboril, and P. Schmuki, "Photocatalytic H2 Evolution: Dealloying as Efficient Tool for the Fabrication of Rh-decorated TiO2 Nanotubes," CHEMCATCHEM, vol. 11, iss. 24, pp. 6258-6262, 2019. IF = 4.495.
 • [DOI] P. Jakubec, O. Malina, J. Tuček, I. Medřík, Z. Medříková, P. Slovák, J. Kašlík, and R. Zbořil, "Crystal Structure- and Morphology-Driven Electrochemistry of Iron Oxide Nanoparticles in Hydrogen Peroxide Detection," ADVANCED MATERIALS INTERFACES, vol. 6, iss. 3, p. 1801549, 2019. IF = 4.713.
 • [DOI] R. Lo, D. Manna, R. Zbořil, D. Nachtigallova, and P. Hobza, "Spin Crossover in Iron(II) Porphyrazine Induced by Non-Covalent Interactions Combined with Hybridization of Iron(II) Porphyrazine and Ligand’s Orbitals : CASPT2 , CCSD(T) and DFT Studies," THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 123, iss. 37, pp. 23186-23194, 2019. IF = 4.309.
 • [DOI] S. Hejazi, S. Mohajernia, Y. Wu, P. Andryskova, G. Zoppellaro, I. Hwang, O. Tomanec, R. Zboril, and P. Schmuki, "Intrinsic Cu nanoparticle decoration of TiO2 nanotubes: A platform for efficient noble metal free photocatalytic H2 production," ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, vol. 98, pp. 82-86, 2019. IF = 4.197.
 • [DOI] N. T. Nguyen, S. Ozkan, S. Hejazi, N. Denisov, O. Tomanec, R. Zboril, and P. Schmuki, "Providing significantly enhanced photocatalytic H2 generation using porous PtPdAg alloy nanoparticles on spaced TiO2 nanotubes," INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol. 44, iss. 41, pp. 22962-22971, 2019. IF = 4.084.
 • [DOI] M. Magro, S. Bramuzzo, D. Baratella, J. Ugolotti, G. Zoppellaro, G. Chemello, I. Olivotto, C. Ballarin, G. Radaelli, B. Arcaro, M. [. Liguoro], O. Coppellotti, L. Guidolin, J. [. A. Roger], E. Bonaiuto, R. Zboril, and F. Vianello, "Self-assembly of chlorin-e6 on γ-Fe2O3 nanoparticles: Application for larvicidal activity against Aedes aegypti," JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B: BIOLOGY, vol. 194, pp. 21-31, 2019. IF = 4.067.
 • [DOI] Y. Heng Cheong, M. Z. M. Nasir, A. Bakandritsos, M. Pykal, P. Jakubec, R. Zbořil, M. Otyepka, and M. Pumera, "Cyanographene and Graphene Acid: The Functional Group of Graphene Derivative Determines the Application in Electrochemical Sensing and Capacitors," CHEMELECTROCHEM, vol. 6, iss. 1, pp. 229-234, 2019. IF = 3.975.
 • [DOI] S. Mohajernia, S. Hejazi, P. Andryskova, G. Zoppellaro, O. Tomanec, R. Zboril, and P. Schmuki, "Conductive Cu doped TiO2 nanotubes for enhanced photoelectrochemical methanol oxidation and concomitant hydrogen generation," CHEMELECTROCHEM, vol. 6, iss. 4, pp. 1244-1249, 2019. IF = 3.975.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, P. Jakubec, V. Corraducci, L. Fasolato, B. Cardazzo, E. Novelli, G. Zoppellaro, R. Zboril, and F. Vianello, "H2O2 Tolerance in Pseudomonas Fluorescens: Synergy between Pyoverdine-Iron(III) Complex and a Blue Extracellular Product Revealed by a Nanotechnology-Based Electrochemical Approach," CHEMELECTROCHEM, vol. 6, iss. 20, pp. 5186-5190, 2019. IF = 3.975.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, S. Molinari, A. Venerando, G. Salviulo, G. Chemello, I. Olivotto, G. Zoppellaro, J. Ugolotti, C. Aparicio, J. Tucek, A. P. Fifi, G. Radaelli, R. Zboril, and F. Vianello, "Biologically safe colloidal suspensions of naked iron oxide nanoparticles for in situ antibiotic suppression," COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, vol. 181, pp. 102-111, 2019. IF = 3.973.
 • [DOI] R. Yalavarthi, A. Naldoni, S. Kment, L. Mascaretti, H. Kmentová, O. Tomanec, P. Schmuki, and R. Zbořil, "Radiative and Non-Radiative Recombination Pathways in Mixed-Phase TiO2 Nanotubes for PEC Water-Splitting," CATALYSTS, vol. 9, iss. 2, 2019. IF = 3.444.
 • [DOI] A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, M. Otyepka, and R. Zboril, "Thiophenol-Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications," CHEMPLUSCHEM, vol. 84, iss. 9, pp. 1288-1298, 2019. IF = 3.441.
 • [DOI] F. W. DelRio, S. D. O'Regan, P. Tuček, and R. Zbořil, "US\textendashCzech conference strengthens bilateral and multidisciplinary collaborations in nanotechnology and chemistry," NANOTECHNOLOGY, vol. 30, iss. 5, p. 52501, 2019. IF = 3.399.
 • [DOI] B. Müller, K. Kovács, H. Pham, Y. Kavak, J. Pechoušek, L. Machala, R. Zbořil, K. Szenthe, J. Abadía, F. Fodor, Z. Klencsár, and Ádám. Solti, "Chloroplasts preferentially take up ferric–citrate over iron–nicotianamine complexes in Brassica napus," Planta, vol. 249, iss. 3, pp. 751-763, 2019. IF = 3.060.
 • [DOI] A. Lenarda, A. Bakandritsos, M. Bevilacqua, C. Tavagnacco, M. Melchionna, A. Naldoni, T. Steklý, M. Otyepka, R. Zbořil, and P. Fornasiero, "Selective Functionalization Blended with Scaffold Conductivity in Graphene Acid Promotes H2O2 Electrochemical Sensing," ACS Omega, vol. 4, iss. 22, pp. 19944-19952, 2019. IF = 2.584.
 • [DOI] M. Poornajar, N. T. Nguyen, H. Ahn, M. Büchler, N. Liu, S. Kment, R. Zboril, J. E. Yoo, and P. Schmuki, "Fe2O3 Blocking Layer Produced by Cyclic Voltammetry Leads to Improved Photoelectrochemical Performance of Hematite Nanorods," SURFACES, vol. 2, iss. 1, pp. 131-144, 2019.
 • [DOI] X. Yang, S. Wang, X. Zhuang, O. Tomanec, R. Zboril, D. Y. W. Yu, and A. L. Rogach, "Polypyrrole and Carbon Nanotube Co-Composited Titania Anodes with Enhanced Sodium Storage Performance in Ether-Based Electrolyte," ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS, vol. 3, iss. 4, p. 1800154, 2019.

2018

 • [DOI] J. Tucek, P. Blonski, J. Ugolotti, A. K. Swain, T. Enoki, and R. Zboril, "Emerging chemical strategies for imprinting magnetism in graphene and related 2D materials for spintronic and biomedical applications," CHEM. SOC. REV., vol. 47, pp. 3899-3990, 2018. IF = 40.443.
 • [DOI] A. Panácek, L. Kvítek, M. Smékalová, R. Vecerová, M. Kolár, M. Röderová, F. Dycka, M. Sebela, R. Prucek, O. Tomanec, and R. Zboril, "Bacterial resistance to silver nanoparticles and how to overcome it," NATURE NANOTECHNOLOGY, vol. 13, iss. 1, pp. 65-71, 2018. IF = 33.407.
 • [DOI] K. Jayaramulu, D. P. Dubal, B. Nagar, V. Ranc, O. Tomanec, M. Petr, K. K. R. Datta, R. Zboril, P. Gómez-Romero, and R. A. Fischer, "Ultrathin Hierarchical Porous Carbon Nanosheets for High-Performance Supercapacitors and Redox Electrolyte Energy Storage," ADVANCED MATERIALS, vol. 30, iss. 15, p. 1705789, 2018. IF = 25.809.
 • [DOI] D. Li, P. Jing, L. Sun, Y. An, X. Shan, X. Lu, D. Zhou, D. Han, D. Shen, Y. Zhai, S. Qu, R. Zbořil, and A. L. Rogach, "Near-Infrared Excitation/Emission and Multi-Photon-Induced Fluorescence of Carbon Dots," ADVANCED MATERIALS, vol. 30, iss. 13, p. 1705913, 2018. IF = 25.809.
 • [DOI] J. Tuček, K. Holá, G. Zoppellaro, P. Błoński, R. Langer, M. Medved’, T. Susi, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Zigzag sp2 Carbon Chains Passing through an sp3 Framework: A Driving Force toward Room-Temperature Ferromagnetic Graphene," ACS NANO, vol. 12, iss. 12, pp. 12847-12859, 2018. IF = 13.903.
 • [DOI] X. Yang, J. Wang, S. Wang, H. Wang, O. Tomanec, C. Zhi, R. Zboril, D. Y. W. Yu, and A. Rogach, "Vapor-Infiltration Approach toward Selenium/Reduced Graphene Oxide Composites Enabling Stable and High-Capacity Sodium Storage," ACS NANO, vol. 12, iss. 7, pp. 7397-7405, 2018. IF = 13.903.
 • [DOI] X. Bao, Y. Yuan, J. Chen, B. Zhang, D. Li, D. Zhou, P. Jing, G. Xu, Y. Wang, K. Holá, D. Shen, C. Wu, L. Song, C. Liu, R. Zboril, and S. Qu, "In vivo theranostics with near-infrared-emitting carbon dots--highly efficient photothermal therapy based on passive targeting after intravenous administration," LIGHT: SCIENCE & APPLICATIONS, vol. 7, iss. 1, p. 91, 2018. IF = 14.000.
 • [DOI] B. Aristides, C. D. D., J. Petr, P. Martin, Č. Klára, S. Theodore, K. Sergii, P. Martin, Z. Radek, and O. Michal, "High‐Performance Supercapacitors Based on a Zwitterionic Network of Covalently Functionalized Graphene with Iron Tetraaminophthalocyanine," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 28, iss. 29, p. 1801111, 2018. IF = 15.621.
 • [DOI] J. Tucek, P. Błoński, O. Malina, M. Pumera, C. K. Chua, M. Otyepka, and R. Zboril, "Morphology-Dependent Magnetism in Nanographene: Beyond Nanoribbons," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 28, iss. 22, p. 1800592, 2018. IF = 15.621.
 • [DOI] K. Jayaramulu, J. Masa, D. M. Morales, O. Tomanec, V. Ranc, M. Petr, P. Wilde, Y. Chen, R. Zboril, W. Schuhmann, and R. A. Fischer, "Ultrathin 2D Cobalt Zeolite-Imidazole Framework Nanosheets for Electrocatalytic Oxygen Evolution," ADVANCED SCIENCE, vol. 5, iss. 11, p. 1801029, 2018. IF = 15.804.
 • [DOI] B. de la Torre, M. Svec, P. Hapala, J. Redondo, O. Krejčí, R. Lo, D. Manna, A. Sarmah, D. Nachtigallová, J. Tucek, P. Blonski, M. Otyepka, R. Zboril, P. Hobza, and P. Jelínek, "Non-covalent control of spin-state in metal-organic complex by positioning on N-doped graphene," NATURE COMMUNICATIONS, vol. 9, iss. 1, p. 2831, 2018. IF = 11.878.
 • [DOI] A. Halder, M. Kilianová, B. Yang, E. C. Tyo, S. Seifert, R. Prucek, A. Panáček, P. Suchomel, O. Tomanec, D. J. Gosztola, D. Milde, H. Wang, L. Kvítek, R. Zbořil, and S. Vajda, "Highly efficient Cu-decorated iron oxide nanocatalyst for low pressure CO2 conversion," APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol. 225, pp. 128-138, 2018. IF = 14.084.
 • [DOI] D. Spanu, S. Recchia, S. Mohajernia, O. Tomanec, S. Kment, R. Zboril, P. Schmuki, and M. Altomare, "Templated Dewetting–Alloying of NiCu Bilayers on TiO2 Nanotubes Enables Efficient Noble-Metal-Free Photocatalytic H2 Evolution," ACS CATALYSIS, vol. 8, iss. 6, pp. 5298-5305, 2018. IF = 12.221.
 • [DOI] N. T. Nguyen, S. Ozkan, O. Tomanec, X. Zhou, R. Zboril, and P. Schmuki, "Nanoporous AuPt and AuPtAg alloy co-catalysts formed by dewetting–dealloying on an ordered TiO2 nanotube surface lead to significantly enhanced photocatalytic H2 generation," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 6, pp. 13599-13606, 2018. IF = 10.733.
 • [DOI] A. Balzerová, A. Opletalová, V. Ranc, and R. Zbořil, "Multiplex competitive analysis of HER2 and EpCAM cancer markers in whole human blood using Fe2O3@Ag nanocomposite," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 13, pp. 166-173, 2018. IF = 8.013.
 • [DOI] M. Smékalová, A. Panáček, D. Jančula, B. Maršálek, J. Kolařík, R. Prucek, L. Kvítek, and R. Zbořil, "Culture medium mediated aggregation and re-crystallization of silver nanoparticles reduce their toxicity," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 12, pp. 198-206, 2018. IF = 8.013.
 • [DOI] H. Han, S. Kment, F. Karlicky, L. Wang, A. Naldoni, P. Schmuki, and R. Zboril, "Sb-doped SnO2 Nanorods Underlayer Effect to the α-Fe2O3 Nanorods Sheathed with TiO2 for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting," SMALL, vol. 14, iss. 19, p. 1703860, 2018. IF = 10.856.
 • [DOI] D. P. Dubal, J. Kolleboyina, R. Zboril, R. A. Fischer, and P. Gomez-Romero, "Unveiling BiVO4 Nanorods as a Novel Anode Material for High Performance Lithium Ion Capacitor: Beyond intercalation strategy," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 6, iss. 14, pp. 6096-6106, 2018. IF = 10.733.
 • [DOI] D. Matochova, M. Medved, A. Bakandritsos, T. Steklý, R. Zbořil, and M. Otyepka, "2D Chemistry - Chemical Control of Graphene Derivatization," THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 9, iss. 13, pp. 3580-3585, 2018. IF = 7.329.
 • [DOI] D. Nandan, G. Zoppellaro, I. Medrik, C. Aparicio, P. Kumar, M. Petr, O. Tomanec, M. B. Gawande, R. S. Varma, and R. Zboril, "Cobalt entrenched N-, O-, and S-tridoped carbons as efficient multifunctional sustainable catalysts for base-free selective oxidative esterification of alcohols," GREEN CHEMISTRY, vol. 20, iss. 15, pp. 3542-3556, 2018. IF = 9.405.
 • [DOI] S. Kalytchuk, Y. Wang, K. Polakova, and R. Zbořil, "Carbon Dot Fluorescence Lifetime-Encoded Anti-Counterfeiting," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 10, iss. 35, p. 29902–29908, 2018. IF = 8.456.
 • [DOI] H. Bian, N. T. Nguyen, J. Yoo, S. Hejazi, S. Mohajernia, J. Müller, E. Spiecker, H. Tsuchiya, O. Tomanec, B. E. Sanabria-Arenas, R. Zboril, Y. Y. Li, and P. Schmuki, "Forming a Highly Active, Homogeneously Alloyed AuPt Co-catalyst Decoration on TiO2 Nanotubes Directly During Anodic Growth," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 10, iss. 21, pp. 18220-18226, doi: 10.1021/acsami.8b03713, 2018. IF = 8.456.
 • [DOI] H. Ahn, A. Goswami, F. Riboni, S. Kment, A. Naldoni, S. Mohajernia, R. Zboril, and P. Schmuki, "Hematite Photoanode with Complex Nanoarchitecture Providing Tunable Gradient Doping and Low Onset Potential for Photoelectrochemical Water Splitting," CHEMSUSCHEM, vol. 11, iss. 11, pp. 1873-1879, 2018. IF = 7.804.
 • [DOI] J. Hellerstedt, A. Cahlík, M. Švec, B. de la Torre, M. Moro-Lagares, T. Chutora, B. Papoušková, G. Zoppellaro, P. Mutombo, M. Ruben, R. Zbořil, and P. Jelinek, "On-surface structural and electronic properties of spontaneously formed Tb2Pc3 single molecule magnets," NANOSCALE, vol. 10, pp. 15553-15563, 2018. IF = 6.970.
 • [DOI] A. Koutsioukis, A. Akouros, R. Zboril, and V. Georgakilas, "Solid phase extraction for the purification of violet, blue, green and yellow emitting carbon dots," NANOSCALE, vol. 10, iss. 24, pp. 11293-11296, 2018. IF = 6.970.
 • [DOI] M. Medved, G. Zoppellaro, J. Ugolotti, D. Matochova, P. Lazar, T. Pospisil, A. Bakandritsos, J. Tucek, R. Zboril, and M. Otyepka, "Reactivity of fluorographene is triggered by point defects: beyond the perfect 2D world," NANOSCALE, vol. 10, iss. 10, pp. 4694-4707, 2018. IF = 6.970.
 • [DOI] J. Kolařík, R. Prucek, J. Tuček, J. Filip, V. K. Sharma, and R. Zbořil, "Impact of inorganic ions and natural organic matter on arsenates removal by ferrate(VI): Understanding a complex effect of phosphates ions," WATER RESEARCH, vol. 141, pp. 357-365, 2018. IF = 7.913.
 • [DOI] Q. Li, J. P. Froning, M. Pykal, S. Zhang, Z. Wang, M. Vondrák, P. Banáš, K. Čépe, P. Jurečka, J. Šponer, R. Zbořil, M Dong, and M. Otyepka, "RNA nanopatterning on graphene," 2D MATERIALS, vol. 5, iss. 3, p. 31006, 2018. IF = 7.343.
 • [DOI] J. Kašlík, J. Kolařík, J. Filip, I. Medřík, O. Tomanec, M. Petr, O. Malina, R. Zbořil, and P. G. Tratnyek, "Nanoarchitecture of advanced core-shell zero-valent iron particles with controlled reactivity for contaminant removal," CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 354, pp. 335-345, 2018. IF = 8.355.
 • [DOI] P. Plachtova, Z. Medříková, R. Zbořil, J. Tuček, R. S. Varma, and B. Maršálek, "Iron and Iron Oxide Nanoparticles Synthesized Using Green Tea Extract: Differences in Ecotoxicological Profile and Ability to Degrade Malachite Green," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 6, iss. 7, p. 8679–8687, 2018. IF = 6.970.
 • [DOI] Z. Chaloupková, A. Balzerová, Z. Medříková, J. Srovnal, M. Hajdúch, K. Čépe, V. Ranc, and R. Zbořil, "Label-free determination and multiplex analysis of DNA and RNA in tumor tissues ," APPLIED MATERIALS TODAY , vol. 12, pp. 85-91, 2018. IF = 8.013.
 • [DOI] A. V.C., A. Goswami, H. Sopha, D. Nandan, M. B. Gawande, K. Cepe, S. Ng, R. Zboril, and J. M. Macak, "Pt nanoparticles decorated TiO2 nanotubes for the reduction of olefins," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 10, pp. 86-92, 2018. IF = 8.013.
 • [DOI] Z. Chaloupková, A. Balzerová, J. Bařinková, Z. Medříková, P. Šácha, P. Beneš, V. Ranc, J. Konvalinka, and R. Zbořil, "Label-free determination of prostate specific membrane antigen in human whole blood at nanomolar levels by magnetically assisted surface enhanced Raman spectroscopy," ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 997, pp. 44-51, 2018. IF = 5.256.
 • [DOI] L. Wang, Y. Wang, P. Schmuki, S. Kment, and R. Zboril, "Nanostar morphology of plasmonic particles strongly enhances photoelectrochemical water splitting of TiO2 nanorods with superior incident photon-to-current conversion efficiency in visible/near-infrared region," ELECTROCHIMICA ACTA, vol. 260, pp. 212-220, 2018. IF = 5.383.
 • [DOI] D. Nachtigallová, A. Antalík, R. Lo, R. Sedlák, D. Manna, J. Tuček, J. Ugolotti, L. Veis, Ö. Legeza, J. Pittner, R. Zbořil, and P. Hobza, "An Isolated Molecule of Iron(II) Phthalocyanin Exhibits Quintet Ground-State: A Nexus between Theory and Experiment," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 24, iss. 51, pp. 13413-13417, 2018. IF = 5.16.
 • [DOI] V. Tangoulis, N. Lalioti, J. Parthenios, N. Boukos, O. Malina, J. Tuček, and R. Zbořil, "Noncovalent Grafting of a DyIII2 Single-Molecule Magnet onto Chemically Modified Multiwalled Carbon Nanotubes," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 57, iss. 11, pp. 6391-6400, 2018. IF = 4.850.
 • [DOI] H. Kmentova, S. Kment, Z. Hubicka, Z. Remes, J. Olejnicek, M. Cada, J. Krysa, and R. Zboril, "Thermal sulfidation of α-Fe2O3 hematite to FeS2 pyrite thin electrodes: Correlation between surface morphology and photoelectrochemical functionality," CATALYSIS TODAY, vol. 313, pp. 224-230, 2018. IF = 4.888.
 • [DOI] R. K. Sharma, R. Gaur, M. Yadav, A. Goswami, R. Zboril, and M. B. Gawande, "An efficient copper-based magnetic nanocatalyst for the fixation of carbon dioxide at atmospheric pressure," SCIENTIFIC REPORTS, vol. 8, iss. 1, p. 1901, 2018. IF = 4.011.
 • [DOI] P. Suchomel, L. Kvitek, R. Prucek, A. Panacek, A. Halder, S. Vajda, and R. Zboril, "Simple size-controlled synthesis of Au nanoparticles and their size-dependent catalytic activity," SCIENTIFIC REPORTS, vol. 8, iss. 1, p. 4589, 2018. IF = 4.011.
 • [DOI] M. Zelny, S. Kment, R. Ctvrtlik, S. Pausova, H. Kmentova, J. Tomastik, Z. Hubicka, Y. Rambabu, J. Krysa, A. Naldoni, P. Schmuki, and R. Zboril, "TiO2 Nanotubes on Transparent Substrates: Control of Film Microstructure and Photoelectrochemical Water Splitting Performance," CATALYSTS, vol. 8, iss. 1, p. 25, 2018. IF = 3.444.
 • [DOI] N. T. Nguyen, S. Ozkan, O. Tomanec, R. Zboril, and P. Schmuki, "Spaced Titania Nanotube Arrays Allow the Construction of an Efficient N‐Doped Hierarchical Structure for Visible‐Light Harvesting," CHEMISTRYOPEN, vol. 7, iss. 2, pp. 131-135, 2018. IF = 2.205.
 • [DOI] A. K. Rathi, H. Kmentová, A. Naldoni, A. Goswami, M. B. Gawande, R. S. Varma, S. Kment, and R. Zbořil, "Significant Enhancement of Photoactivity in Hybrid TiO2/g-C3N4 Nanorod Catalysts Modified with Cu–Ni-Based Nanostructures," ACS APPLIED NANO MATERIALS, vol. 1, iss. 6, pp. 2526-2535, 2018.
 • [DOI] V. Urbanová, K. Jayaramulu, A. Schneemann, S. Kment, R. A. Fischer, and R. Zbořil, "Hierarchical Porous Fluorinated Graphene Oxide@Metal–Organic Gel Composite: Label-Free Electrochemical Aptasensor for Selective Detection of Thrombin," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 10, iss. 48, pp. 41089-41097, doi: 10.1021/acsami.8b14344, 2018. IF = 8.456.
 • [DOI] R. Kadam, M. Petr, R. Zbořil, M. B. Gawande, and R. V. Jayaram, "Hexagonal Mesoporous Silica Supported Ultrasmall Copper Oxides for Oxidative Amidation of Carboxylic Acids," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 6, iss. 10, pp. 12935-12945, 2018. IF = 6.97.
 • [DOI] V. Ranc, R. vZivzka, Z. Chaloupková, J. ševvcik, and R. Zbořil, "Imaging of growth factors on a human tooth root canal by surface-enhanced Raman spectroscopy," ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 410, iss. 27, pp. 7113-7120, 2018. IF = 3.286.

2017

 • [DOI] S. Kment, F. Riboni, S. Pausova, L. Wang, L. Wang, H. Han, Z. Hubicka, J. Krysa, P. Schmuki, and R. Zboril, "Photoanodes based on TiO2 and [small alpha]-Fe2O3 for solar water splitting - superior role of 1D nanoarchitectures and of combined heterostructures," CHEM. SOC. REV., vol. 46, iss. 12, pp. 3176-3769, 2017. IF = 40.443.
 • [DOI] K. Jayaramulu, F. Geyer, M. Petr, R. Zboril, D. Vollmer, and R. A. Fischer, "Shape Controlled Hierarchical Porous Hydrophobic/Oleophilic Metal-Organic Nanofibrous Gel Composites for Oil Adsorption," ADVANCED MATERIALS, vol. 29, iss. 12, p. 1605307, 2017. IF = 25.809.
 • [DOI] P. Blonski, J. Tucek, Z. Sofer, V. Mazánek, M. Petr, M. Pumera, M. Otyepka, and R. Zboril, "Doping with Graphitic Nitrogen Triggers Ferromagnetism in Graphene," JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 139, iss. 8, pp. 3171-3180, 2017. IF = 14.695.
 • [DOI] K. Holá, M. Sudolská, S. Kalytchuk, D. Nachtigallová, A. L. Rogach, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Graphitic Nitrogen Triggers Red Fluorescence in Carbon Dots," ACS NANO, vol. 11, iss. 12, pp. 12402-12410, 2017. IF = 13.903.
 • [DOI] A. Bakandritsos, M. Pykal, P. Blonski, P. Jakubec, D. D. Chronopoulos, K. Polakova, V. Georgakilas, K. Čépe, O. Tomanec, V. Ranc, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and M. Otyepka, "Cyanographene and Graphene Acid: Emerging Derivatives Enabling High-Yield and Selective Functionalization of Graphene," ACS NANO, vol. 11, iss. 3, pp. 2982-2991, 2017. IF = 13.903.
 • [DOI] S. Kalytchuk, K. Poláková, Y. Wang, J. P. Froning, K. Cepe, A. L. Rogach, and R. Zbořil, "Carbon Dot Nanothermometry: Intracellular Photoluminescence Lifetime Thermal Sensing," ACS NANO, vol. 11, iss. 2, pp. 1432-1442, 2017. IF = 13.903.
 • [DOI] K. Jayaramulu, J. Masa, O. Tomanec, D. Peeters, V. Ranc, A. Schneemann, R. Zboril, W. Schuhmann, and R. A. Fischer, "Nanoporous Nitrogen-Doped Graphene Oxide/Nickel Sulfide Composite Sheets Derived from a Metal-Organic Framework as an Efficient Electrocatalyst for Hydrogen and Oxygen Evolution," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 27, iss. 33, p. 1700451, 2017. IF = 15.621.
 • [DOI] H. Huang, J. Raith, S. V. Kershaw, S. Kalytchuk, O. Tomanec, L. Jing, A. S. Susha, R. Zboril, and A. L. Rogach, "Growth mechanism of strongly emitting CH3NH3PbBr3 perovskite nanocrystals with a tunable bandgap," NATURE COMMUNICATIONS, vol. 8, iss. 1, p. 996, 2017. IF = 11.878.
 • [DOI] J. Tucek, K. Hola, A. B. Bourlinos, P. Blonski, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, M. Dubecky, F. Karlicky, V. Ranc, K. Cepe, M. Otyepka, and R. Zboril, "Room temperature organic magnets derived from sp3 functionalized graphene," NATURE COMMUNICATIONS, vol. 8, p. 14525, 2017. IF = 11.878.
 • [DOI] Y. Hou, Y. Liu, R. Gao, Q. Li, H. Guo, A. Goswami, R. Zboril, M. B. Gawande, and X. Zou, "Ag(at)CoxP Core–Shell Heterogeneous Nanoparticles as Efficient Oxygen Evolution Reaction Catalysts," ACS CATALYSIS, vol. 7, iss. 10, pp. 7038-7042, doi: 10.1021/acscatal.7b02341, 2017. IF = 12.221.
 • [DOI] G. Zoppellaro, J. Tuček, J. Ugolotti, C. Aparicio, O. Malina, K. Čépe, and R. Zbořil, "Triggering Two-Step Spin Bistability and Large Hysteresis in Spin Crossover Nanoparticles via Molecular Nanoengineering," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 29, iss. 20, pp. 8875-8883, 2017. IF = 10.159.
 • [DOI] D. D. Chronopoulos, A. Bakandritsos, P. Lazar, M. Pykal, K. Čépe, R. Zbořil, and M. Otyepka, "High-Yield Alkylation and Arylation of Graphene via Grignard Reaction with Fluorographene," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 29, iss. 3, pp. 926-930, 2017. IF = 10.159.
 • [DOI] S. Presolski, L. Wang, A. H. Loo, A. Ambrosi, P. Lazar, V. Ranc, M. Otyepka, R. Zboril, O. Tomanec, J. Ugolotti, Z. Sofer, and M. Pumera, "Functional Nanosheet Synthons by Covalent Modification of Transition-Metal Dichalcogenides," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 29, iss. 5, pp. 2066-2073, doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04171, 2017. IF = 10.159.
 • [DOI] B. de la Torre, M. Svec, G. Foti, O. Kreji, P. Hapala, A. Garcia-Lekue, T. Frederiksen, R. Zboril, A. Arnau, H. Vázquez, and P. Jelinek, "Submolecular Resolution by Variation of the Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy Amplitude and its Relation to the AFM/STM Signal," PHYS. REV. LETT., vol. 119, p. 166001, 2017. IF = 9.227.
 • [DOI] V. Urbanova, A. Bakandritsos, P. Jakubec, T. Szambo, and R. Zboril, "A facile graphene oxide based sensor for electrochemical detection of neonicotinoids ," BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS, vol. 89, pp. 532-537, 2017. IF = 9.518.
 • [DOI] A. Goswami, A. K. Rathi, C. Aparicio, O. Tomanec, M. Petr, R. Pocklanova, M. B. Gawande, R. S. Varma, and R. Zboril, "In-situ Generation of Pd-Pt Core-shell Nanoparticles on Reduced Graphene Oxide (Pd@Pt/rGO) using Microwaves: Applications in Dehalogenation Reactions and Reduction of Olefins," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 9, iss. 3, pp. 2815-2824, 2017. IF = 8.456.
 • [DOI] Z. Tian, X. Zhang, D. Li, D. Zhou, P. Jing, D. Shen, S. Qu, R. Zboril, and A. L. Rogach, "Full-Color Inorganic Carbon Dot Phosphors for White-Light-Emitting Diodes," ADVANCED OPTICAL MATERIALS, vol. 5, iss. 19, p. 1700416, 2017. IF = 7.125.
 • [DOI] O. Malina, P. Jakubec, J. Kaslik, J. Tucek, and R. Zboril, "A simple high-yield synthesis of high-purity Hagg carbide ([small chi]-Fe5C2) nanoparticles with extraordinary electrochemical properties," NANOSCALE, vol. 9, pp. 10440-10446, 2017. IF = 6.970.
 • [DOI] H. Han, F. Riboni, F. Karlicky, S. Kment, A. Goswami, P. Sudhagar, J. Yoo, L. Wang, O. Tomanec, M. Petr, O. Haderka, C. Terashima, A. Fujishima, P. Schmuki, and R. Zboril, "α-Fe2O3/TiO2 3D Hierarchical Nanostructures for enhanced Photoelectrochemical Water Splitting," NANOSCALE, vol. 9, iss. 1, pp. 134-142, 2017. IF = 6.970.
 • [DOI] J. P. Froning, P. Lazar, M. Pykal, Q. Li, M. Dong, R. Zboril, and M. Otyepka, "Direct Mapping of Chemical Oxidation of Individual Graphene Sheets through Dynamic Force Measurements at Nanoscale," NANOSCALE, vol. 9, iss. 1, pp. 119-127, 2017. IF = 6.970.
 • [DOI] S. Kalytchuk, M. Adam, O. Tomanec, R. Zbořil, N. Gaponik, and A. L. Rogach, "Sodium Chloride Protected CdHgTe Quantum Dot Based Solid-State Near-Infrared Luminophore for Light-Emitting Devices and Luminescence Thermometry," ACS PHOTONICS, vol. 4, iss. 6, pp. 1459-1465, 2017. IF = 7.143.
 • [DOI] E. Petala, Y. Georgiou, V. Kostas, K. Dimos, M. A. Karakassides, Y. Deligiannakis, C. Aparicio, J. Tuček, and R. Zboril, "Magnetic Carbon Nanocages: An Advanced Architecture with Surface- and Morphology-Enhanced Removal Capacity for Arsenites," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 5, iss. 7, pp. 5782-5792, 2017. IF = 6.97.
 • [DOI] V. B. Gade, A. K. Rathi, S. B. Bhalekar, J. Tucek, O. Tomanec, R. S. Varma, R. Zboril, S. N. Shelke, and M. B. Gawande, "Iron-Oxide-Supported Ultrasmall ZnO Nanoparticles: Applications for Transesterification, Amidation, and O-Acylation Reactions," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 5, iss. 4, pp. 3314-3320, 2017. IF = 6.97.
 • [DOI] J. Tuček, R. Prucek, J. Kolařík, G. Zoppellaro, M. Petr, J. Filip, V. K. Sharma, and R. Zbořil, "Zero-Valent Iron Nanoparticles Reduce Arsenites and Arsenates to As(0) Firmly Embedded in Core–Shell Superstructure: Challenging Strategy of Arsenic Treatment under Anoxic Conditions," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 5, iss. 4, pp. 3027-3038, 2017. IF = 6.97.
 • [DOI] D. S. Doke, S. B. Umbarkar, M. B. Gawande, R. Zboril, and A. V. Biradar, "Environmentally Benign Bio-derived Carbon Microspheres-supported Molybdena Nanoparticles as Catalyst for the Epoxidation Reaction," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 5, iss. 1, pp. 904-910, 2017. IF = 6.97.
 • [DOI] A. Fargašová, A. Balzerová, R. Prucek, M. H. Sedláková, K. Bogdanová, J. Gallo, M. Kolář, V. Ranc, and R. Zbořil, "Detection of Prosthetic Joint Infection Based on Magnetically Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy," ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 89, iss. 12, pp. 6598-6607, 2017. IF = 6.350.
 • [DOI] L. Plačková, J. Oklestkova, K. Pospíšková, K. Poláková, J. Buček, J. Stýskala, M. Zatloukal, I. Šafařík, R. Zbořil, M. Strnad, K. Doležal, and O. Novák, "Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex," PLANT JOURNAL, vol. 89, iss. 5, pp. 1065-1075, 2017. IF = 5.726.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. K. Rathi, M. B. Gawande, K. Hola, A. Goswami, S. Kalytchuk, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, Y. Deligiannakis, E. P. Giannelis, and R. Zboril, "Fe(III)-functionalized carbon dots—Highly efficient photoluminescence redox catalyst for hydrogenations of olefins and decomposition of hydrogen peroxide ," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 7, pp. 179-184, 2017. IF = 8.013.
 • [DOI] L. Fu, K. K. R. Datta, K. Spyrou, G. Qi, A. Sardar, M. Khader, R. Zboril, and E. P. Giannelis, "Phyllosilicate nanoclay-based aqueous nanoparticle sorbent for CO2 capture at ambient conditions," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 9, pp. 451-455, doi: 10.1016/j.apmt.2017.09.009, 2017. IF = 8.013.
 • [DOI] D. D. Chronopoulos, A. Bakandritsos, M. Pykal, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Chemistry, properties, and applications of fluorographene ," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 9, pp. 60-70, 2017. IF = 8.013.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, E. Mouzourakis, A. Koutsioukis, M. Antoniou, D. Gournis, M. A. Karakassides, Y. Deligiannakis, V. Urbanova, K. Cepe, A. Bakandritsos, and R. Zboril, "Fullerol–graphene nanobuds: Novel water dispersible and highly conductive nanocarbon for electrochemical sensing," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 9, pp. 71-76, 2017. IF = 8.013.
 • [DOI] S. Kment, H. Krysova, Z. Hubicka, H. Kmentova, L. Kavan, and R. Zboril, "Very thin thermally stable TiO2 blocking layers with enhanced electron transfer for solar cells ," APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 9, pp. 122-129, 2017. IF = 8.013.
 • [DOI] Y. Meng, Q. Sheng, M. N. Hoque, Y. Chen, S. Wu, J. Tucek, R. Zboril, T. Liu, Z. Ni, and M. Tong, "Two-Step Spin-Crossover with Three Inequivalent FeII Sites in a Two-Dimensional Hofmann-Type Coordination Polymer," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 23, iss. 42, pp. 10034-10037, 2017. IF = 5.160.
 • [DOI] O. Jankovsky, M. Lojka, J. Luxa, D. Sedmidubsky, O. Tomanec, R. Zboril, M. Pumera, and Z. Sofer, "Selective bromination of graphene oxide by Hunsdiecker reaction," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 23, iss. 43, pp. 10473-10479, 2017. IF = 5.160.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. Koutsioukis, V. Belessi, and R. Zboril, "Highly conductive water-based polymer/graphene nanocomposites for printed electronics.," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 23, iss. 34, pp. 8268-8274, 2017. IF = 5.160.
 • [DOI] S. So, F. Riboni, I. Hwang, D. Paul, J. Hammond, O. Tomanec, R. Zboril, D. R. Sadoway, and P. Schmuki, "The double-walled nature of TiO2 nanotubes and formation of tube-in-tube structures – a characterization of different tube morphologies ," ELECTROCHIMICA ACTA, vol. 231, pp. 721-731, 2017. IF = 5.383.
 • [DOI] I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A. B. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, and R. Zboril, "Hydrogenated Fluorographene: A 2D Counterpart of Graphane with Enhanced Nonlinear Optical Properties," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 121, iss. 40, pp. 22567-22575, 2017. IF = 4.309.
 • [DOI] V. K. Sharma, T. J. McDonald, M. Sohn, G. A. K. Anquandah, M. Pettine, and R. Zboril, "Assessment of Toxicity of Selenium and Cadmium Selenium Quantum Dots: A Review ," CHEMOSPHERE, vol. 188, pp. 403-413, 2017. IF = 5.108.
 • [DOI] Z. Wang, R. Chen, Y. Xiong, K. Cepe, J. Schneider, R. Zboril, C. Lee, and A. L. Rogach, "Incorporating Copper Nanoclusters into Metal-Organic Frameworks: Confinement-Assisted Emission Enhancement and Application for Trinitrotoluene Detection," PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION, vol. 34, iss. 6, p. 1700029, 2017. IF = 4.194.
 • [DOI] K. J. Datta, A. K. Rathi, P. Kumar, J. Kaslik, I. Medrik, V. Ranc, R. S. Varma, R. Zboril, and M. B. Gawande, "Synthesis of flower-like magnetite nanoassembly: Application in the efficient reduction of nitroarenes," SCIENTIFIC REPORTS, vol. 7, iss. 1, p. 11585, 2017. IF = 4.011.
 • [DOI] M. Magro, T. Martinello, E. Bonaiuto, C. Gomiero, D. Baratella, G. Zoppellaro, G. Cozza, M. Patruno, R. Zboril, and F. Vianello, "Covalently bound DNA on naked iron oxide nanoparticles: Intelligent colloidal nano-vector for cell transfection," BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA (BBA) - GENERAL SUBJECTS, vol. 1861, iss. 11, Part A, pp. 2802-2810, 2017. IF = 3.681.
 • [DOI] R. G. Kadam, A. K. Rathi, K. Cepe, R. Zboril, R. S. Varma, M. B. Gawande, and R. V. Jayaram, "Hexagonal Mesoporous Silica-Supported Copper Oxide (CuO/HMS) Catalyst: Synthesis of Primary Amides from Aldehydes in Aqueous Medium," CHEMPLUSCHEM, vol. 82, iss. 3, pp. 467-473, 2017. IF = 3.441.
 • [DOI] V. K. Sharma, L. Chen, B. Marsalek, R. Zboril, K. E. O'Shea, and D. D. Dionysiou, "Iron based sustainable greener technologies to treat cyanobacteria and microcystin-LR in water," WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY: WATER SUPPLY, vol. 17, iss. 1, pp. 107-114, 2017. IF = 0.922.
 • [DOI] S. Mohajernia, S. Hejazi, A. Mazare, T. N. Nguyen, I. Hwang, S. Kment, G. Zoppellaro, O. Tomanec, R. Zboril, and P. Schmuki, "Semimetallic core-shell TiO2 nanotubes as a high conductivity scaffold and use in efficient 3D-RuO2 supercapacitors ," MATERIALS TODAY ENERGY, vol. 6, pp. 46-52, 2017.

2016

 • [DOI] V. Georgakilas, J. N. Tiwari, C. K. Kemp, J. A. Perman, A. B. Bourlinos, K. S. Kim, and R. Zboril, "Noncovalent Functionalization of Graphene and Graphene Oxide for Energy Materials, Biosensing, Catalytic, and Biomedical Applications," CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 9, pp. 5464-5519, 2016. IF = 54.301.
 • [DOI] K. Ulbrich, K. Hola, V. Subr, A. Bakandritsos, J. Tucek, and R. and Zboril, "Targeted Drug Delivery with Polymers and Magnetic Nanoparticles: Covalent and Non-Covalent Approaches, Release Control, and Clinical Studies," CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 9, pp. 5338-5431, 2016. IF = 54.301.
 • [DOI] M. B. Gawande, A. Goswami, F. Felpin, T. Asefa, X. Huang, R. Silva, X. Zou, R. Zboril, and R. S. Varma, "Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis," CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 6, pp. 3722-3811, 2016. IF = 54.301.
 • [DOI] J. Tucek, P. Błonski, Z. Sofer, P. Simek, M. Petr, M. Pumera, M. Otyepka, and R. Zboril, "Sulfur Doping Induces Strong Ferromagnetic Ordering in Graphene: Effect of Concentration and Substitution Mechanism," ADVANCED MATERIALS, vol. 28, iss. 25, p. 5045–5053, 2016. IF = 25.809.
 • [DOI] C. C. Givelet, P. I. Dron, J. Wen, T. F. Magnera, M. Zamadar, K. Čépe, H. Fujiwara, Y. Shi, M. R. Tuchband, N. Clark, R. Zbořil, and J. Michl, "Challenges in the Structure Determination of Self-Assembled Metallacages: What Do Cage Cavities Contain, Internal Vapor Bubbles or Solvent and/or Counterions?," JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 138, iss. 20, pp. 6676-6687, 2016. IF = 14.695.
 • [DOI] J. Tucek, Z. Sofer, D. Bousa, M. Pumera, K. Hola, A. Mala, K. Polakova, M. Havrdova, K. Cepe, O. Tomanec, and R. Zboril, "Air-stable superparamagnetic metal nanoparticles entrapped in graphene oxide matrix," NATURE COMMUNICATIONS, vol. 7, 2016. IF = 11.878.
 • [DOI] K. Jayaramulu, K. K. R. Datta, C. Rösler, M. Petr, M. Otyepka, R. Zboril, and R. A. Fischer, "Biomimetic Superhydrophobic/Superoleophilic Highly Fluorinated Graphene Oxide and ZIF-8 Composites for Oil–Water Separation," ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, vol. 55, iss. 3, pp. 1178-1182, 2016. IF = 12.257.
 • [DOI] K. Jayaramulu, T. Toyao, V. Ranc, C. Rosler, M. Petr, R. Zboril, Y. Horiuchi, M. Matsuoka, and R. A. Fischer, "An in situ porous cuprous oxide/nitrogen-rich graphitic carbon nanocomposite derived from a metal-organic framework for visible light driven hydrogen evolution," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 4, pp. 18037-18042, 2016. IF = 10.733.
 • [DOI] K. J. Datta, M. B. Gawande, K. K. R. Datta, V. Ranc, J. Pechousek, M. Krizek, J. Tucek, R. Kale, P. Pospisil, R. S. Varma, T. Asefa, G. Zoppellaro, and R. Zboril, "Micro-mesoporous iron oxides with record efficiency for the decomposition of hydrogen peroxide: morphology driven catalysis for the degradation of organic contaminants," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 4, pp. 596-604, 2016. IF = 10.733.
 • [DOI] O. Kozák, M. Sudolská, G. Pramanik, P. Cígler, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Photoluminescent Carbon Nanostructures," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 28, iss. 12, pp. 4085-4128, 2016. IF = 10.159.
 • [DOI] S. Kalytchuk, O. Zhovtiuk, S. V. Kershaw, R. Zbořil, and A. L. Rogach, "Nanothermometry: Temperature-Dependent Exciton and Trap-Related Photoluminescence of CdTe Quantum Dots Embedded in a NaCl Matrix: Implication in Thermometry," SMALL, vol. 12, iss. 4, pp. 46-476, 2016. IF = 10.856.
 • [DOI] A. Sitt, J. Soukupova, D. Miller, D. Verdi, R. Zboril, H. Hess, and J. Lahann, "Microscale Rockets and Picoliter Containers Engineered from Electrospun Polymeric Microtubes," SMALL, vol. 12, iss. 11, p. 1432, 2016. IF = 10.856.
 • [DOI] Y. Sarigiannis, Α. Kolokithas-Ntoukas, N. Beziere, R. Zbořil, E. Papadimitriou, K. Avgoustakis, M. Lamprou, Z. Medrikova, E. Rousalis, V. Ntziachristos, and A. Bakandritsos, "Synthesis and evaluation of condensed magnetic nanocrystal clusters with in vivo multispectral optoacoustic tomography for tumour targeting ," BIOMATERIALS, vol. 91, pp. 128-139, 2016. IF = 10.273.
 • [DOI] T. M. Lima, C. G. S. Lima, A. K. Rathi, M. B. Gawande, J. Tucek, E. A. Urquieta-Gonzalez, R. Zboril, M. W. Paixao, and R. S. Varma, "Magnetic ZSM-5 zeolite: a selective catalyst for the valorization of furfuryl alcohol to γ-valerolactone, alkyl levulinates or levulinic acid," GREEN CHEMISTRY, vol. 18, pp. 5586-5593, 2016. IF = 9.405.
 • [DOI] R. K. Sharma, S. Dutta, S. Sharma, R. Zboril, R. S. Varma, and M. B. Gawande, "Fe3O4 (iron oxide)-supported nanocatalysts: synthesis, characterization and applications in coupling reactions," GREEN CHEMISTRY, vol. 18, pp. 3184-3209, 2016. IF = 9.405.
 • [DOI] A. K. Rathi, M. B. Gawande, J. Pechousek, J. Tucek, C. Aparicio, M. Petr, O. Tomanec, R. Krikavova, Z. Travnicek, R. S. Varma, and R. Zboril, "Maghemite decorated with ultra-small palladium nanoparticles ([gamma]-Fe2O3-Pd): applications in the Heck-Mizoroki olefination, Suzuki reaction and allylic oxidation of alkenes," GREEN CHEMISTRY, vol. 18, pp. 2363-2373, 2016. IF = 9.405.
 • [DOI] G. D. Peppas, A. Bakandritsos, V. P. Charalampakos, E. C. Pyrgioti, J. Tucek, R. Zboril, and I. F. Gonos, "Ultrastable Natural Ester Based Nanofluids for High Voltage Insulation Applications," ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 8, iss. 38, pp. 25202-25209, 2016. IF = 8.456.
 • [DOI] E. Voulgari, A. Bakandritsos, S. Galtsidis, V. Zoumpourlis, B. P. Burke, G. S. Clemente, C. Cawthorne, S. J. Archibald, J. Tuček, R. Zbořil, V. Kantarelou, A. G. Karydas, and K. Avgoustakis, "Synthesis, characterization and in vivo evaluation of a magnetic cisplatin delivery nanosystem based on PMAA-graft-PEG copolymers ," JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, vol. 243, pp. 342-356, 2016. IF = 7.901.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. Koutsioukis, M. Petr, J. Tucek, and R. Zboril, "Remarkable enhancement of the electrical conductivity of carbon nanostructured thin films after compression," NANOSCALE, vol. 4, pp. 11413-11417, 2016. IF = 6.970.
 • [DOI] Z. Wang, A. Susha, B. Chen, C. Reckmeier, O. Tomanec, R. Zboril, H. Zhong, and A. Rogach, "Poly(vinylpyrrolidone) Supported Copper Nanoclusters: Glutathione Enhanced Blue Photoluminescence for Application in Phosphor Converted Light Emitting Devices," NANOSCALE, vol. 8, pp. 7197-7202, 2016. IF = 6.970.
 • [DOI] V. Urbanova, F. Karlicky, A. Matej, F. Sembera, Z. Janousek, J. A. Perman, V. Ranc, K. Cepe, J. Michl, M. Otyepka, and R. Zboril, "Fluorinated graphenes as advanced biosensors - effect of fluorine coverage on electron transfer properties and adsorption of biomolecules," NANOSCALE, vol. 8, pp. 7197-7202, 2016. IF = 6.970.
 • [DOI] N. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril, and S. Couris, "The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide," NANOSCALE, vol. 8, pp. 2908-2917, 2016. IF = 6.970.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. B. Bourlinos, E. Ntararas, A. Ibraliu, D. Gournis, K. Dimos, A. Kouloumpis, and R. Zboril, "Graphene nanobuds: Synthesis and selective organic derivatisation ," CARBON, vol. 110, pp. 51-55, 2016. IF = 7.466.
 • [DOI] M. Havrdova, K. Hola, J. Skopalik, K. Tomankova, M. Petr, K. Cepe, K. Polakova, J. Tucek, A. B. Bourlinos, and R. Zboril, "Toxicity of carbon dots – Effect of surface functionalization on the cell viability, reactive oxygen species generation and cell cycle ," CARBON, vol. 99, pp. 238-248, 2016. IF = 7.466.
 • [DOI] R. P. Kralchevska, R. Prucek, J. Kolařík, J. Tuček, L. Machala, J. Filip, V. K. Sharma, and R. Zbořil, "Remarkable efficiency of phosphate removal: Ferrate(VI)-induced in situ sorption on core-shell nanoparticles ," WATER RESEARCH, vol. 103, pp. 83-91, 2016. IF = 7.913.
 • [DOI] Y. Georgiou, E. Mouzourakis, A. B. Bourlinos, R. Zboril, M. A. Karakassides, A. P. Douvalis, T. Bakas, and Y. Deligiannakis, "Surface decoration of amine-rich carbon nitride with iron nanoparticles for arsenite (AsIII) uptake: The evolution of the Fe-phases under ambient conditions ," JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol. 312, pp. 243-253, 2016. IF = 7.650.
 • [DOI] P. Slovák, O. Malina, J. Kašlík, O. Tomanec, J. Tuček, M. Petr, J. Filip, G. Zoppellaro, and R. Zbořil, "Zero-Valent Iron Nanoparticles with Unique Spherical 3D Architectures Encode Superior Efficiency in Copper Entrapment," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 4, iss. 5, pp. 2748-2753, 2016. IF = 6.97.
 • [DOI] R. K. Sharma, M. Yadav, Y. Monga, R. Gaur, A. Adholeya, R. Zboril, R. S. Varma, and M. B. Gawande, "Silica-Based Magnetic Manganese Nanocatalyst – Applications in the Oxidation of Organic Halides and Alcohols," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 4, iss. 3, pp. 1123-1130, 2016. IF = 6.97.
 • [DOI] P. Suchomel, R. Prucek, K. Černá, A. Fargašová, A. Panáček, A. Gedanken, R. Zbořil, and L. Kvítek, "Highly efficient silver particle layers on glass substrate synthesized by the sonochemical method for surface enhanced Raman spectroscopy purposes ," ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, vol. 32, pp. 165-172, 2016. IF = 7.279.
 • [DOI] K. K. Datta, G. Qi, R. Zboril, and E. P. Giannelis, "Yellow emitting carbon dots with superior colloidal, thermal, and photochemical stability," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, vol. 4, iss. 41, pp. 9798-9803, 2016. IF = 6.641.
 • [DOI] Y. Wang, K. Cepe, and R. Zboril, "UV light-switchable transparent polymer films and invisible luminescent inks based on carbon dots and lanthanide complexes," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, vol. 4, iss. 30, pp. 7253-7259, 2016. IF = 6.641.
 • [DOI] A. K. Rathi, M. B. Gawande, V. Ranc, J. Pechousek, M. Petr, K. Cepe, R. S. Varma, and R. Zboril, "Continuous flow hydrogenation of nitroarenes, azides and alkenes using maghemite-Pd nanocomposites," CATAL. SCI. TECHNOL., vol. 6, pp. 152-160, 2016. IF = 5.726.
 • [DOI] L. Wang, Z. Sofer, R. Zboril, K. Cepe, and M. Pumera, "Phosphorus and Halogen Co-Doped Graphene Materials and their Electrochemistry," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 43, pp. 15444-15450, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] M. Magro, S. Domeneghetti, D. Baratella, P. Jakubec, G. Salviulo, E. Bonaiuto, P. Venier, O. Malina, J. Tuček, V. Ranc, G. Zoppellaro, R. Zbořil, and F. Vianello, "Colloidal Surface Active Maghemite Nanoparticles for Biologically Safe CrVI Remediation: from Core-Shell Nanostructures to Pilot Plant Development," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 40, pp. 14219-14226, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] P. Jakubec, V. Urbanová, Z. Medříková, and R. Zbořil, "Advanced Sensing of Antibiotics with Magnetic Gold Nanocomposite: Electrochemical Detection of Chloramphenicol," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 40, pp. 14279-14284, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] Z. Medříková, V. Novohradsky, J. Zajac, O. Vrána, J. Kasparkova, A. Bakandritsos, M. Petr, R. Zbořil, and V. Brabec, "Enhancing Tumor Cell Response to Chemotherapy through the Targeted Delivery of Platinum Drugs Mediated by Highly Stable, Multifunctional Carboxymethylcellulose-Coated Magnetic Nanoparticles," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 28, pp. 9750-9759, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] E. Bonaiuto, M. Magro, D. Baratella, P. Jakubec, E. Sconcerle, M. Terzo, G. Miotto, A. Macone, E. Agostinelli, S. Fasolato, R. Venerando, G. Salviulo, O. Malina, R. Zboril, and F. Vianello, "Ternary Hybrid γ-Fe2O3/CrVI/Amine Oxidase Nanostructure for Electrochemical Sensing: Application for Polyamine Detection in Tumor Tissue," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 20, pp. 6846-6852, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] W. Z. Teo, R. Zboril, I. Medrik, and M. Pumera, "Fe0 Nanomotors in Ton Quantities (1020 Units) for Environmental Remediation," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 14, pp. 4789-4793, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] K. J. Datta, K. K. R. Datta, M. B. Gawande, V. Ranc, K. Čépe, V. Malgras, Y. Yamauchi, R. S. Varma, and R. Zboril, "Pd(at)Pt Core–Shell Nanoparticles with Branched Dandelion-like Morphology as Highly Efficient Catalysts for Olefin Reduction," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 22, iss. 5, pp. 1577-1581, 2016. IF = 5.160.
 • [DOI] H. Wang, X. Lu, J. Tucek, J. Zheng, G. Yang, R. Zboril, and C. Niua, "Synthesis of Polyvinylpyrrolidone-Stabilized Nonstoichiometric SnO2 Nanosheets with Exposed 101 Facets and Sn(II) Self-Doping as Anode Materials for Li-Ion Batteries," ELECTROCHIMICA ACTA, vol. 211, pp. 636-643, 2016. IF = 5.383.
 • [DOI] M. Magro, D. E. Moritz, E. Bonaiuto, D. Baratella, M. Terzo, P. Jakubec, O. Malina, K. Čépe, G. M. F. D. Aragao, R. Zboril, and F. Vianello, "Citrinin mycotoxin recognition and removal by naked magnetic nanoparticles ," FOOD CHEMISTRY, vol. 203, pp. 505-512, 2016. IF = 5.399.
 • [DOI] H. Kmentova, S. Kment, L. Wang, S. Pausova, T. Vaclavu, R. Kuzel, H. Han, Z. Hubicka, M. Zlamal, J. Olejnicek, M. Cada, J. Krysa, and R. Zboril, "Photoelectrochemical and structural properties of TiO2 nanotubes and nanorods grown on \FTO\ substrate: Comparative study between electrochemical anodization and hydrothermal method used for the nanostructures fabrication ," CATALYSIS TODAY, vol. 287, pp. 130-136, 2016. IF = 4.888.
 • [DOI] K. J. Datta, A. K. Rathi, M. B. Gawande, V. Ranc, G. Zoppellaro, R. S. Varma, and R. Zboril, "Base-Free Transfer Hydrogenation of Nitroarenes Catalyzed by Micro-Mesoporous Iron Oxide," CHEMCATCHEM, vol. 8, iss. 14, pp. 2351-2355, 2016. IF = 4.495.
 • [DOI] S. Sarkar, M. Sudolská, M. Dubecký, C. J. Reckmeier, A. L. Rogach, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Graphitic Nitrogen Doping in Carbon Dots Causes Red-Shifted Absorption," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 120, iss. 2, pp. 1303-1308, 2016. IF = 4.309.
 • [DOI] C. J. Reckmeier, Y. Wang, R. Zboril, and A. L. Rogach, "Influence of Doping and Temperature on Solvatochromic Shifts in Optical Spectra of Carbon Dots," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 120, iss. 19, pp. 10591-10604, 2016. IF = 4.309.
 • [DOI] R. P. Kralchevska, V. K. Sharma, L. Machala, and R. Zboril, "Ferrates(FeVI, FeV, and FeIV) oxidation of iodide: Formation of triiodide ," CHEMOSPHERE, vol. 144, pp. 1156-1161, 2016. IF = 5.108.
 • [DOI] R. Pocklanova, A. K. Rathi, M. B. Gawande, K. K. R. Datta, V. Ranc, K. Cepe, M. Petr, R. S. Varma, L. Kvitek, and R. Zboril, "Gold nanoparticle-decorated graphene oxide: Synthesis and Application in oxidation reactions under benign conditions ," JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A: CHEMICAL, vol. 424, pp. 121-127, 2016. IF = 5.008.
 • [DOI] S. Kment, M. Cada, Z. Hubicka, J. Krysa, H. Kmentova, J. Olejnicek, Z. Z. Cilova, and R. Zboril, "Role of ion bombardment, film thickness and temperature of annealing on \PEC\ activity of very-thin film hematite photoanodes deposited by advanced magnetron sputtering ," INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol. 41, iss. 27, pp. 11547-11557, 2016. IF = 4.084.
 • [DOI] A. Panáček, M. Smékalová, R. Večeřová, K. Bogdanová, M. Röderová, M. Kolář, M. Kilianová, Š. Hradilová, J. P. Froning, M. Havrdová, R. Prucek, R. Zbořil, and L. Kvítek, "Silver nanoparticles strongly enhance and restore bactericidal activity of inactive antibiotics against multiresistant Enterobacteriaceae ," COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, vol. 142, pp. 392-399, 2016. IF = 3.973.
 • [DOI] K. Machalova, D. Jancula, B. Drahos, L. Machala, P. Babica, P. G. Alonso, Z. Travnicek, J. Tucek, B. Marsalek, V. K. Sharma, and R. Zboril, "High-valent iron (FeVI, FeV, and FeIV) species in water: Characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones," PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., vol. 18, pp. 18802-18810, 2016. IF = 3.567.
 • [DOI] E. Petala, M. Baikousi, M. A. Karakassides, G. Zoppellaro, J. Filip, J. Tucek, K. C. Vasilopoulos, J. Pechousek, and R. Zboril, "Synthesis, physical properties and application of the zero-valent iron/titanium dioxide heterocomposite having high activity for the sustainable photocatalytic removal of hexavalent chromium in water," PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., vol. 18, pp. 10637-10646, 2016. IF = 3.567.
 • [DOI] M. Kolar, P. Novak, K. M. Siskova, L. Machala, O. Malina, J. Tucek, V. K. Sharma, and R. Zboril, "Impact of inorganic buffering ions on the stability of Fe(vi) in aqueous solution: role of the carbonate ion," PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., vol. 18, iss. 6, pp. 4415-4422, 2016. IF = 3.567.
 • [DOI] K. Kovács, A. A. Kamnev, J. Pechoušek, A. V. Tugarova, E. Kuzmann, L. Machala, R. Zbořil, Z. Homonnay, and K. Lázár, "Evidence for ferritin as dominant iron-bearing species in the rhizobacterium Azospirillum brasilense Sp7 provided by low-temperature/in-field Mossbauer spectroscopy," ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 408, iss. 6, pp. 1565-1571, 2016. IF = 3.286.
 • [DOI] K. Kovacs, J. Pechousek, L. Machala, R. Zboril, Z. Klencsar, A. Solti, B. Toth, B. Muller, H. D. Pham, Z. Kristof, and F. Fodor, "Revisiting the iron pools in cucumber roots: identification and localization," PLANTA, vol. 244, iss. 1, pp. 167-176, 2016. IF = 3.060.
 • [DOI] A. Panáček, M. Smékalová, M. Kilianová, R. Prucek, K. Bogdanová, R. Večeřová, M. Kolář, M. Havrdová, G. A. Płaza, J. Chojniak, R. Zbořil, and L. Kvítek, "Strong and Nonspecific Synergistic Antibacterial Efficiency of Antibiotics Combined with Silver Nanoparticles at Very Low Concentrations Showing No Cytotoxic Effect," MOLECULES, vol. 21, iss. 1, p. 26, 2016. IF = 3.060.
 • [DOI] M. Magro, E. Bonaiuto, D. Baratella, J. de Almeida Roger, P. Jakubec, V. Corraducci, J. Tuček, O. Malina, R. Zbořil, and F. Vianello, "Electrocatalytic Nanostructured Ferric Tannates: Characterization and Application of a Polyphenol Nanosensor," CHEMPHYSCHEM, vol. 17, iss. 20, pp. 3196-3203, 2016. IF = 3.077.
 • [DOI] A. P. Douvalis, A. B. Bourlinos, J. Tucek, K. Cepe, T. Bakas, and R. Zboril, "Development of novel FePt/nanodiamond hybrid nanostructures: L10 phase size-growth suppression and magnetic properties," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 18, iss. 5, pp. 1-19, 2016. IF = 2.009.
 • [DOI] G. A. Płaza, J. Chojniak, B. Mendrek, B. Trzebicka, L. Kvitek, A. Panacek, R. Prucek, R. Zboril, K. Paraszkiewicz, and P. Bernat, "Synthesis of silver nanoparticles by Bacillus subtilis T-1 growing on agro-industrial wastes and producing biosurfactant," IET NANOBIOTECHNOLOGY, vol. 10, iss. 2, pp. 62-68, 2016. IF = 1.925.
 • [DOI] M. Smekalova, V. Aragon, A. Panacek, R. Prucek, R. Zboril, and L. Kvitek, "Enhanced antibacterial effect of antibiotics in combination with silver nanoparticles against animal pathogens ," THE VETERINARY JOURNAL, vol. 209, pp. 174-179, 2016. IF = 1.919.
 • [DOI] V. K. Sharma and R. Zboril, "Ferryl and Ferrate Species: Mössbauer Spectroscopy Investigation," CROATICA CHEMICA ACTA, vol. 88, iss. 4, pp. 363-368, 2016. IF = 0.731.
 • M. Pykal R. Zboril and M. Otyepka, "Fluorographene - The youngest member of graphene family," CHEMICKE LISTY, vol. 110, iss. 5, p. 335, 2016. IF = 0.311.

2015

 • [DOI] V. Georgakilas, J. A. Perman, J. Tucek, and R. Zboril, "Broad Family of Carbon Nanoallotropes: Classification, Chemistry, and Applications of Fullerenes, Carbon Dots, Nanotubes, Graphene, Nanodiamonds, and Combined Superstructures," CHEMICAL REVIEWS, vol. 115, iss. 11, pp. 4744-4822, 2015. IF = 54.301.
 • [DOI] V. K. Sharma, J. Filip, R. Zboril, and R. S. Varma, "Natural inorganic nanoparticles - formation, fate, and toxicity in the environment," CHEM. SOC. REV., vol. 44, iss. 23, pp. 8410-8423, 2015. IF = 40.443.
 • [DOI] M. B. Gawande, A. Goswami, T. Asefa, H. Guo, A. V. Biradar, D. Peng, R. Zboril, and R. S. Varma, "Core-shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and electrocatalysis," CHEM. SOC. REV., vol. 44, iss. 21, pp. 7540-7590, 2015. IF = 40.443.
 • [DOI] V. Urbanová, K. Holá, A. B. Bourlinos, K. Čépe, A. Ambrosi, A. H. Loo, M. Pumera, F. Karlický, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Thiofluorographene–Hydrophilic Graphene Derivative with Semiconducting and Genosensing Properties," ADVANCED MATERIALS, vol. 27, iss. 14, pp. 2305-2310, 2015. IF = 25.809.
 • [DOI] V. K. Sharma, R. Zboril, and R. S. Varma, "Ferrates: Greener Oxidants with Multimodal Action in Water Treatment Technologies," ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 48, iss. 2, pp. 182-191, 2015. IF = 21.661.
 • [DOI] M. B. Gawande, Y. Monga, R. Zboril, and R. K. Sharma, "Silica-decorated magnetic nanocomposites for catalytic applications," COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 288, pp. 118-143, 2015. IF = 13.476.
 • [DOI] A. K. Rathi, M. B. Gawande, R. Zboril, and R. S. Varma, "Microwave-assisted synthesis – Catalytic applications in aqueous media ," COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 291, pp. 68-94, 2015. IF = 13.476.
 • [DOI] S. Kment, P. Schmuki, Z. Hubicka, L. Machala, R. Kirchgeorg, N. Liu, L. Wang, K. Lee, J. Olejnicek, M. Cada, I. Gregora, and R. Zboril, "Photoanodes with Fully Controllable Texture: The Enhanced Water Splitting Efficiency of Thin Hematite Films Exhibiting Solely (110) Crystal Orientation," ACS NANO, vol. 9, iss. 7, pp. 7113-7123, 2015. IF = 13.903.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, P. Jakubec, G. Zoppellaro, J. Tucek, C. Aparicio, R. Venerando, G. Sartori, F. Francescato, F. Mion, N. Gabellini, R. Zboril, and F. Vianello, "Triggering Mechanism for DNA Electrical Conductivity: Reversible Electron Transfer between DNA and Iron Oxide Nanoparticles," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 25, iss. 12, pp. 1822-1831, 2015. IF = 15.621.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. Demeslis, E. Ntararas, A. Kouloumpis, K. Dimos, D. Gournis, M. Kocman, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Hydrophilic Nanotube Supported Graphene–Water Dispersible Carbon Superstructure with Excellent Conductivity," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 25, iss. 10, pp. 1481-1487, 2015. IF = 15.621.
 • [DOI] S. Kment, Z. Hubicka, J. Krysa, D. Sekora, M. Zlamal, J. Olejnicek, M. Cada, P. Ksirova, Z. Remes, P. Schmuki, E. Schubert, and R. Zboril, "On the improvement of \PEC\ activity of hematite thin films deposited by high-power pulsed magnetron sputtering method ," APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol. 165, pp. 344-350, 2015. IF = 14.229.
 • [DOI] K. Hola, Z. Markova, G. Zoppellaro, J. Tucek, and R. Zboril, "Tailored functionalization of iron oxide nanoparticles for MRI, drug delivery, magnetic separation and immobilization of biosubstances ," BIOTECHNOLOGY ADVANCES, vol. 33, iss. 6, part 2, pp. 1162-1176, 2015. IF = 12.831.
 • [DOI] P. Lazar, C. K. Chua, K. Holá, R. Zbořil, M. Otyepka, and M. Pumera, "Fluorographene: Dichlorocarbene-Functionalized Fluorographene: Synthesis and Reaction Mechanism," SMALL, vol. 11, iss. 31, pp. 3790-3796, 2015. IF = 10.856.
 • [DOI] M. B. Gawande, R. Zboril, V. Malgras, and Y. Yamauchi, "Integrated nanocatalysts: a unique class of heterogeneous catalysts," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 3, pp. 8241-8245, 2015. IF = 10.733.
 • [DOI] M. Dubecký, E. Otyepková, P. Lazar, F. Karlický, M. Petr, K. Čépe, P. Banáš, R. Zbořil, and M. Otyepka, "Reactivity of Fluorographene: A Facile Way toward Graphene Derivatives," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 6, iss. 8, pp. 1430-1434, 2015. IF = 7.329.
 • [DOI] R. K. Sharma, S. Sharma, S. Dutta, R. Zboril, and M. B. Gawande, "Silica-nanosphere-based organic-inorganic hybrid nanomaterials: synthesis, functionalization and applications in catalysis," GREEN CHEMISTRY, iss. 17, pp. 3207-3230, 2015. IF = 9.405.
 • [DOI] V. Georgakilas, K. Vrettos, K. Katomeri, A. Kouloumpis, K. Dimos, D. Gournis, and R. Zboril, "Highly dispersible disk-like graphene nanoflakes," NANOSCALE, vol. 7, pp. 15059-15064, 2015. IF = 6.970.
 • [DOI] M. Baikousi, Y. Georgiou, C. Daikopoulos, A. B. Bourlinos, J. Filip, R. Zbořil, Y. Deligiannakis, and M. A. Karakassides, "Synthesis and characterization of robust zero valent iron/mesoporous carbon composites and their applications in arsenic removal ," CARBON, vol. 93, pp. 636-647, 2015. IF = 7.466.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, G. Trivizas, M. A. Karakassides, M. Baikousi, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, K. Hola, O. Kozak, R. Zboril, I. Papagiannouli, P. Aloukos, and S. Couris, "Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties ," CARBON, vol. 83, pp. 173-179, 2015. IF = 7.466.
 • [DOI] J. Soukupova, R. Zboril, I. Medrik, J. Filip, K. Safarova, R. Ledl, M. Mashlan, J. Nosek, and M. Cernik, "Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application ," CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 262, pp. 813-822, 2015. IF = 8.355.
 • [DOI] R. Prucek, J. Tuček, J. Kolařík, I. Hušková, J. Filip, R. S. Varma, V. K. Sharma, and R. Zbořil, "Ferrate(VI)-Prompted Removal of Metals in Aqueous Media: Mechanistic Delineation of Enhanced Efficiency via Metal Entrenchment in Magnetic Oxides," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 49, iss. 4, pp. 2319-2327, 2015. IF = 7.149.
 • [DOI] Y. Wang, S. Kalytchuk, L. Wang, O. Zhovtiuk, K. Cepe, R. Zboril, and A. Rogach, "Carbon dot hybrids with oligomeric silsesquioxane: Solid-state luminophores with high photoluminescence quantum yield and applicability in white light emitting devices," CHEM. COMMUN., vol. 51, iss. 14, pp. 2950-2953, 2015. IF = 6.164.
 • [DOI] V. K. Sharma, L. Chen, and R. Zboril, "Review on High Valent FeVI (Ferrate): A Sustainable Green Oxidant in Organic Chemistry and Transformation of Pharmaceuticals," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 4, iss. 1, pp. 18-34, 2015. IF = 6.97.
 • [DOI] M. Miglierini, V. Procházka, R. Rüffer, and R. Zbořil, "In situ crystallization of metallic glasses during magnetic field annealing ," ACTA MATERIALIA, vol. 91, pp. 50-56, 2015. IF = 7.293.
 • [DOI] C. Sun, Y. Zhang, S. Kalytchuk, Y. Wang, X. Zhang, W. Gao, J. Zhao, K. Cepe, R. Zboril, W. W. Yu, and A. L. Rogach, "Down-conversion monochromatic light-emitting diodes with the color determined by the active layer thickness and concentration of carbon dots," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, vol. 3, pp. 6613-6615, 2015. IF = 6.641.
 • [DOI] P. Jakubec, V. Urbanova, Z. Markova, and R. Zboril, "Novel FeFe-OAg nanocomposite for efficient non-enzymatic sensing of hydrogen peroxide ," ELECTROCHIMICA ACTA, vol. 153, pp. 62-67, 2015. IF = 5.383.
 • [DOI] S. S. Banerjee, K. J. Todkar, G. V. Khutale, G. P. Chate, A. V. Biradar, M. B. Gawande, R. Zboril, and J. J. Khandare, "Calcium phosphate nanocapsule crowned multiwalled carbon nanotubes for pH triggered intracellular anticancer drug release," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, vol. 3, pp. 3931-3939, 2015. IF = 5.047.
 • [DOI] W. Liu, L. Wang, Y. Su, Y. Chen, J. Tucek, R. Zboril, Z. Ni, and M. Tong, "Hysteretic Spin Crossover in Two-Dimensional (2D) Hofmann-Type Coordination Polymers," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 54, iss. 17, pp. 8711-8716, 2015. IF = 4.850.
 • [DOI] R. K. Sharma, R. Gaur, M. Yadav, A. K. Rathi, J. Pechousek, M. Petr, R. Zboril, and M. B. Gawande, "Maghemite-Copper Nanocomposites: Applications for Ligand-Free Cross-Coupling (C−O, C−S, and C−N) Reactions," CHEMCATCHEM, vol. 7, iss. 21, pp. 3495-3502, 2015. IF = 4.495.
 • [DOI] C. S. Lim, K. Hola, A. Ambrosi, R. Zboril, and M. Pumera, "Graphene and carbon quantum dots electrochemistry ," ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, vol. 52, pp. 75-79, 2015. IF = 4.197.
 • [DOI] D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A. B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, and S. Couris, "Nonlinear Optical Response of Gold-Decorated Nanodiamond Hybrids," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 119, iss. 43, pp. 24614-24620, 2015. IF = 4.309.
 • [DOI] M. Sudolská, M. Dubecký, S. Sarkar, C. J. Reckmeier, R. Zbořil, A. L. Rogach, and M. Otyepka, "Nature of Absorption Bands in Oxygen-Functionalized Graphitic Carbon Dots," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 119, iss. 23, pp. 13369-13373, 2015. IF = 4.309.
 • [DOI] K. Tomankova, K. Polakova, K. Pizova, S. Binder, M. Havrdova, M. Kolarova, E. Kriegova, J. Zapletalova, L. Malina, J. Horakova, J. Malohlava, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, H. Kolarova, and R. Zboril, "In vitro cytotoxicity analysis of doxorubicin-loaded/superparamagnetic iron oxide colloidal nanoassemblies on MCF7 and NIH3T3 cell lines," INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol. 2015:10, pp. 949-961, 2015. IF = 4.471.
 • [DOI] J. Tucek, L. Machala, S. Ono, A. Namai, M. Yoshikiyo, K. Imoto, H. Tokoro, S. Ohkoshi, and R. Zboril, "Zeta-Fe2O3 \textendash A new stable polymorph in iron(III) oxide family," SCIENTIFIC REPORTS, vol. 5, p. 15091, 2015. IF = 4.011.
 • [DOI] B. Jarošová, J. Filip, K. Hilscherová, J. Tuček, Z. Šimek, J. P. Giesy, R. Zbořil, and L. Bláha, "Can zero-valent iron nanoparticles remove waterborne estrogens? ," JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol. 150, pp. 387-392, 2015. IF = 4.865.
 • [DOI] P. Zajíček, M. Kolář, R. Prucek, V. Ranc, P. Bednář, R. S. Varma, V. K. Sharma, and R. Zbořil, "Oxidative degradation of triazine- and sulfonylurea-based herbicides using Fe(VI): The case study of atrazine and iodosulfuron with kinetics and degradation products ," SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol. 156, part 3, pp. 1041-1046, 2015. IF = 5.107.
 • [DOI] L. Machala, V. Prochazka, M. Miglierini, V. K. Sharma, Z. Marusak, H. Wille, and R. Zboril, "Direct evidence of Fe(v) and Fe(iv) intermediates during reduction of Fe(vi) to Fe(iii): a nuclear forward scattering of synchrotron radiation approach," PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., vol. 17, pp. 21787-21790, 2015. IF = 3.567.
 • [DOI] A. Mokdad, K. Dimos, G. Zoppellaro, J. Tucek, J. A. Perman, O. Malina, K. K. Andersson, K. K. Ramanatha Datta, J. P. Froning, and R. Zboril, "The non-innocent nature of graphene oxide as a theranostic platform for biomedical applications and its reactivity towards metal-based anticancer drugs," RSC ADVANCES, vol. 5, pp. 76556-76566, 2015. IF = 3.049.
 • [DOI] O. Malina, J. Tucek, P. Jakubec, J. Kaslik, I. Medrik, H. Tokoro, M. Yoshikiyo, A. Namai, S. Ohkoshi, and R. Zboril, "Magnetic ground state of nanosized β-Fe2O3 and its remarkable electronic features," RSC ADVANCES, vol. 5, pp. 49719-49727, 2015. IF = 3.049.
 • [DOI] S. K. Sharma, J. M. Vargas, N. M. Vargas, S. Castillo-Sepulveda, D. Altbir, K. R. Pirota, R. Zboril, G. Zoppellaro, and M. Knobel, "Unusual magnetic damping effect in a silver-cobalt ferrite hetero nano-system," RSC ADVANCES, vol. 5, pp. 17117-17122, 2015. IF = 3.049.
 • [DOI] A. Fargasova, R. Prucek, V. Ranc, A. Panacek, L. Kvitek, and R. Zboril, "Influence of various chloride ion concentrations on silver nanoparticle transformations and effectiveness in surface enhanced Raman scattering for different excitation wavelengths," RSC ADVANCES, vol. 5, iss. 13, pp. 9737-9744, 2015. IF = 3.049.
 • [DOI] B. Chládková, E. Evgenidou, L. Kvítek, A. Panáček, R. Zbořil, P. Kovář, and D. Lambropoulou, "Adsorption and photocatalysis of nanocrystalline TiO2 particles for Reactive Red 195 removal: effect of humic acids, anions and scavengers," ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol. 22, iss. 21, pp. 16514-16524, 2015. IF = 2.914.
 • [DOI] P. Suchomel, L. Kvitek, A. Panacek, R. Prucek, J. Hrbac, R. Vecerova, and R. Zboril, "Comparative Study of Antimicrobial Activity of AgBr and Ag Nanoparticles (NPs)," PLoS ONE, vol. 10, iss. 3, p. e0119202, 2015. IF = 2.776.
 • [DOI] L. Wang, C. Lee, R. Kirchgeorg, N. Liu, K. Lee, S. Kment, Z. Hubička, J. Krýsa, J. Olejníček, M. Čada, R. Zbořil, and P. Schmuki, "Anodic self-organized transparent nanotubular/porous hematite films from Fe thin-films sputtered on FTO and photoelectrochemical water splitting," RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, vol. 41, iss. 12, pp. 9333-9341, 2015. IF = 2.064.
 • [DOI] L. Machala, J. Filip, R. Prucek, J. Tucek, J. Frydrych, V. K. Sharma, and R. Zboril, "Potassium Ferrite (KFeO2): Synthesis, Decomposition, and Application for Removal of Metals," SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS, vol. 7, iss. 3, pp. 579-587, 2015. IF = 1.158.
 • [DOI] M. Pettine, T. J. McDonald, M. Sohn, G. A. K. Anquandah, R. Zboril, and V. K. Sharma, "A critical review of selenium analysis in natural water samples ," TRENDS IN ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 5, pp. 1-7, 2015. IF = 0.793.

2014

 • [DOI] M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril, and R. S. Varma, "Microwave-Assisted Chemistry: Synthetic Applications for Rapid Assembly of Nanomaterials and Organics," ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 47, iss. 4, pp. 1338-1348, 2014. IF = 21.661.
 • [DOI] K. Hola, Y. Zhang, Y. Wang, E. P. Giannelis, R. Zboril, and A. L. Rogach, "Carbon dots—Emerging light emitters for bioimaging, cancer therapy and optoelectronics ," NANO TODAY, vol. 9, iss. 5, pp. 590-603, 2014. IF = 16.582.
 • [DOI] J. Tuček, K. C. Kemp, K. S. Kim, and R. Zbořil, "Iron-Oxide-Supported Nanocarbon in Lithium-Ion Batteries, Medical, Catalytic, and Environmental Applications," ACS NANO, vol. 8, iss. 8, pp. 7571-7612, 2014. IF = 13.903.
 • [DOI] Z. Jiang, J. Li, H. Aslan, Q. Li, Y. Li, M. Chen, Y. Huang, J. P. Froning, M. Otyepka, R. Zboril, F. Besenbacher, and M. Dong, "A high efficiency H2S gas sensor material: paper like Fe2O3/graphene nanosheets and structural alignment dependency of device efficiency," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, vol. 2, iss. 19, pp. 6714-6717, 2014. IF = 10.733.
 • [DOI] G. Zoppellaro, A. Kolokithas-Ntoukas, K. Polakova, J. Tucek, R. Zboril, G. Loudos, E. Fragogeorgi, C. Diwoky, K. Tomankova, K. Avgoustakis, D. Kouzoudis, and A. Bakandritsos, "Theranostics of Epitaxially Condensed Colloidal Nanocrystal Clusters, through a Soft Biomineralization Route," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 26, iss. 6, pp. 2062-2074, 2014. IF = 10.159.
 • [DOI] A. Panacek, R. Prucek, J. Hrbac, T. Nevecna, J. Stefkova, R. Zboril, and L. Kvitek, "Polyacrylate-Assisted Size Control of Silver Nanoparticles and Their Catalytic Activity," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 26, iss. 3, pp. 1332-1339, 2014. IF = 10.159.
 • [DOI] V. Urbanova, M. Magro, A. Gedanken, D. Baratella, F. Vianello, and R. Zboril, "Nanocrystalline Iron Oxides, Composites, and Related Materials as a Platform for Electrochemical, Magnetic, and Chemical Biosensors," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 26, iss. 23, pp. 6653-6673, 2014. IF = 10.159.
 • [DOI] S. Sa, M. B. Gawande, A. Velhinho, J. P. Veiga, N. Bundaleski, J. Trigueiro, A. Tolstogouzov, O. M. N. D. Teodoro, R. Zboril, R. S. Varma, and P. S. Branco, "Magnetically recyclable magnetite-palladium (Nanocat-Fe-Pd) nanocatalyst for the Buchwald-Hartwig reaction," GREEN CHEMISTRY, vol. 16, iss. 7, pp. 3494-3500, 2014. IF = 9.405.
 • [DOI] M. B. Gawande, A. K. Rathi, J. Tucek, K. Safarova, N. Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, L. Kvitek, R. S. Varma, and R. Zboril, "Magnetic gold (nanocat-Fe-Au) nanocatalyst: catalytic applications for the oxidative esterification and hydrogen transfer reactions," GREEN CHEMISTRY, vol. 16, pp. 4137-4143, 2014. IF = 9.405.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, G. Salviulo, K. Polakova, G. Zoppellaro, J. Tucek, J. Kaslik, R. Zboril, and F. Vianello, "Core–shell hybrid nanomaterial based on prussian blue and surface active maghemite nanoparticles as stable electrocatalyst ," BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS, vol. 52, pp. 159-165, 2014. IF = 9.518.
 • [DOI] V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Zboril, and J. L. Gardea-Torresdey, "Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental conditions: Fate, stability and toxicity ," ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol. 204, pp. 15-34, 2014. IF = 8.243.
 • [DOI] P. Lazar, E. Otyepková, P. Banáš, A. Fargašová, K. Šafářová, L. Lapčík, J. Pechoušek, R. Zbořil, and M. Otyepka, "The nature of high surface energy sites in graphene and graphite ," CARBON, vol. 73, pp. 448-453, 2014. IF = 7.466.
 • [DOI] K. Hola, A. B. Bourlinos, O. Kozak, K. Berka, K. M. Siskova, M. Havrdova, J. Tucek, K. Safarova, M. Otyepka, E. P. Giannelis, and R. Zboril, "Photoluminescence effects of graphitic core size and surface functional groups in carbon dots: COO− induced red-shift emission ," CARBON, vol. 70, pp. 279-286, 2014. IF = 7.466.
 • [DOI] C. Daikopoulos, Y. Georgiou, A. B. Bourlinos, M. Baikousi, M. A. Karakassides, R. Zboril, T. A. Steriotis, and Y. Deligiannakis, "Arsenite remediation by an amine-rich graphitic carbon nitride synthesized by a novel low-temperature method ," CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 256, pp. 347-355, 2014. IF = 8.355.
 • [DOI] W. Jiang, L. Chen, S. R. Batchu, P. R. Gardinali, L. Jasa, B. Marsalek, R. Zboril, D. D. Dionysiou, K. E. O’Shea, and V. K. Sharma, "Oxidation of Microcystin-LR by Ferrate(VI): Kinetics, Degradation Pathways, and Toxicity Assessments," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 48, iss. 20, pp. 12164-12172, 2014. IF = 7.149.
 • [DOI] N. F. Adegboyega, V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Vecerova, M. Kolar, R. Zbořil, and J. L. Gardea-Torresdey, "Enhanced Formation of Silver Nanoparticles in Ag+-NOM-Iron(II, III) Systems and Antibacterial Activity Studies," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 48, iss. 6, pp. 3228-3235, 2014. IF = 7.149.
 • C. Daikopoulos, A. B. Bourlinos, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, R. Zboril, and M. A. Karakassides, "A functionalized phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM) fabricated through a mild process for heavy metal uptake," JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIAL, vol. 270, pp. 118-126, 2014. IF = 7.650.
 • [DOI] K. K. R. Datta, E. Petala, K. J. Datta, J. A. Perman, J. Tucek, P. Bartak, M. Otyepka, G. Zoppellaro, and R. Zboril, "NZVI modified magnetic filter paper with high redox and catalytic activities for advanced water treatment technologies," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 50, pp. 15673-15676, 2014. IF = 6.164.
 • [DOI] K. K. R. Datta, O. Kozak, V. Ranc, M. Havrdova, A. B. Bourlinos, K. Safarova, K. Hola, K. Tomankova, G. Zoppellaro, M. Otyepka, and R. Zboril, "Quaternized carbon dot-modified graphene oxide for selective cell labelling - controlled nucleus and cytoplasm imaging," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 50, iss. 74, pp. 10782-10785, 2014. IF = 6.164.
 • [DOI] W. Liu, X. Bao, L. Mao, J. Tucek, R. Zboril, J. Liu, F. Guo, Z. Ni, and M. Tong, "A Chiral Spin Crossover Metal-Organic Framework," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 50, iss. 31, pp. 4059-4061, 2014. IF = 6.164.
 • [DOI] S. N. Shelke, S. R. Bankar, G. R. Mhaske, S. S. Kadam, D. K. Murade, S. B. Bhorkade, A. K. Rathi, N. Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, R. Zboril, R. S. Varma, and M. B. Gawande, "Iron Oxide-Supported Copper Oxide Nanoparticles (Nanocat-Fe-CuO): Magnetically Recyclable Catalysts for the Synthesis of Pyrazole Derivatives, 4-Methoxyaniline, and Ullmann-type Condensation Reactions," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 2, iss. 7, pp. 1699-1706, 2014. IF = 6.97.
 • [DOI] Z. Markova, P. Novak, J. Kaslik, P. Plachtova, M. Brazdova, D. Jancula, K. M. Siskova, L. Machala, B. Marsalek, R. Zboril, and R. Varma, "Iron(II,III)–Polyphenol Complex Nanoparticles Derived from Green Tea with Remarkable Ecotoxicological Impact," ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, vol. 2, iss. 7, pp. 1674-1680, 2014. IF = 6.97.
 • [DOI] V. Ranc, Z. Markova, M. Hajduch, R. Prucek, L. Kvitek, J. Kaslik, K. Safarova, and R. Zboril, "Magnetically Assisted Surface-Enhanced Raman Scattering Selective Determination of Dopamine in an Artificial Cerebrospinal Fluid and a Mouse Striatum Using Fe3O4/Ag Nanocomposite," ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 86, iss. 6, pp. 2939-2946, 2014. IF = 6.350.
 • [DOI] A. Balzerova, A. Fargasova, Z. Markova, V. Ranc, and R. Zboril, "Magnetically-Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy (MA-SERS) for Label-Free Determination of Human Immunoglobulin G (IgG) in Blood Using Fe3O4@Ag Nanocomposite," ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 86, iss. 22, pp. 11107-11114, 2014. IF = 6.350.
 • [DOI] X. Chia, A. Ambrosi, M. Otyepka, R. Zbořil, and M. Pumera, "Fluorographites (CFx)n Exhibit Improved Heterogeneous Electron-Transfer Rates with Increasing Level of Fluorination: Towards the Sensing of Biomolecules," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 20, iss. 33, pp. 6665-6671, 2014. IF = 5.160.
 • [DOI] M. Magro, R. Campos, D. Baratella, G. Lima, K. Holà, C. Divoky, R. Stollberger, O. Malina, C. Aparicio, G. Zoppellaro, R. Zbořil, and F. Vianello, "A Magnetically Drivable Nanovehicle for Curcumin with Antioxidant Capacity and MRI Relaxation Properties," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 20, iss. 37, pp. 11913-11920, 2014. IF = 5.160.
 • [DOI] M. B. Gawande, R. Luque, and R. Zboril, "The Rise of Magnetically Recyclable Nanocatalysts," CHEMCATCHEM, vol. 6, iss. 12, pp. 3312-3313, 2014. IF = 4.495.
 • [DOI] J. Filip, F. Karlicky, Z. Marušák, P. Lazar, M. Cernik, M. Otyepka, and R. Zboril, "Anaerobic Reaction of Nanoscale Zerovalent Iron with Water: Mechanism and Kinetics," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 118, iss. 25, pp. 13817-13825, 2014. IF = 4.309.
 • [DOI] J. Skopalik, K. Polakova, M. Havrdova, I. Justan, M. Magro, D. Milde, L. Knopfova, J. Smarda, H. Polakova, E. Gabrielova, and et al., "Mesenchymal stromal cell labeling by new uncoated superparamagnetic maghemite nanoparticles in comparison with commercial Resovist – an initial in vitro study," INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol. 9, pp. 5355-5372, 2014. IF = 4.471.
 • [DOI] M. Lamprou, Y. Sarigiannis, A. Bakandritsos, K. Avgoustakis, F. Winnefeld, S. Pispas, A. Meristoudi, R. Zboril, and E. Papadimitriou, "Effects of poly(methacrylic acid)-graft-poly(ethylene glycol) coated magnetic nanoparticles on drug delivery to endothelial and cancer cells," ANGIOGENESIS, vol. 20, iss. 22, 2014. IF = 5.759.
 • [DOI] C. Cacho, Z. Markova, J. Sevcik, R. Zboril, J. Petr, P. Lazar, M. Pumera, and M. Otyepka, "Chemical Nature of Boron and Nitrogen Dopant Atoms in Graphene Strongly Influences its Electronic Properties," PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, vol. 16, iss. 27, 2014. IF = 3.567.
 • [DOI] C. Cacho, Z. Marková, J. Ševčík, R. Zbořil, and J. Petr, "Study of behavior of carboxylic magnetite core shell nanoparticles on a pH boundary ," JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, vol. 1364, pp. 59-63, 2014. IF = 3.858.
 • [DOI] K. Polakova, J. Pechousek, J. Tucek, J. Filip, R. Kubinek, R. Zboril, and P. Paucek, "Controlled Solid-State Synthesis of Mri Effective Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles from Iron(II) Acetate," BIOPHYSICAL JOURNAL, vol. 106, iss. 2, p. 624A-625A, 2014. IF = 3.665.
 • [DOI] Z. Markova, M. Havrdova, K. Polakova, J. Tucek, R. Kubinek, A. Bakandritsos, E. movskaya, R. Moldovan, P. Paucek, and R. Zboril, "Antibody - Conjugated Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Active Targeting of Adenosine Receptors," BIOPHYSICAL JOURNAL, vol. 106, iss. 2, p. 419A-419A, 2014. IF = 3.665.
 • [DOI] P. Aloukos, I. Papagiannouli, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and S. Couris, "Third-order nonlinear optical response and optical limiting of colloidal carbon dots," OPTICS EXPRESS, vol. 22, iss. 10, pp. 12013-12027, 2014. IF = 3.561.
 • [DOI] H. Wang, M. Wang, B. Li, X. Yang, K. Safarova, R. Zboril, A. L. Rogach, and M. K. H. Leung, "Hydrothermal synthesis and electrochemical properties of tin titanate nanowires coupled with SnO2 nanoparticles for Li-ion batteries," CRYSTENGCOMM, vol. 16, iss. 32, pp. 7529-7535, 2014. IF = 3.382.
 • [DOI] B. Yates, R. Darlington, R. Zboril, and V. Sharma, "High-valent iron-based oxidants to treat perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoic acid in water," ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 12, iss. 3, pp. 413-417, 2014. IF = 4.617.
 • [DOI] V. K. Sharma, T. J. McDonald, M. Sohn, G. A. K. Anquandah, M. Pettine, and R. Zboril, "Biogeochemistry of selenium. A review," ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 13, iss. 1, pp. 49-58, 2014. IF = 4.617.
 • [DOI] T. Kohout, J. Čuda, J. Filip, D. Britt, T. Bradley, J. Tuček, R. Skála, G. Kletetschka, J. Kašlík, O. Malina, K. Šišková, and R. Zbořil, "Space weathering simulations through controlled growth of iron nanoparticles on olivine ," ICARUS, vol. 237, pp. 75-83, 2014. IF = 3.565.
 • [DOI] A. S. Burange, S. R. Kale, R. Zboril, M. B. Gawande, and R. V. Jayaram, "Magnetically retrievable MFe2O4 spinel (M = Mn, Co, Cu, Ni, Zn) catalysts for oxidation of benzylic alcohols to carbonyls," RSC ADVANCES, vol. 4, iss. 13, pp. 6597-6601, 2014. IF = 3.049.
 • [DOI] S. S. Kahandal, S. R. Kale, M. B. Gawande, R. Zboril, R. S. Varma, and R. V. Jayaram, "Greener iodination of arenes using sulphated ceria-zirconia catalysts in polyethylene glycol," RSC ADVANCES, vol. 4, iss. 12, pp. 6267-6274, 2014. IF = 3.049.
 • [DOI] R. Prucek, V. Ranc, O. Balzerova, A. Panacek, R. Zboril, and L. Kvitek, "Preparation of silver particles and its application for surface enhanced Raman scattering with near-infrared excitation ," MATERIALS RESEARCH BULLETIN, vol. 50, pp. 63-67, 2014. IF = 3.355.
 • [DOI] L. Veverková, Š. Hradilová, D. Milde, A. Panáček, J. Skopalová, L. Kvítek, K. Petrželová, and R. Zbořil, "Accurate determination of silver nanoparticles in animal tissues by inductively coupled plasma mass spectrometry ," SPECTROCHIMICA ACTA PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY , vol. 102, iss. 1, pp. 7-11, 2014. IF = 3.101.
 • [DOI] M. Sivera, L. Kvitek, J. Soukupova, A. Panacek, R. Prucek, R. Vecerova, and R. Zboril, "Silver Nanoparticles Modified by Gelatin with Extraordinary pH Stability and Long-Term Antibacterial Activity," PLoS ONE, vol. 9, iss. 8, p. e103675, 2014. IF = 2.776.
 • [DOI] G. Vasylets, V. A. Starodub, A. Feher, M. Kajnakova, R. Zboril, J. Tucek, H. Metz, and I. Potocnak, "Magnetic properties of anion-radical salt [FeII(dipy)3](TCNQ)4·(CH3)2CO ," SYNTHETIC METALS, vol. 194, pp. 7-10, 2014. IF = 2.870.
 • [DOI] E. Kuzmann, G. Zoppellaro, J. Pechousek, J. Cuda, Z. Klencsár, Z. Homonnay, J. Tucek, R. Szalay, M. Pápai, L. Machala, and R. Zboril, "Ferromagnetic Coupling in an Fe­[C(SiMe3)3]2/Ferrihydrite Hetero-Mixture Molecular Magnet," EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, vol. 2014, iss. 20, pp. 3178-3183, 2014. IF = 2.578.
 • [DOI] M. Havrdova, K. Polakova, J. Skopalik, M. Vujtek, A. Mokdad, M. Homolkova, J. Tucek, J. Nebesarova, and Z. R, "Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) as an approach for nanoparticle detection inside cells," MICRON, vol. 67, pp. 149-154, 2014. IF = 1.530.
 • [DOI] B. J. Yates, R. Zboril, and V. K. Sharma, "Engineering aspects of ferrate in water and wastewater treatment – a review," JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, vol. 49, iss. 14, pp. 1603-1614, 2014. IF = 1.536.
 • [DOI] V. Sharma, Z. Homonnay, K. Siskova, L. Machala, and R. Zboril, "Mössbauer investigation of the reaction of ferrate(VI) with sulfamethoxazole and aniline in alkaline medium," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 224, iss. 1-3, pp. 7-13, 2014. IF = 0.347.

2013

 • [DOI] F. Karlický, K. Kumara Ramanatha Datta, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Halogenated Graphenes: Rapidly Growing Family of Graphene Derivatives," ACS NANO, vol. 7, iss. 8, pp. 6434-6464, 2013. IF = 13.903.
 • [DOI] P. Lazar, S. Zhang, K. Safarova, Q. Li, J. P. Froning, J. Granatier, P. Hobza, R. Zboril, F. Besenbacher, M. Dong, and M. Otyepka, "Quantification of the Interaction Forces between Metals and Graphene by Quantum Chemical Calculations and Dynamic Force Measurements under Ambient Conditions," ACS NANO, vol. 7, iss. 2, pp. 1646-1651, 2013. IF = 13.903.
 • [DOI] D. Baratella, M. Magro, G. Sinigaglia, R. Zboril, G. Salviulo, and F. Vianello, "A glucose biosensor based on surface active maghemite nanoparticles," BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, vol. 45, pp. 13-18, 2013. IF = 9.518.
 • [DOI] H. Wang, L. Xi, J. Tucek, Y. Zhan, T. F. Hung, S. V. Kershaw, R. Zboril, C. Y. Chung, and A. L. Rogach, "Hierarchical assembly of Ti(iv)/Sn(ii) co-doped SnO2 nanosheets along sacrificial titanate nanowires: synthesis, characterization and electrochemical properties," NANOSCALE, vol. 5, iss. 19, pp. 9101-9109, 2013. IF = 6.970.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, K. Hola, R. Zboril, M. Krysmann, and E. P. Giannelis, "Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots," CARBON, vol. 61, pp. 640-643, 2013. IF = 7.466.
 • [DOI] Z. Markova, K. Siskova, J. Filip, J. Cuda, M. Kolar, K. Safarova, I. Medrik, and R. Zboril, "Air Stable Magnetic Bimetallic Fe-Ag Nanoparticles for Advanced Antimicrobial Treatment and Phosphorus Removal," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 47, iss. 10, pp. 5285-5293, 2013. IF = 7.149.
 • [DOI] R. Prucek, J. Tucek, J. Kolarik, J. Filip, Z. Marusak, V. K. Sharma, and R. Zboril, "Ferrate(VI)-Induced Arsenite and Arsenate Removal by In Situ Structural Incorporation into Magnetic Iron(III) Oxide Nanoparticles," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 47, iss. 7, pp. 3283-3292, 2013. IF = 7.149.
 • [DOI] N. F. Adegboyega, V. K. Sharma, K. Siskova, R. Zbořil, M. Sohn, B. J. Schultz, and S. Banerjee, "Interactions of Aqueous Ag+ with Fulvic Acids: Mechanisms of Silver Nanoparticle Formation and Investigation of Stability," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 47, iss. 2, pp. 757-764, 2013. IF = 7.149.
 • [DOI] E. Petala, K. Dimos, A. Douvalis, T. Bakas, J. Tucek, R. Zbořil, and M. A. Karakassides, "Nanoscale zero-valent iron supported on mesoporous silica: Characterization and reactivity for Cr(VI) removal from aqueous solution ," JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol. 261, pp. 295-306, 2013. IF = 7.650.
 • [DOI] S. Krajewski, R. Prucek, A. Panacek, M. Avci-Adali, A. Nolte, A. Straub, R. Zboril, H. P. Wendel, and L. Kvitek, "Hemocompatibility evaluation of different silver nanoparticle concentrations employing a modified Chandler-loop in vitro assay on human blood," ACTA BIOMATERIALIA, vol. 9, iss. 7, pp. 7460-7468, 2013. IF = 6.638.
 • [DOI] M. Magro, D. Baratella, N. Pianca, A. Toninello, S. Grancara, R. Zboril, and F. Vianello, "Electrochemical determination of hydrogen peroxide production by isolated mitochondria: A novel nanocomposite carbon-maghemite nanoparticle electrode," SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL, vol. 176, pp. 315-322, 2013. IF = 6.393.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bourlinos, C. Trapalis, and R. Zboril, "Tuning the Dispersibility of Carbon Nanostructures from Organophilic to Hydrophilic: Towards the Preparation of New Multipurpose Carbon-Based Hybrids," CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL, vol. 19, iss. 38, pp. 12884-12891, 2013. IF = 5.160.
 • [DOI] G. Zoppellaro, J. Tuček, R. Herchel, K. Šafářová, and R. Zbořil, "Fe3O4 Nanocrystals Tune the Magnetic Regime of the Fe/Ni Molecular Magnet: A New Class of Magnetic Superstructures," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 52, iss. 14, pp. 8144-8150, 2013. IF = 4.850.
 • [DOI] O. Kozák, K. K. R. Datta, M. Greplová, V. Ranc, J. Kašlík, and R. Zbořil, "Surfactant-Derived Amphiphilic Carbon Dots with Tunable Photoluminescence," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 117, iss. 47, pp. 24991-24996, 2013. IF = 4.309.
 • [DOI] M. Pykal, K. Safarova, K. Machalova Siskova, P. Jurecka, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and M. Otyepka, "Lipid Enhanced Exfoliation for Production of Graphene Nanosheets," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 117, iss. 22, pp. 11800-11803, 2013. IF = 4.309.
 • [DOI] M. Baikousi, C. Daikopoulos, Y. Georgiou, A. B. Bourlinos, R. Zboril, Y. Deligiannakis, and M. A. Karakassides, "Novel Ordered Mesoporous Carbon with Innate Functionalities and Superior Heavy Metal Uptake," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 117, iss. 33, pp. 16961-16971, 2013. IF = 4.309.
 • [DOI] R. Venerando, G. Miotto, M. Magro, M. Dallan, D. Baratella, E. Bonaiuto, R. Zboril, and F. Vianello, "Magnetic Nanoparticles with Covalently Bound Self-Assembled Protein Corona for Advanced Biomedical Applications," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 117, iss. 39, pp. 20320-20331, 2013. IF = 4.309.
 • [DOI] N. Liaros, P. Aloukos, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, T. Szabo, R. Zboril, and S. Couris, "Nonlinear Optical Properties and Broadband Optical Power Limiting Action of Graphene Oxide Colloids," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 117, iss. 13, pp. 6842-6850, 2013. IF = 4.309.
 • [DOI] M. Kilianová, R. Prucek, J. Filip, J. Kolařík, L. Kvítek, A. Panáček, J. Tuček, and R. Zbořil, "Remarkable efficiency of ultrafine superparamagnetic iron(III) oxide nanoparticles toward arsenate removal from aqueous environment ," CHEMOSPHERE, vol. 93, iss. 11, pp. 2690-2697, 2013. IF = 5.108.
 • [DOI] R. Bikas, H. Hosseini-Monfared, G. Zoppellaro, R. Herchel, J. Tucek, A. M. Owczarzak, M. Kubicki, and R. Zboril, "Synthesis, structure, magnetic properties and theoretical calculations of methoxy bridged dinuclear iron(iii) complex with hydrazone based O,N,N-donor ligand," DALTON TRANSACTIONS, vol. 42, iss. 8, pp. 2803-2812, 2013. IF = 4.052.
 • [DOI] A. Panacek, A. Balzerova, R. Prucek, V. Ranc, R. Vecerova, V. Husickova, J. Pechousek, J. Filip, R. Zboril, and L. Kvitek, "Preparation, characterization and antimicrobial efficiency of Ag/PDDA-diatomite nanocomposite ," COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, vol. 110, pp. 191-198, 2013. IF = 3.973.
 • [DOI] K. M. Šišková, L. Machala, J. Tuček, J. Kašlík, P. Mojzeš, and R. Zbořil, "Mixtures of l-Amino Acids as Reaction Medium for Formation of Iron Nanoparticles: The Order of Addition into a Ferrous Salt Solution Matters," INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, vol. 14, iss. 10, pp. 19452-19473, 2013. IF = 4.183.
 • [DOI] M. Havrdova, K. Polakova, R. Kubinek, J. Skopalik, Z. Markova, V. Brezina, J. Nebesarova, P. Paucek, and R. Zboril, "Real-Time Imaging of SPION Modified Stem Cells," BIOPHYSICAL JOURNAL, vol. 104, p. 674a, 2013. IF = 3.665.
 • [DOI] M. Pecova, M. Sebela, Z. Markova, K. Polakova, J. Cuda, K. Safarova, and R. Zboril, "Thermostable trypsin conjugates immobilized to biogenic magnetite show a high operational stability and remarkable reusability for protein digestion," NANOTECHNOLOGY, vol. 24, iss. 12, p. 125102, 2013. IF = 3.399.
 • [DOI] N. Liaros, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and S. Couris, "Fluoro-graphene: nonlinear optical properties," OPT. EXPRESS, vol. 21, iss. 18, pp. 21028-21039, 2013. IF = 3.561.
 • [DOI] L. Machala, G. Zoppellaro, J. Tucek, K. Safarova, Z. Marusak, J. Filip, J. Pechousek, and R. Zboril, "Thermal decomposition of Prussian Blue microcrystals and nanocrystals - iron(iii) oxide polymorphism control through reactant particle size," RSC ADVANCES, vol. 3, pp. 19591-19599, 2013. IF = 3.049.
 • [DOI] J. Cuda, T. Kohout, J. Filip, J. Tucek, A. Kosterov, J. Haloda, R. Skala, E. Santala, I. Medrik, and R. Zboril, "Low-temperature magnetism of alabandite: Crucial role of surface oxidation," AMERICAN MINERALOGIST, vol. 98, iss. 8-9, pp. 1550-1556, 2013. IF = 2.631.
 • [DOI] M. S. Bućko, O. P. Mattila, A. Chrobak, G. Ziółkowski, B. Johanson, J. Čuda, J. Filip, R. Zbořil, L. J. Pesonen, and M. Leppäranta, "Distribution of magnetic particulates in a roadside snowpack based on magnetic, microstructural and mineralogical analyses," GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, vol. 195, iss. 1, pp. 159-175, 2013. IF = 2.777.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Zboril, M. Matikova-Malarova, B. Drahos, and J. Cernak, "Thermal decomposition of [Co(en)3][Fe(CN)6][bullet operator]2H2O: Topotactic dehydration process, valence and spin exchange mechanism elucidation," CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL, vol. 7, iss. 1, p. 28, 2013. IF = 2.094.
 • [DOI] A. Philippidis, A. Spyros, D. Anglos, A. Bourlinos, R. Zbořil, and E. Giannelis, "Carbon-dot organic surface modifier analysis by solution-state NMR spectroscopy," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 15, iss. 7, 2013. IF = 2.009.
 • A. Philippidis, A. Spyros, D. Anglos, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and E. P. Giannelis, "Carbon-dot organic surface modifier analysis by solution-state NMR spectroscopy," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 15, iss. 7, 2013. IF = 2.009.
 • H. Hosseini-Monfared, R. Bikas, J. Sanchiz, T. Lis, M. Siczek, J. Tucek, R. Zboril, and P. Mayer, "Syntheses, structures and magnetic properties of azido- and phenoxo-bridged complexes of manganese containing tridentate aroylhydrazone based ligands," POLYHEDRON, vol. 61, pp. 45-55, 2013. IF = 2.284.
 • [DOI] I. Safarik, J. Filip, K. Horska, M. Nowakova, J. Tucek, M. Safarikova, H. Hashimoto, J. Takada, and R. Zboril, "Magnetically modified natural biogenic iron oxides for organic xenobiotics removal," INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 12, iss. 2, pp. 673-682, 2013. IF = 2.031.
 • [DOI] E. Petrovsky, R. Zboril, T. M. Grygar, B. Kotlik, J. Novak, A. Kapicka, and H. Grison, "Magnetic particles in atmospheric particulate matter collected at sites with different level of air pollution," STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, vol. 57, iss. 4, pp. 755-770, 2013. IF = 1.293.
 • [DOI] K. Machalova, Siskova, J. Straska, M. Krizek, J. Tucek, L. Machala, and R. Zboril, "Formation of Zero-valent Iron Nanoparticles Mediated by Amino Acids ," PROCEDIA ENVIRONMENTAL SCIENCES, vol. 18, pp. 809-817, 2013.

2012

 • [DOI] V. Georgakilas, M. Otyepka, A. B. Bourlinos, V. Chandra, N. Kim, C. K. Kemp, P. Hobza, R. Zboril, and K. S. Kim, "Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications," CHEMICAL REVIEWS, vol. 112, iss. 11, pp. 6156-6214, 2012. IF = 54.301.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, R. Zboril, J. Petr, A. Bakandritsos, M. Krysmann, and E. P. Giannelis, "Luminescent Surface Quaternized Carbon Dots," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 24, iss. 1, pp. 6-8, 2012. IF = 10.159.
 • A. Bakandritsos, A. Papagiannopoulos, E. N. Anagnostou, K. Avgoustakis, R. Zboril, S. Pispas, J. Tucek, V. Ryukhtin, N. Bouropoulos, A. Kolokithas-Ntoukas, T. A. Steriotis, U. Keiderling, and F. Winnefeld, "Merging High Doxorubicin Loading with Pronounced Magnetic Response and Bio-repellent Properties in Hybrid Drug Nanocarriers.," SMALL, vol. 8, iss. 15, pp. 2381-2393, 2012. IF = 10.856.
 • [DOI] Z. Markova, K. Siskova, J. Filip, K. Safarova, R. Prucek, A. Panacek, M. Kolar, and R. Zboril, "Chitosan-based synthesis of magnetically-driven nanocomposites with biogenic magnetite core, controlled silver size, and high antimicrobial activity," GREEN CHEMISTRY, vol. 14, iss. 9, pp. 2550-2558, 2012. IF = 9.405.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, K. Safarova, K. Siskova, and R. Zbořil, "The production of chemically converted graphenes from graphite fluoride," CARBON, vol. 50, iss. 3, pp. 1425-1428, 2012. IF = 7.466.
 • [DOI] B. Marsalek, D. Jancula, E. Marsalkova, M. Mashlan, K. Safarova, J. Tucek, and R. Zboril, "Multimodal Action and Selective Toxicity of Zerovalent Iron Nanoparticles against Cyanobacteria," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 46, iss. 4, pp. 2316-2323, 2012. IF = 7.149.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, A. Kouloumpis, D. Gournis, M. Krysmann, E. P. Giannelis, K. Polakova, K. Safarova, K. Hola, and R. Zboril, "Gd(iii)-doped carbon dots as a dual fluorescent-MRI probe," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 2, iss. 43, pp. 23327-23330, 2012. IF = 6.626.
 • [DOI] J. Frydrych, L. Machala, J. Tucek, K. Siskova, J. Filip, J. Pechousek, K. Safarova, M. Vondracek, J. H. Seo, O. Schneeweiss, M. Gratzel, K. Sivula, and R. Zboril, "Facile fabrication of tin-doped hematite photoelectrodes - effect of doping on magnetic properties and performance for light-induced water splitting," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 22, iss. 43, pp. 23232-23239, 2012. IF = 6.626.
 • [DOI] Z. Markova, A. B. Bourlinos, K. Safarova, K. Polakova, J. Tucek, I. Medrik, K. Siskova, J. Petr, M. Krysmann, E. P. Giannelis, and R. Zboril, "Synthesis and properties of core-shell fluorescent hybrids with distinct morphologies based on carbon dots," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 22, iss. 32, pp. 16219-16223, 2012. IF = 6.626.
 • [DOI] R. Zboril, M. Andrle, F. Oplustil, L. Machala, J. Tucek, J. Filip, Z. Marusak, and V. K. Sharma, "Treatment of chemical warfare agents by zero-valent iron nanoparticles and ferrate(VI)/(III) composite," JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol. 211, iss. SI, pp. 126-130, 2012. IF = 7.650.
 • [DOI] D. Maity, G. Zoppellaro, V. Sedenkova, J. Tucek, K. Safarova, K. Polakova, K. Tomankova, C. Diwoky, R. Stollberger, L. Machala, and R. Zboril, "Surface design of core-shell superparamagnetic iron oxide nanoparticles drives record relaxivity values in functional MRI contrast agents," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 48, iss. 93, pp. 11398-11400, 2012. IF = 6.164.
 • [DOI] M. Magro, G. Sinigaglia, L. Nodari, J. Tucek, K. Polakova, Z. Marusak, S. Cardillo, G. Salviulo, U. Russo, R. Stevanato, R. Zboril, and F. Vianello, "Charge binding of rhodamine derivative to OH- stabilized nanomaghemite: Universal nanocarrier for construction of magnetofluorescent biosensors," ACTA BIOMATERIALIA, vol. 8, iss. 6, pp. 2068-2076, 2012. IF = 6.638.
 • [DOI] K. Dimos, L. Jankovic, I. B. Koutselas, M. A. Karakassides, R. Zboril, and P. Komadel, "Low-Temperature Synthesis and Characterization of Gallium Nitride Quantum Dots in Ordered Mesoporous Silica," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 116, iss. 1, pp. 1185-1194, 2012. IF = 4.309.
 • [DOI] J. Granatier, P. Lazar, R. Prucek, K. Safarova, R. Zboril, M. Otyepka, and P. Hobza, "Interaction of Graphene and Arenes with Noble Metals," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 116, iss. 26, pp. 14151-14162, 2012. IF = 4.309.
 • [DOI] G. Sinigaglia, M. Magro, G. Miotto, S. Cardillo, E. Agostinelli, R. Zboril, E. Bidollari, and F. Vianello, "Catalytically active bovine serum amine oxidase bound to fluorescent and magnetically drivable nanoparticles," INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol. 7, pp. 2249-2259, 2012. IF = 4.471.
 • [DOI] M. Baikousi, K. Dimos, A. B. Bourlinos, R. Zboril, I. Papadas, Y. Deligiannakis, and M. A. Karakassides, "Surface decoration of carbon nanosheets with amino-functionalized organosilica nanoparticles," APPLIED SURFACE SCIENCE, vol. 258, iss. 8, pp. 3703-3709, 2012. IF = 5.155.
 • [DOI] R. Prucek, V. Ranc, L. Kvitek, A. Panacek, R. Zboril, and M. Kolar, "Reproducible discrimination between Gram-positive and Gram-negative bacteria using surface enhanced Raman spectroscopy with infrared excitation," ANALYST, vol. 137, iss. 12, pp. 2866-2870, 2012. IF = 4.019.
 • [DOI] M. Magro, A. Faralli, D. Baratella, I. Bertipaglia, S. Giannetti, G. Salviulo, R. Zboril, and V. Fabio, "Avidin functionalized maghemite nanoparticles and their application for recombinant human biotinyl-SERCA purification," LANGMUIR, vol. 28, iss. 43, pp. 15392-15401, 2012. IF = 3.683.
 • [DOI] M. Baikousi, A. B. Bourlinos, A. Douvalis, T. Bakas, D. F. Anagnostopoulos, J. Tucek, K. Safarova, R. Zboril, and M. A. Karakassides, "Synthesis and Characterization of gamma-Fe2O3/Carbon Hybrids and Their Application in Removal of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions," LANGMUIR, vol. 28, iss. 8, pp. 3918-3930, 2012. IF = 3.683.
 • [DOI] A. Tselepidou, M. Drosos, P. Stathi, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and Y. Deligiannakis, "A water-dispersible, carboxylate-rich carbonaceous solid: synthesis, heavy metal uptake and EPR study," JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 47, iss. 7, pp. 3140-3149, 2012. IF = 3.442.
 • [DOI] K. Siskova, O. Becicka, V. Masek, K. Safarova, and R. Zboril, "Spacer-free SERRS spectra of unperturbed porphyrin detected at 100 fM concentration in Ag hydrosols prepared by modified Tollens method," JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, vol. 43, iss. 6, pp. 689-691, 2012. IF = 2.809.
 • [DOI] F. Karlicky, R. Zboril, and M. Otyepka, "Band gaps and structural properties of graphene halides and their derivates: A hybrid functional study with localized orbital basis sets," JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, vol. 137, iss. 3, a.n. 34709, 2012. IF = 2.997.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, A. Bakandritsos, A. Kouloumpis, D. Gournis, and R. Zboril, "Aqueous-dispersible fullerol-carbon nanotube hybrids," MATERIALS LETTERS, vol. 82, pp. 48-50, 2012. IF = 3.019.
 • [DOI] A. Douvalis, R. Zboril, A. Bourlinos, J. Tucek, S. Spyridi, and T. Bakas, "A facile synthetic route toward air-stable magnetic nanoalloys with Fe–Ni/Fe–Co core and iron oxide shell," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 14, iss. 9, pp. 1-16, 2012. IF = 2.009.
 • [DOI] K. Siskova, J. Tucek, L. Machala, E. Otyepkova, J. Filip, K. Safarova, J. Pechousek, and R. Zboril, "Air-stable nZVI formation mediated by glutamic acid: solid-state storable material exhibiting 2D chain morphology and high reactivity in aqueous environment," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 14, iss. 4, a.n. 805, 2012. IF = 2.009.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, N. Liaros, S. Couris, K. Safarova, M. Otyepka, and R. Zbořil, "Water dispersible functionalized graphene fluoride with significant nonlinear optical response," CHEMICAL PHYSICS LETTERS, vol. 543, pp. 101-105, 2012. IF = 1.901.
 • [DOI] C. Aparicio, J. Filip, H. Skogby, Z. Marusak, M. Mashlan, and R. Zboril, "Thermal behavior of almandine at temperatures up to 1,200A degrees C in hydrogen," PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, vol. 39, iss. 4, pp. 311-318, 2012. IF = 1.476.

2011

 • [DOI] L. Machala, J. Tucek, and R. Zboril, "Polymorphous Transformations of Nanometric Iron(III) Oxide: A Review," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 23, iss. 14, pp. 3255-3272, 2011. IF = 10.159.
 • [DOI] R. Prucek, J. Tucek, M. Kilianova, A. Panacek, L. Kvitek, J. Filip, M. Kolar, K. Tomankova, and R. Zboril, "The targeted antibacterial and antifungal properties of magnetic nanocomposite of iron oxide and silver nanoparticles," BIOMATERIALS, vol. 32, iss. 21, pp. 4704-4713, 2011. IF = 10.273.
 • [DOI] P. Dallas, V. K. Sharma, and R. Zboril, "Silver polymeric nanocomposites as advanced antimicrobial agents: Classification, synthetic paths, applications, and perspectives," ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol. 166, iss. 1-2, pp. 119-135, 2011. IF = 8.243.
 • [DOI] A. Panacek, R. Prucek, D. Safarova, M. Dittrich, J. Richtrova, K. Benickova, R. Zboril, and L. Kvitek, "Acute and Chronic Toxicity Effects of Silver Nanoparticles (NPs) on Drosophila melanogaster," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 45, iss. 11, pp. 4974-4979, 2011. IF = 7.149.
 • [DOI] K. Siskova, M. Kubala, P. Dallas, D. Jancik, A. Thorel, P. Ilik, and R. Zboril, "The effect of surface modification on the fluorescence and morphology of CdSe nanoparticles embedded in a 3D phosphazene-based matrix: nanowire-like quantum dots," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 21, iss. 4, pp. 1086-1093, 2011. IF = 6.626.
 • [DOI] J. Filip, R. A. Yngard, K. Siskova, Z. Marusak, V. Ettler, P. Sajdl, V. K. Sharma, and R. Zboril, "Mechanisms and Efficiency of the Simultaneous Removal of Metals and Cyanides by Using Ferrate(VI): Crucial Roles of Nanocrystalline Iron(III) Oxyhydroxides and Metal Carbonates," CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, vol. 17, iss. 36, pp. 10097-10105, 2011. IF = 5.160.
 • [DOI] R. Herchel, J. Tucek, Z. Travnicek, D. Petridis, and R. Zboril, "Crystal Water Molecules as Magnetic Tuners in Molecular Metamagnets Exhibiting Antiferro-Ferro-Paramagnetic Transitions," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 50, iss. 18, pp. 9153-9163, 2011. IF = 4.850.
 • [DOI] R. Herchel, Z. Travnicek, and R. Zboril, "Tuning of the Critical Temperature in Iron(II) Spin-Crossover Materials Based on Bridging Polycyanidometallates: Pentacyanidonitrosylferrate(II) and Hexacyanidoplatinate(IV)," INORGANIC CHEMISTRY, vol. 50, iss. 24, pp. 12390-12392, 2011. IF = 4.850.
 • [DOI] S. Klimkova, M. Cernik, L. Lacinova, J. Filip, D. Jancik, and R. Zboril, "Zero-valent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching," CHEMOSPHERE, vol. 82, iss. 8, pp. 1178-1184, 2011. IF = 5.108.
 • [DOI] J. Tucek, S. Ohkoshi, and R. Zboril, "Room-temperature ground magnetic state of epsilon-Fe2O3: In-field Mossbauer spectroscopy evidence for collinear ferrimagnet," APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 99, iss. 25, 2011. IF = 3.521.
 • [DOI] J. Cuda, T. Kohout, J. Tucek, J. Haloda, J. Filip, R. Prucek, and R. Zboril, "Low-temperature magnetic transition in troilite: A simple marker for highly stoichiometric FeS systems," JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, vol. 116, 2011. IF = 3.585.
 • [DOI] K. Siskova, K. Safarova, J. H. Seo, R. Zboril, and M. Mashlan, "Non-chemical approach toward 2D self-assemblies of Ag nanoparticles via cold plasma treatment of substrates," NANOTECHNOLOGY, vol. 22, iss. 27, a.n. 275601, 2011. IF = 3.399.
 • [DOI] R. Prucek, A. Panacek, A. Fargasova, V. Ranc, V. Masek, L. Kvitek, and R. Zboril, "Re-crystallization of silver nanoparticles in a highly concentrated NaCl environment-a new substrate for surface enhanced IR-visible Raman spectroscopy," CRYSTENGCOMM, vol. 13, iss. 7, pp. 2242-2248, 2011. IF = 3.382.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, P. Stathi, Y. Deligiannakis, R. Zboril, P. Dallas, T. A. Steriotis, A. K. Stubos, and C. Trapalis, "Pyrolytic formation of a carbonaceous solid for heavy metal adsorption," JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 46, iss. 4, pp. 975-982, 2011. IF = 3.442.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, R. Zboril, M. Kubala, P. Stathi, Y. Deligiannakis, M. A. Karakassides, T. A. Steriotis, and A. K. Stubos, "Fabrication of fluorescent nanodiamond@C core-shell hybrids via mild carbonization of sodium cholate-nanodiamond complexes," JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 46, iss. 24, pp. 7912-7916, 2011. IF = 3.442.
 • [DOI] V. Prochazka, H. Stepan, V. Chlan, J. Tucek, J. Cuda, K. Kouril, J. Filip, and R. Zboril, "Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations," JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, vol. 23, iss. 20, 2011. IF = 2.711.
 • [DOI] R. Herchel, Z. Travnicek, and R. Zboril, "Spin crossover behavior of a one-dimensional polymeric-chain compound \[Fe(abpt)(2)(mu-Ni(CN)(4))]⋅ xH(2)O\(n) (x=0.5 -> 0): Synthesis, spectral, thermal and magnetic properties," INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 365, iss. 1, pp. 458-461, 2011. IF = 2.433.
 • [DOI] O. Schneeweiss, J. Filip, B. David, R. Zboril, and M. Maslan, "Iron nanoparticles prepared from natural ferrihydrite precursors: kinetics and properties," JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, vol. 13, iss. 11, SI, pp. 5677-5684, 2011. IF = 2.009.
 • [DOI] D. A. Golovko, V. K. Sharma, O. V. Pavlova, E. A. Belyanovskaya, I. D. Golovko, V. Suprunovich, and R. Zboril, "Determination of submillimolar concentration of ferrate(VI) in alkaline solutions by amperometric titration," CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 9, iss. 5, pp. 808-812, 2011. IF = 1.460.
 • [DOI] D. A. Golovko, V. K. Sharma, V. I. Suprunovich, O. V. Pavlova, I. D. Golovko, K. Bouzek, and R. Zboril, "A SIMPLE POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD TO DETERMINE CONCENTRATION OF FERRATE(VI) IN STRONG ALKALINE SOLUTIONS," ANALYTICAL LETTERS, vol. 44, iss. 7, pp. 1333-1340, 2011. IF = 1.248.

2010

 • [DOI] K. Sivula, R. Zboril, F. Le Formal, R. Robert, A. Weidenkaff, J. Tucek, J. Frydrych, and M. Graetzel, "Photoelectrochemical Water Splitting with Mesoporous Hematite Prepared by a Solution-Based Colloidal Approach," JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 132, iss. 21, pp. 7436-7444, 2010. IF = 14.695.
 • [DOI] P. Dallas, J. Tucek, D. Jancik, M. Kolar, A. Panacek, and R. Zboril, "Magnetically Controllable Silver Nanocomposite with Multifunctional Phosphotriazine Matrix and High Antimicrobial Activity," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 20, iss. 14, pp. 2347-2354, 2010. IF = 15.621.
 • [DOI] J. Tucek, R. Zboril, A. Namai, and S. Ohkoshi, "epsilon-Fe2O3: An Advanced Nanomaterial Exhibiting Giant Coercive Field, Millimeter-Wave Ferromagnetic Resonance, and Magnetoelectric Coupling," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 22, iss. 24, pp. 6483-6505, 2010. IF = 10.159.
 • [DOI] R. Zboril, F. Karlicky, A. B. Bourlinos, T. A. Steriotis, A. K. Stubos, V. Georgakilas, K. Safarova, D. Jancik, C. Trapalis, and M. Otyepka, "Graphene Fluoride: A Stable Stoichiometric Graphene Derivative and its Chemical Conversion to Graphene," SMALL, vol. 6, iss. 24, pp. 2885-2891, 2010. IF = 10.856.
 • [DOI] A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, R. Zboril, N. Bouropoulos, J. Tucek, D. G. Fatouros, and K. Avgoustakis, "Preparation, stability and cytocompatibility of magnetic/PLA-PEG hybrids," NANOSCALE, vol. 2, iss. 4, pp. 564-572, 2010. IF = 6.970.
 • [DOI] V. Tzitzios, G. Basina, A. Bakandritsos, C. G. Hadjipanayis, H. Mao, D. Niarchos, G. C. Hadjipanayis, J. Tucek, and R. Zboril, "Immobilization of magnetic iron oxide nanoparticles on laponite discs - an easy way to biocompatible ferrofluids and ferrogels," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 20, iss. 26, pp. 5418-5428, 2010. IF = 6.626.
 • [DOI] V. Georgakilas, A. B. Bourlinos, R. Zboril, T. A. Steriotis, P. Dallas, A. K. Stubos, and C. Trapalis, "Organic functionalisation of graphenes," CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol. 46, iss. 10, pp. 1766-1768, 2010. IF = 6.164.
 • [DOI] J. Pinkas, V. Reichlova, A. Serafimidisova, Z. Moravec, R. Zboril, D. Jancik, and P. Bezdicka, "Sonochemical Synthesis of Amorphous Yttrium Iron Oxides Embedded in Acetate Matrix and their Controlled Thermal Crystallization toward Garnet (Y3Fe5O12) and Perovskite (YFeO3) Nanostructures," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 114, iss. 32, pp. 13557-13564, 2010. IF = 4.309.
 • [DOI] A. Bakandritsos, R. Zboril, N. Bouropoulos, P. Kallinteri, M. E. Favretto, T. L. Parker, A. Mullertz, and D. G. Fatouros, "The preparation of magnetically guided lipid based nanoemulsions using self-emulsifying technology," NANOTECHNOLOGY, vol. 21, iss. 5, 2010. IF = 3.399.
 • [DOI] L. Smolakova, T. Grygar, L. Capek, O. Schneeweiss, and R. Zboril, "Speciation of Fe in Fe-modified zeolite catalysts," JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 647, iss. 1, pp. 8-19, 2010. IF = 3.218.
 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, R. Zboril, V. Krystof, and J. Mikulik, "The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, Fe-57 Mossbauer), theoretical, and biological activity studies," JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 104, iss. 4, pp. 405-417, 2010. IF = 3.224.
 • [DOI] T. Kohout, A. Kosterov, J. Haloda, P. Tycova, and R. Zboril, "Low-temperature magnetic properties of iron-bearing sulfides and their contribution to magnetism of cometary bodies," ICARUS, vol. 208, iss. 2, pp. 955-962, 2010. IF = 3.565.
 • [DOI] P. Dallas, R. Zboril, A. B. Bourlinos, D. Jancik, D. Niarchos, A. Panacek, and D. Petridis, "Cornet-Like Phosphotriazine/Diamine Polymers as Reductant and Matrix for the Synthesis of Silver Nanocomposites with Antimicrobial Activity," MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, vol. 295, iss. 2, pp. 108-114, 2010. IF = 3.038.
 • [DOI] C. Gregor, M. Hermanek, D. Jancik, J. Pechousek, J. Filip, J. Hrbac, and R. Zboril, "The Effect of Surface Area and Crystal Structure on the Catalytic Efficiency of Iron(III) Oxide Nanoparticles in Hydrogen Peroxide Decomposition," EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, iss. 16, pp. 2343-2351, 2010. IF = 2.578.
 • [DOI] P. Hermankova, M. Hermanek, and R. Zboril, "Thermal Decomposition of Ferric Oxalate Tetrahydrate in Oxidative and Inert Atmospheres: The Role of Ferrous Oxalate as an Intermediate," EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, iss. 7, pp. 1110-1118, 2010. IF = 2.578.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Herchel, J. Mikulik, and R. Zboril, "Copper(II) cyanido-bridged bimetallic nitroprusside-based complexes: Syntheses, X-ray structures, magnetic properties, Fe-57 Mossbauer spectroscopy and thermal studies," JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, vol. 183, iss. 5, pp. 1046-1054, 2010. IF = 2.291.
 • [DOI] J. Soukupova, L. Kvitek, M. Kratochvilova, A. Panacek, R. Prucek, and R. Zboril, "Silver Voyage from Macro- to Nanoworld," JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol. 87, iss. 10, pp. 1094-1097, 2010. IF = 1.763.
 • I. Markova, K. Kluchova, R. Zboril, M. Mashlan, and M. Herman, "SMALL BOWEL IMAGING - STILL A RADIOLOGIC APPROACH?," BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, vol. 154, iss. 2, pp. 123-132, 2010. IF = 1.141.
 • O. Schneeweiss, B. David, T. Zak, J. Filip, J. Tucek, R. Zboril, and M. Maslan, "Magnetic Interactions between Nanoparticles Formed during Calcination of Ferrihydrite," ACTA PHYSICA POLONICA A, vol. 118, iss. 5, pp. 749-750, 2010. IF = 0.545.
 • L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, J. Filip, and Z. Homonnay, "Decomposition of solid BaFeO4, K2FeO4 and KFeO2 at high temperatures and under various air humidity," ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 239, 2010.
 • V. K. Sharma, R. A. Yngard, Y. Lin, and R. Zboril, "Silver nanoparticles: Green synthesis approaches," ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 239, 2010.

2009

 • [DOI] V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, R. Zboril, J. Tucek, D. Jancik, T. Albanis, and D. Petridis, "Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor," APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol. 87, iss. 3-4, pp. 181-189, 2009. IF = 14.229.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, T. A. Steriotis, and A. K. Stubos, "Liquid-Phase Exfoliation of Graphite Towards Solubilized Graphenes," SMALL, vol. 5, iss. 16, pp. 1841-1845, 2009. IF = 10.856.
 • [DOI] K. Kluchova, R. Zboril, J. Tucek, M. Pecova, L. Zajoncova, I. Safarik, M. Mashlan, I. Markova, D. Jancik, M. Sebela, H. Bartonkova, V. Bellesi, P. Novak, and D. Petridis, "Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis - Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization," BIOMATERIALS, vol. 30, iss. 15, pp. 2855-2863, 2009. IF = 10.273.
 • [DOI] A. Panacek, M. Kolar, R. Vecerova, R. Prucek, J. Soukupova, V. Krystof, P. Hamal, R. Zboril, and L. Kvitek, "Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp.," BIOMATERIALS, vol. 30, iss. 31, pp. 6333-6340, 2009. IF = 10.273.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, A. Bakandritsos, A. Stassinopoulos, D. Anglos, and E. P. Giannelis, "Pyrolytic formation and photoluminescence properties of a new layered carbonaceous material with graphite oxide-mimicking characteristics," CARBON, vol. 47, iss. 2, pp. 519-526, 2009. IF = 7.466.
 • [DOI] R. Prucek, L. Kvitek, A. Panacek, L. Vancurova, J. Soukupova, D. Jancik, and R. Zboril, "Polyacrylate-assisted synthesis of stable copper nanoparticles and copper(I) oxide nanocubes with high catalytic efficiency," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 19, iss. 44, pp. 8463-8469, 2009. IF = 6.626.
 • [DOI] R. Prucek, M. Hermanek, and R. Zboril, "An effect of iron(III) oxides crystallinity on their catalytic efficiency and applicability in phenol degradation-A competition between homogeneous and heterogeneous catalysis," APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, vol. 366, iss. 2, pp. 325-332, 2009. IF = 4.630.
 • [DOI] L. Kvitek, M. Vanickova, A. Panacek, J. Soukupova, M. Dittrich, E. Valentova, R. Prucek, M. Bancirova, D. Milde, and R. Zboril, "Initial Study on the Toxicity of Silver Nanoparticles (NPs) against Paramecium caudatum," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 113, iss. 11, pp. 4296-4300, 2009. IF = 4.309.
 • [DOI] I. Cesar, K. Sivula, A. Kay, R. Zboril, and M. Graetzel, "Influence of Feature Size, Film Thickness, and Silicon Doping on the Performance of Nanostructured Hematite Photoanodes for Solar Water Splitting," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 113, iss. 2, pp. 772-782, 2009. IF = 4.309.
 • [DOI] R. Herchel, Z. Sindelar, Z. Travnicek, R. Zboril, and J. Vanco, "Novel 1D chain Fe(III)-salen-like complexes involving anionic heterocyclic N-donor ligands. Synthesis, X-ray structure, magnetic, Fe-57 Mossbauer, and biological activity studies," DALTON TRANSACTIONS, iss. 44, pp. 9870-9880, 2009. IF = 4.052.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, T. A. Steriotis, R. Zboril, V. Georgakilas, and A. Stubos, "Direct synthesis of carbon nanosheets by the solid-state pyrolysis of betaine," JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 44, iss. 5, pp. 1407-1411, 2009. IF = 3.442.
 • [DOI] L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, J. Filip, D. Jancik, and Z. Homonnay, "Transformation of Solid Potassium Ferrate(VI) (K2FeO4): Mechanism and Kinetic Effect of Air Humidity," EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, iss. 8, pp. 1060-1067, 2009. IF = 2.578.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, T. A. Steriotis, A. K. Stubos, and C. Trapalis, "Aqueous-phase exfoliation of graphite in the presence of polyvinylpyrrolidone for the production of water-soluble graphenes," SOLID STATE COMMUNICATIONS, vol. 149, iss. 47-48, pp. 2172-2176, 2009. IF = 1.433.
 • [DOI] O. Schneeweiss, R. Zbořil, B. David, M. Heřmánek, and M. Mashlan, "Solid-state synthesis of α-Fe and iron carbide nanoparticles by thermal treatment of amorphous Fe2O3," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 189, iss. 1-3, pp. 167-173, 2009. IF = 0.347.

2008

 • [DOI] A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril, K. Iliopoulos, N. Boukos, G. Chatzikyriakos, and S. Couris, "Optically active spherical polyelectrolyte brushes with a nanocrystalline magnetic core," ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 18, iss. 11, pp. 1694-1706, 2008. IF = 15.621.
 • [DOI] V. Belessi, R. Zboril, J. Tucek, M. Mashlan, V. Tzitzios, and D. Petridis, "Ferrofluids from magnetic-chitosan hybrids," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 20, iss. 10, pp. 3298-3305, 2008. IF = 10.159.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. Stassinopoulos, D. Anglos, R. Zboril, V. Georgakilas, and E. P. Giannelis, "Photoluminescent carbogenic dots," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 20, iss. 14, pp. 4539-4541, 2008. IF = 10.159.
 • [DOI] M. Hermanek and R. Zboril, "Polymorphous Exhibitions of Iron(III) Oxide during Isothermal Oxidative Decompositions of Iron Salts: A Key Role of the Powder Layer Thickness," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 20, iss. 16, pp. 5284-5295, 2008. IF = 10.159.
 • [DOI] V. Georoakilas, A. B. Bourlinos, R. Zboril, and C. Trapalis, "Synthesis, characterization and aspects of superhydrophobic functionalized carbon nanotubes," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 20, iss. 9, pp. 2884-2886, 2008. IF = 10.159.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. Stassinopoulos, D. Anglos, R. Zboril, M. Karakassides, and E. P. Giannelis, "Surface functionalized carbogenic quantum dots," SMALL, vol. 4, iss. 4, pp. 455-458, 2008. IF = 10.856.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, and R. Zboril, "Easy deposition of amorphous carbon films on glass substrates," CARBON, vol. 46, iss. 13, pp. 1801-1804, 2008. IF = 7.466.
 • [DOI] T. M. Triantis, K. Papadopoulos, E. Yannakopoulou, D. Dimotikali, J. Hrbac, and R. Zboril, "Sensitized chemiluminescence of luminol catalyzed by colloidal dispersions of nanometer-sized ferric oxides," CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 144, iss. 3, pp. 483-488, 2008. IF = 8.355.
 • [DOI] R. A. Yngard, V. K. Sharma, J. Filip, and R. Zboril, "Ferrate(VI) oxidation of weak-acid dissociable cyanides," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 42, iss. 8, pp. 3005-3010, 2008. IF = 7.149.
 • [DOI] J. Pinkas, V. Reichlova, R. Zboril, Z. Moravec, P. Bezdicka, and J. Matejkova, "Sonochemical synthesis of amorphous nanoscopic iron(III) oxide from Fe(acac)(3)," ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, vol. 15, iss. 3, pp. 257-264, 2008. IF = 7.279.
 • [DOI] L. Kvitek, A. Panacek, J. Soukupova, M. Kolar, R. Vecerova, R. Prucek, M. Holecova, and R. Zboril, "Effect of surfactants and polymers on stability and antibacterial activity of silver nanoparticles (NPs)," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, vol. 112, iss. 15, pp. 5825-5834, 2008. IF = 4.309.
 • [DOI] R. Zboril, A. Bakandritsos, M. Mashlan, V. Tzitzios, P. Dallas, C. Trapalis, and D. Petridis, "One-step solid state synthesis of capped gamma-Fe(2)O(3) nanocrystallites," NANOTECHNOLOGY, vol. 19, iss. 9, 2008. IF = 3.399.
 • [DOI] Z. Travnicek, J. Mikulik, M. Cajan, R. Zboril, and I. Popa, "Novel iron complexes bearing N6-substituted adenosine derivatives: Synthesis, magnetic, (57)Fe Mossbauer, DFT, and in vitro cytotoxicity studies," BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 16, iss. 18, pp. 8719-8728, 2008. IF = 2.802.
 • [DOI] J. Soukupova, L. Kvitek, A. Panacek, T. Nevecna, and R. Zboril, "Comprehensive study on surfactant role on silver nanoparticles (NPs) prepared via modified Tollens process," MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, vol. 111, iss. 1, pp. 77-81, 2008. IF = 2.781.
 • M. Pavuk, M. Miglierini, M. Vujtek, R. Zboril, M. Maslan, and P. Svec, "Surface morphology of Fe(79)Mo(8)Cu(1)B(12) ribbons characterised by atomic force microscopy," REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, vol. 18, iss. 2, pp. 164-168, 2008. IF = 1.828.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, D. Jancik, M. A. Karakassides, A. Stassinopoulos, D. Anglos, and E. P. Giannelis, "Reaction of graphite fluoride with NaOH-KOH eutectic," JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, vol. 129, iss. 8, pp. 720-724, 2008. IF = 2.055.
 • [DOI] O. Schneeweiss, T. Grygar, B. David, R. Zboril, J. Filip, and M. Mashlan, "Mossbauer and Magnetic Studies of Nanocrystalline Iron, Iron Oxide and Iron Carbide Powders Prepared from Synthetic Ferrihydrite," in MOSSBAUER SPECTROSCOPY IN MATERIALS SCIENCE 2008, 2008, pp. 106-113.
 • [DOI] L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, and Z. Homonnay, "Decomposition of Potassium Ferrate(VI) (K(2)FeO(4)) and Potassium Ferrate(III) (KFeO(2)): In-situ Mossbauer Spectroscopy Approach," in MOSSBAUER SPECTROSCOPY IN MATERIALS SCIENCE 2008, 2008, pp. 114-121.

2007

 • [DOI] M. Hermanek, R. Zboril, N. Medrik, J. Pechousek, and C. Gregor, "Catalytic efficiency of iron(III) oxides in decomposition of hydrogen peroxide: Competition between the surface area and crystallinity of nanoparticles," JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 129, iss. 35, pp. 10929-10936, 2007. IF = 14.695.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, and P. DallaS, "Preparation of a water-dispersible carbon nanotube-silica hybrid," CARBON, vol. 45, iss. 10, pp. 2136-2139, 2007. IF = 7.466.
 • [DOI] A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, R. Zboril, M. Karakassides, and C. Trapalis, "Preparation of a water-dispersible carbon-silica composite derived from a silylated molecular precursor," CARBON, vol. 45, iss. 5, pp. 1108-1111, 2007. IF = 7.466.
 • [DOI] J. Filip, R. Zboril, O. Schneeweiss, J. Zeman, M. Cernik, P. Kvapil, and M. Otyepka, "Environmental applications of chemically pure natural ferrihydrite," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 41, iss. 12, pp. 4367-4374, 2007. IF = 7.149.
 • [DOI] L. Machala, R. Zboril, and A. Gedanken, "Amorphous iron(III) Oxide - A review," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, vol. 111, iss. 16, pp. 4003-4018, 2007. IF = 2.923.
 • [DOI] L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, J. Filip, O. Schneeweiss, and Z. Homonnay, "Mossbauer characterization and in situ monitoring of thermal decomposition of potassium ferrate(VI), K2FeO4 in static air conditions," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, vol. 111, iss. 16, pp. 4280-4286, 2007. IF = 2.923.
 • [DOI] O. Schneeweiss, B. David, T. Zak, R. Zboril, and M. Mashlan, "Nanocrystalline Fe-Ni and Fe-Co samples prepared by powder processing," JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 310, iss. 2, Part 3, p. E858-E860, 2007. IF = 2.683.
 • [DOI] Y. Jiraskova, M. Marysko, and R. Zboril, "Magnetic and structural features of amorphous FeMo-based alloys," JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 316, iss. 2, p. E16-E19, 2007. IF = 2.683.
 • [DOI] J. Hrbac, V. Halouzka, R. Zboril, K. Papadopoulos, and T. Triantis, "Carbon electrodes modified by nanoscopic iron(III) oxides to assemble chemical sensors for the hydrogen peroxide amperometric detection," ELECTROANALYSIS, vol. 19, iss. 17, pp. 1850-1854, 2007. IF = 2.691.
 • [DOI] M. Pavuk, M. Miglierini, M. Vujtek, M. Mashlan, R. Zboril, and Y. Jiraskova, "AFM and Mossbauer spectrometry investigation of the nanocrystallization process in Fe-Mo-Cu-B rapidly quenched alloy," JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, vol. 19, iss. 21, 2007. IF = 2.711.
 • [DOI] K. Nomura, R. Zboril, J. Tucek, W. Kosaka, S. Ohkoshi, and I. Felner, "Substitution effects of barium and calcium on magnetic properties of A(x)Sr(1-x)(Fe(0.5)Ru(0.5))O(3) double perovskites (x=0.05, A=Ba,Ca)," JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 102, iss. 1, 2007. IF = 2.328.
 • [DOI] H. Bartonkova, M. Mashlan, I. Medrik, D. Jancik, and R. Zboril, "Magnetically modified bentonite as a possible contrast agent in MRI of gastrointestinal tract," CHEMICAL PAPERS, vol. 61, iss. 5, pp. 413-416, 2007. IF = 1.246.
 • [DOI] M. Miglierini, T. Kanuch, M. Pavuk, Y. Jiraskova, R. Zboril, M. Maslan, and P. Svec, "Evolution of structural changes in nanocrystalline alloys with temperature," PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY, vol. 104, iss. 4, pp. 335-345, 2007. IF = 1.169.

2006

 • [DOI] M. Hermanek, R. Zboril, M. Mashlan, L. Machala, and O. Schneeweiss, "Thermal behaviour of iron(II) oxalate dihydrate in the atmosphere of its conversion gases," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 16, iss. 13, pp. 1273-1280, 2006. IF = 6.626.
 • [DOI] O. Schneeweiss, R. Zboril, N. Pizurova, M. Mashlan, E. Petrovsky, and J. Tucek, "Novel solid-state synthesis of alpha-Fe and Fe3O4 nanoparticles embedded in a MgO matrix," NANOTECHNOLOGY, vol. 17, iss. 2, pp. 607-616, 2006. IF = 3.399.
 • [DOI] A. Panacek, L. Kvitek, R. Prucek, M. Kolar, R. Vecerova, N. Pizurova, V. K. Sharma, T. Nevecna, and R. Zboril, "Silver colloid nanoparticles: Synthesis, characterization, and their antibacterial activity," JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, vol. 110, iss. 33, pp. 16248-16253, 2006. IF = 2.923.
 • [DOI] B. David, R. Zboril, M. Mashlan, T. Grygar, F. Dumitrache, and O. Schneeweiss, "Single ferromagnetic behaviour of nanopowders with Fe(3)C," JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 304, iss. 2, p. E787-E789, 2006. IF = 2.683.
 • [DOI] K. Barcova, M. Mashlan, R. Zboril, J. Filip, J. Podjuklova, K. Hrabovska, and P. Schaaf, "Phase composition of steel-enamel interfaces: Effects of chemical pre-treatment," SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, vol. 201, iss. 3-4, pp. 1836-1844, 2006. IF = 3.192.
 • [DOI] J. Madarasz, R. Zboril, Z. Homonnay, V. K. Sharma, and G. Pokol, "Thermal decomposition of iron(VI) oxides, K2FeO4 and BaFeO4, in an inert atmosphere," JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, vol. 179, iss. 5, pp. 1426-1433, 2006. IF = 2.291.
 • [DOI] M. Mal'arova, Z. Travnicek, R. Zboril, and J. Cernak, "[Co(en)(3)][Fe(CN)(6)] ⋅ H2O and [Co(en)(3)][Fe(CN)(6)]: A dehydration process investigated by single crystal X-ray analysis, thermal analysis and Mossbauer spectroscopy," POLYHEDRON, vol. 25, iss. 15, pp. 2935-2943, 2006. IF = 2.284.
 • [DOI] M. Miglierini, T. Kanuch, P. Svec, T. Krenicky, M. Vujtek, and R. Zboril, "Magnetic microstructure of NANOPERM-type nanocrystalline alloys," PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, vol. 243, iss. 1, pp. 57-64, 2006. IF = 1.454.
 • [DOI] J. Filip, M. Novak, A. Beran, and R. Zboril, "Crystal chemistry and OH defect concentrations in spodumene from different granitic pegmatites," PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, vol. 32, iss. 10, pp. 733-746, 2006. IF = 1.476.
 • [DOI] J. Tucek, R. Zboril, and D. Petridis, "Maghemite nanoparticles by view of Mossbauer spectroscopy," JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, vol. 6, iss. 4, pp. 926-947, 2006. IF = 1.093.
 • [DOI] M. Mashlan, A. Kholmetskii, V. Yevdokimov, H. Pechousek, O. Verich, R. Zboril, and R. Tsonchev, "Mossbauer spectrometer with resonant detector," NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, vol. 243, iss. 1, pp. 241-246, 2006. IF = 1.210.
 • [DOI] K. Barcova, R. Zboril, M. Mashlan, Y. Jiraskova, J. Filip, J. Lunacek, and K. Hrabovska, "Influence of enamel ageing on mechanical properties and phase composition of the steel-enamel system," SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, vol. 38, iss. 4, pp. 413-416, 2006. IF = 1.319.
 • [DOI] M. Miglierini, T. Kanuch, M. Pavuk, P. Svec, D. Janickovic, M. Maslan, and R. Zboril, "Influence of composition on hyperfine interactions in FeMoCuB nanocrystalline alloy," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 56, iss. E, p. E63-E74, 2006.
 • [DOI] M. Mashlan, V. Yevdokimov, J. Pechousek, R. Zboril, and A. Kholmetskii, "Mossbauer spectrometer with novel moving system and resonant detection of gamma rays," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 156, iss. 1, pp. 15-19, 2006.
 • [DOI] O. Schneeweiss, R. Zboril, N. Pizurova, and M. Mashlan, "Preparation and properties of iron and iron oxide nanocrystals in MgO matrix," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 164, iss. 1-4, pp. 35-40, 2006.

2005

 • [DOI] L. Kvitek, R. Prucek, A. Panacek, R. Novotny, J. Hrbac, and R. Zboril, "The influence of complexing agent concentration on particle size in the process of SERS active silver colloid synthesis," JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 15, iss. 10, pp. 1099-1105, 2005. IF = 6.626.
 • [DOI] D. Jancik, M. Mashlan, R. Zboril, J. Adetunji, and K. Nomura, "A new fast type of Mossbauer spectrometer for the rapid determination of iron-bearing minerals used in the paint industry," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 55, iss. 7, pp. 803-811, 2005.
 • [DOI] J. Tucek and R. Zboril, "Zero-field and in-field Mossbauer spectroscopy as a tool for structural and magnetic characterization of maghemite (gamma-Fe(2)O(3)) nanoparticles," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 55, iss. 7, pp. 893-911, 2005.
 • [DOI] M. Miglierini, T. Kanuch, Y. Jiraskova, M. Mashlan, R. Zboril, and M. Vujtek, "Surface properties of Fe76Mo8Cu1B15 alloy after annealing," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 165, iss. 1-4, pp. 75-80, 2005.
 • [DOI] H. Bartonkova, M. Mashlan, R. Zboril, J. Pechousek, O. Schneeweiss, and P. Martinec, "Mossbauer study of iron oxide modified montmorillonite," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 165, iss. 1-4, pp. 221-225, 2005.

2004

 • [DOI] R. Zboril, L. Machala, M. Mashlan, and V. Sharma, "Iron(III) Oxide Nanoparticles in the Thermally Induced Oxidative Decomposition of Prussian Blue, Fe4[Fe(CN)6]3," CRYSTAL GROWTH & DESIGN, vol. 4, iss. 6, pp. 1317-1325, 2004. IF = 4.153.
 • [DOI] P. Kopel, Z. Trávníček, R. Zbořil, and J. Marek, "Synthesis, X-ray and Mössbauer study of iron(II) complexes with trithiocyanuric acid (ttcH3). The X-ray structures of [Fe(bpy)(3)](ttcH)⋅2bpy⋅7H(2)O and [Fe(phen)(3)](ttcH(2))(ClO4)⋅2CH(3)OH⋅2H(2)O," POLYHEDRON, vol. 23, iss. 14, pp. 2193-2202, 2004. IF = 2.284.
 • [DOI] M. Mashlan, V. Yevdokimov, J. Pechousek, R. Zboril, and A. Kholmetskii, "Mössbauer Spectrometer with Novel Moving System and Resonant Detection of Gamma Rays," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 156-157, iss. 1-4, pp. 15-19, 2004.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, L. Machala, J. Walla, K. Barcova, and P. Martinec, "Characterization and Thermal Behaviour of Garnets from Almandine–Pyrope Series at 1200°C," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 156-157, iss. 1-4, pp. 403-410, 2004.

2003

 • [DOI] A. B. Bourlinos, R. Zboril, and D. Petridis, "A simple route towards magnetically modified zeolites ," MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, vol. 58, iss. 2, pp. 155-162, 2003. IF = 4.182.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, K. Barcova, J. Walla, E. Ferrow, and P. Martinec, "Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 °C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model," PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, vol. 30, iss. 10, pp. 620-627, 2003. IF = 1.476.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, V. Papaefthymiou, and G. Hadjipanayis, "Thermal decomposition of Fe2(SO4)3: Demonstration of Fe2O3 polymorphism," JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol. 255, iss. 3, pp. 413-417, 2003. IF = 1.186.
 • [DOI] K. Barcova, M. Mashlan, R. Zboril, and P. Martinec, "Mössbauer study of transformation mechanism of Fe cations in olivine after thermal treatments in air," JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol. 255, iss. 3, pp. 529-533, 2003. IF = 1.186.

2002

 • [DOI] R. Zboril*, M. Mashlan, and D. Petridis, "Iron(III) Oxides from Thermal ProcessesSynthesis, Structural and Magnetic Properties, Mössbauer Spectroscopy Characterization, and Applications," CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 14, iss. 3, pp. 969-982, 2002. IF = 10.159.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, K. Barcova, and M. Vujtek, "Thermally Induced Solid-State Syntheses of γ-Fe2O3 Nanoparticles and Their Transformation to α-Fe2O3 via ε-Fe2O3," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 139-140, iss. 1-4, pp. 597-606, 2002.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, D. Petridis, D. Krausova, and P. Pikal, "The Role of Intermediates in the Process of Red Ferric Pigment Manufacture from FeSO4⋅7H2O," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 139-140, iss. 1-4, pp. 437-445, 2002.

2001

 • [DOI] M. Maloň, Z. Trávnı́ček, M. Maryško, R. Zbořil, M. Mašláň, J. Marek, K. Doležal, J. Rolčı́k, V. Kryštof, and M. Strnad, "Metal complexes as anticancer agents 2. Iron(III) and copper(II) bio-active complexes with N6-benzylaminopurine derivatives ," INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 323, iss. 1–2, pp. 119-129, 2001. IF = 2.433.
 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, and D. Krausova, "Mechanism of solid-state oxidation of FeSO4·H2O: model of simultaneous reactions," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 51, iss. 7, pp. 719-726, 2001.
 • [DOI] K. Barcova, M. Mashlan, R. Zboril, P. Martinec, and P. Kula, "Thermal decomposition of almandine garnet: Mössbauer study," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 51, iss. 7, pp. 749-754, 2001.

1999

 • [DOI] R. Zboril, M. Mashlan, D. Krausova, and P. Pikal, "Cubic β-Fe2O3 as the product of the thermal decomposition of Fe2(SO4)3," HYPERFINE INTERACTIONS, vol. 120-121, iss. 1-8, pp. 497-501, 1999.

1997

 • [DOI] R. Zboril, F. Grambal, D. Krausova, and M. Maslan, "Mössbauer study of thermal conversion of FeSO4·7H2O," CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, vol. 47, iss. 5, pp. 565-569, 1997.

Review články a kapitoly v kniháchVybraná review


V. Georgakilas, J. N. Tiwari, K. Kemp, J. A. Perman, A. B. Bourlinos, K. S. Kim, and R. Zboril: Noncovalent Functionalization of Graphene and Graphene Oxide for Energy Materials, Biosensing, Catalytic, and Biomedical Applications, CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 9, pp. 5464-5519, 2016. 54.301
K. Ulbrich, K. Hola, V. Subr, A. Bakandritsos, J. Tucek, and R. Zboril: Targeted Drug Delivery with Polymers and Magnetic Nanoparticles: Covalent and Non-Covalent Approaches, Release Control, and Clinical Studies, CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 9, pp. 5338–5431, 2016. 54.301
M. B. Gawande, A. Goswami, F.-X. Felpin, T. Asefa, X. Huang, R. Silva, X. Zou, R. Zboril, and R. S. Varma, Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis,CHEMICAL REVIEWS, vol. 116, iss. 6, pp. 3722-3811, 2016. 54.301
V. Georgakilas, J. A. Perman, J. Tucek, and R. Zboril: Broad Family of Carbon Nanoallotropes: Classification, Chemistry, and Applications of Fullerenes, Carbon Dots, Nanotubes, Graphene, Nanodiamonds, and Combined Superstructures, CHEMICAL REVIEWS, vol. 115, iss.11, pp 4744–4822, 2015. 54.301
V. Georgakilas, M. Otyepka, A. Bourlinos, V. Chandra, N. Kim, K. Kemp, P. Hobza, R. Zboril and K. Kim,: Functionalization of graphene: covalent and non-covalent approaches, derivatives and applications, CHEMICAL REVIEWS, vol. 112, iss. 11, pp. 6156–6214, 2012. 54.301
J. Tucek, P. Blonski, J. Ugolotti, A. K. Swain, T. Enoki, R. Zboril: Emerging chemical strategies for imprinting magnetism in graphene and related 2D materials for spintronic and biomedical applications, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, vol. 47, iss. 11, pp. 3899-3990, 2018. 40.443
S. Kment, F. Riboni, S. Pausova, L. Wang, L. Wang, H. Han, Z. Hubicka, J. Krysa, P. Schmuki, and R. Zboril: Photoanodes based on TiO2 and α-Fe2O3 for solar water splitting - superior role of 1D nanoarchitectures and of combined heterostructures, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, vol. 46, iss. 12, pp. 3176-3769, 2017. 40.443
V. K. Sharma, J. Filip, R. Zboril, and R. S. Varma: Natural inorganic nanoparticles - formation, fate, and toxicity in the environment, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, vol. 44, pp. 8410-8423, 2015. 40.443
M. B. Gawande, A. Goswami, T. Asefa, H. Guo, A. V. Biradar, D.-L. Peng, R. Zboril, and R. S. Varma: Core–shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and electrocatalysis, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, vol. 44, pp. 7540-7590, 2015. 40.443
V. K. Sharma, R. Zboril, and R. S. Varma, Ferrates: Greener Oxidants with Multimodal Action in Water Treatment Technologies, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 48, iss. 2, pp. 182-191, 2015. 21.661
M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril and R. S. Varma: Microwave-Assisted Chemistry: Synthetic Applications for Rapid Assembly of Nanomaterials and Organics, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 47. iss. 4, 2014. 21.661
K. Hola, Y. Zhang, Y. Wang, E. P. Giannelis, R. Zboril, and A. L. Rogach: Carbon dots-Emerging light emitters for bioimaging, cancer therapy and optoelectronics, NANO TODAY, vol. 9, iss. 5, pp. 590-603, 2014. 16.582
J. Tucek, K.C. Kemp, K. S. Kim and R. Zboril: Iron-oxide-supported nanocarbon in lithium-ion batteries, medical, catalytic, and environmental applications, ACS NANO, vol. 26, iss. 8, pp. 7571-7612, 2014. 13.903
F. Karlicky, K.K.R. Datta, M. Otyepka and R. Zboril, Halogenated Graphenes: Rapidly Growing Family of Graphene Derivatives, ACS NANO, vol. 7, iss. 8, pp. 6434-6464, 2013. 13.903
A. K. Rathi, M. B. Gawande, R. Zboril, and R. S. Varma: Document Microwave-assisted synthesis - Catalytic applications in aqueous media, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 291, pp. 68-94, 2015. 13.476
M. B. Gawande, Y. Monga, R. Zboril, and R. K. Sharma: Silica-decorated magnetic nanocomposites for catalytic applications, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 288, pp. 118-143, 2015. 13.476
A. Naldoni, M. Altomare, G. Zoppellaro, N. Liu, S. Kment, R. Zboril P. Smuki: Photocatalysis with Reduced TiO2: From Black TiO2 to Cocatalyst-Free Hydrogen Production, ACS CATALYSIS, vol. 9, iss. 1, pp. 345-364, 2019. 12.221
O. Kozak, M. Sudolska, G. Pramanik, P. Cigler, M. Otyepka, and R. Zboril: Photoluminescent Carbon Nanostructures, CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 28, iss. 12, pp. 4085-4128, 2016 10.159
V. Urbanova, M. Magro, A. Gedanken, D. Baratella, F. Vianello and R. Zboril: Nanocrystalline Iron Oxides, Composites and Related Materials as a Platform for Electrochemical, Magnetic, and Chemical Biosensors, CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 26, iss. 23, pp. 6653-6673, 2014. 10.159
L. Machala, J. Tucek, and R. Zboril: Polymorphous Transformations of Nanometric Iron(III) Oxide: A Review, CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 23, iss. 14, pp. 3255-3272, 2011. Cover art. 10.159 Cover art suggested by author
R. Zboril, M. Mashlan and D. Petridis, Iron(III) oxides from thermal processes-synthesis, structural and magnetic properties, Mossbauer spectroscopy characterization, and applications, CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 14, iss. 3, pp. 969-982, 2002. 10.159
J. Tucek, R. Zboril, A. Namai, and S. Ohkoshi: Epsilon-Fe(2)O(3): An Advanced Nanomaterial Exhibiting Giant Coercive Field, Millimeter-Wave Ferromagnetic Resonance, and Magnetoelectric Coupling, CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 22 pp. 6483-6505, 2010. Cover art. 10.159 Cover art suggested by author
R. K. Sharma, S. Dutta, S. Sharma, R. Zboril, R. S. Varma, M.B. Gawande: Fe3O4 (iron oxide)-supported nanocatalysts: synthesis, characterization and applications in coupling Reactions, GREEN CHEMISTRY, vol. 18, iss. 11, pp. 3184-3209, 2016. 9.405
R. K. Sharma, S. Sharma, S. Dutta, R. Zboril, M.B. Gawande: Silica-nanosphere-based organic-inorganic hybrid nanomaterials: synthesis, functionalization and applications in catalysis, GREEN CHEMISTRY, vol. 17, iss. 6, 3207-3230, 2015. 9.405
V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Zboril, and J. L. Gardea-Torresdey: Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental conditions: Fate, stability and toxicity, ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol. 204, pp. 15-34, 2014. 8.243
P. Dallas, V. K. Sharma, R. Zboril: Silver polymeric nanocomposites as advanced antimicrobial agents: Classification, synthetic paths, applications, and perspectives, ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol. 166, pp. 19-135, 2011. 8.243
D. D. Chronopoulos, A. Bakandritsos, M. Pykal, R. Zbořil, and M. Otyepka: Chemistry, properties, and applications of fluorographene, APPLIED MATERIALS TODAY, vol. 9, pp. 60–70, 2017. 8.013
V. K. Sharma, T. J. McDonald, M. Sohn, G. A. K. Anquandah, M.Pettine, and R. Zboril: Assessment of Toxicity of Selenium and Cadmium Selenium Quantum Dots: A Review, CHEMOSPHERE, vol. 188, pp. 403-413, 2017 5.108
V. K. Sharma, T. J. McDonald, M. Sohn, G. A. K. Anquandah, M. Pettine, R. Zboril: Biogeochemistry of selenium. A review, ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 13, iss. 1, pp. 49-58, 2015. 4.617


Příspěvky do knih a mezinárodních sborníků


J. Filip, T. Cajthaml, P. Najmanová, M. Černík, R. Zbořil: Advanced nano-bio technologies for water and soil treatment. Switzerland: Springer, 2020, xxv, 657 p. Applied environmental science and engineering for a sustainable future, ISBN 978-3-030-29839-5.

V. K. Sharma, R. Zboril: Silver Nanoparticles in Natural Environment: Formation, Fate, and Toxicity, in: Bioactivity Of Engineered Nanoparticles, edited by B. Yan, H. Zhou and J. L. GardeaTorresdey, Springer Nature, Singapore, Chapter 10, 2017, ISBN: 978-981-10-5864-6.

H. Kmentova, S. Kment, L. Y. Wang, S. Pausoya, T. Vaclayu, R. Kuzel, H. Han, Z. Hubicka, M. Zlamal, J Olejnicek, M. Cada, J. Krysa, R. Zboril: Photoelectrochemical and structural properties of TiO2 nanotubes and nanorods grown on FTO substrate: Comparative study between electrochemical anodization and hydrothermal method used for the nanostructures fabrication, in: 9th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis - Environmental Applications (SPEA), Catalysis Today, Vol. 287, Strasbourg, 2017, pp. 130-136, ISSN: 0920-5861.

S. Kment, M. Cada, Z. Hubicka, J. Krysa, H. Kmentova, J. Olejnicek, Z. Z. Cilova, R. Zboril: Role of ion bombardment, film thickness and temperature of annealing on PEC activity of very-thin film hematite photoanodes deposited by advanced magnetron sputtering, in: 1st International Conference on Hydrogen Energy, International Journal Of Hydrogen Energy, Vol. 41, Univ Aveiro, Aveiro, 2016, pp. 11547-11557, ISSN: 0360-3199.

L. Machala, R. Zboril: Thermal Decomposition of Ammonium Ferrocyanide, (NH4)(4)[Fe(CN)(6)], in Air, in: 12th Colloquium on Mossbauer Spectroscopy in Materials Science (MSMS), Mossbauer Spectroscopy in Materials Science – 2016, Vol. 1781, Liptovsky Jan, 2016, ISBN: 978-0-7354-1443-3.

A. K. Rathi, R. Zboril, R. S. Varma, M. B. Gawande:Magnetite (Ferites)-Supported Nano-Catalysts: Sustainable Applications in Organic Transformations, in: Ferrites and Ferrates: Chemistry and Applications in Sustainable Energy and Environmental Remediation, ACS Symposium Series, American Chemical Society, Washington DC, 2016, chapter 2, pp. 39-78, ISBN13: 9780841231870.

K. Hola, Z. Markova, G. Zoppellaro, J. Tucek, R. Zboril: Tailored functionalization of iron oxide nanoparticles for MRI, drug delivery, magnetic separation and immobilization of biosubstances, in: BioTech 2014 / 6th Czech-Swiss Symposium, Biotechnology Advances, Vol. 33, Iss. 6, Spec. Issue: SI, Prague, 2015, pp. 1162-1176, ISSN: 0734-9750.

K. Peskova, M. Cernik, D. Ribas, J. Benito, V. Marti, P. Parma, L. Lacinova, R. Zboril, J. Filip: Oxidic Shield And Its Influence On The Reactivity And Migration Of Air-Stable Iron Nanoparticles, in: Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2015, pp. 183-188, ISBN: 978-80-87294-63-5.

S. Hradilova, M. Havrdova, A. Panacek, L. Kvitek, R. Zboril: Hsp70 as an indicator of stress in the cells after contact with nanoparticles, in: 4th International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials (NANOSAFE2014), IOP PUBLISHING LTD, Vol. 617, Grenoble, 2015, ISSN: 1742-6588.

L. Wang, C. Y. Lee, R. Kirchgeorg, N. Liu, K. Lee, S. Kment, Z. Hubicka, J. Krysa, M. Cada, R. Zboril, P. Schmuki: Anodic self-organized transparent nanotubular/porous hematite films from Fe thin-films sputtered on FTO and photoelectrochemical water splitting, in: 12th Pannonian Symposium on Catalys, Research On Chemical Intermediates, Vol. 41, Iss. 12, Spec. Iss. SI, Czech Republic, 2014, pp. 9333-9341, ISSN: 0922-6168

V. K. Sharma, J. Ma, Ch. He, H. Kim, R. Zboril,Ferrate (VI): A Green Molecule in Odorous Gas Treatment, in: Green Catalysts for Energy Transformation and Emission Control , American Chemical Society, Washington DC, 2014, chapter 12, pp. 193-207, ISBN13: 9780841230149.

V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Zboril: Magnetic Bimetallic Fe/Ag Nanoparticles: Decontamination and Antimicrobial Agents , in: Interactions of Nanomaterials with Emerging Environmental Contaminants, American Chemical Society, Washington DC, 2013, pp. 193-209, ISBN13: 9780841229167.

J. TK. Siskova, O. Becicka, K. Safarova, R. Zboril: HCl Effect on Two Types of Ag Nanoparticles Utilizable in Detection of Low Concentrations of Organic Species , in: Sustainable Nanotechnology and the Environment: Advances and Achievements, OUP USA, Vol. 1124, ACS Symposium Series, 2013, pp. 151-163, ISBN13: 9780841227842.

J. Tucek, L. Machala, J. Frydrych, J. Pechousek, R. Zboril : Mossbauer Spectroscopy in Study of Nanocrystalline Iron Oxides From Thermal Processes, in: Mossbauer Spectroscopy: Applications in Chemistry, Biology, Nanotechnology, Industry, and Environment, edited by V. K. Sharma, G. Klingelhoefer and T. Nishida, John Wiley & Sons, New York, Chapter 18, 2013, ISBN: 978-1-118-05724-7.

V. K. Sharma, G. Anquandah, H. Kim, J. Q. Jiang, R. Zboril : Ferrate(VI): A Green Chemistry Oxidant for Removal of Antibiotics in Water , in: Novel Solutions to Water Pollution, American Chemical Society, Vol. 1123, Washington DC, 2013, pp. 31-44, ISBN13: 9780841227545.

O. Schneeweiss, M. Hapla, R. Zboril, M. Mashlan: Properties of iron nanoparticles sealed in protective media , in: Journal of Physics: Conference Series (online), IOP Publishing Ltd., Bristol, 2010, ISSN: 1742-6588.

J. Cuda, R. Zboril, O. Schneeweis, J. Tucek, V. Prochazka, M. Mashlan, P.Tucek: Mossbauer Study and Macroscopic/Global Magnetic Behavior of Powdered Ilmenite (FeTiO(3)) Sample , in: Mössbauer Spectroscopy in Materials Science – 2010, American Institute of Physics, Melville, New York, 2010, ISBN: 978-0-7354-0806-7.

O. Schneeweis, B. David, O. Jasek , L. Zajickova, M. Vondracek, R. Zboril, M. Mashlan: Mossbauer Effect Study of Iron Thin Films on Si/SiO(x) Substrate and Iron Phases at Deposited Carbon Nanotubes , in: Mossbauer Spectroscopy in Materials Science – 2010, American institute of Physics, Melville, New York, 2010, pp. 90-95, ISBN: 978-0-7354-0806-7

K.Zabransky, B. David, N. Pizurova, O. Schneeweis, R. Zboril, M. Mashlan: Preparation and Properties of FeCo Nanoparticles , in: Mossbauer Spectroscopy in Materials Science – 2010, American Institute of Physics, Melville, New York, 2010, pp. 102-107, ISBN: 978-0-7354-0806.

L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, J. Filip, O. Schneeweiss, J. Madarasz, Z. Homonnay, G. Pokol, R. Yngard: Thermal Stability of Solid Ferrates(VI): A Review , in: Ferrates-Synthesis, Properties, and Applications in Water and Wastewater Treatment , American Chemical Society, Washington DC, 2008, pp. 124-144. ISBN 978-0-8412-6961-3.

L. Machala, R. Zboril, V. K. Sharma, Z. Homonnay: Decomposition of Potassium Ferrate(VI) (K2FeO4) and Potassium Ferrate(III) (KFeO2): In-situ Mössbauer Spectroscopy Approach , in: Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, American Institute of Physics, Melville, New York, 2008, pp. 114-121. ISBN 978-0-7354-0601-8.

O. Schneeweiss, T. Grygar, B. David, R. Zboril, J. Filip, M. Mashlan: Mössbauer and Magnetic Studies of Nanocrystalline Iron, Iron Oxide and Iron Carbide Powders Prepared from Synthetic Ferrihydrite , in: Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, American Institute of Physics, Melville, New York, 2008, pp. 106-113. ISBN 978-0-7354-0601-8.

M. Vůjtek, R. Kubínek, R. Zboril, L. Machala: AFM Monitoring of Size Changes during Thermal Syntheses of Ferric Oxide Nanoparticles, in: Modern Research and Educational Topics in Microscopy, Vol. 2, Formatex, Badajoz (Spain), 2007, pp. 528-533. ISBN13-978-84-611-9420-9.

K. Nomura, R. Zboril, M. Mashlan, A. Rykov, I. Felner: Mössbauer Study of (Ca,Sr)RuO3 Doped with 57Fe , in: Industrial Applications of the Mössbauer Effect, Vol. 765, American Institute of Physics, Melville, New York, 2005, pp. 233-238. ISBN 0-7354-0250-7.

K. Barcova, M. Mashlan, R. Zboril, K. Hrabovska: Thermal Transformation of Iron Cations in the System Metal-Vitreous Enamel Coat. Mössbauer Spectroscopic Study , in: Industrial Applications of the Mössbauer Effect, Vol. 765, American Institute of Physics, Melville, New York, 2005, pp. 120-126. ISBN 0-7354-0250-7.

R. Zboril , L. Machala, M. Mashlan, M. Hermanek: Nanocrystalline Iron(III) Oxides Formed under Dynamic Heating of Ferrous Oxalate Dihydrate in Air , in: Industrial Applications of the Mössbauer Effect, Vol. 765, American Institute of Physics, Melville, New York, 2005, pp. 257-262. ISBN 0-7354-0250-7.

J. Pechousek, M. Mashlan, R. Zboril: Mössbauer Spectrometer in the PXI/CompactPCI Modular System , in: Industrial Applications of the Mössbauer Effect, Vol. 765, American Institute of Physics, Melville, New York, 2005, pp. 384-388. ISBN 0-7354-0250-7.

L. Machala, R. Zboril, M. Mashlan, J. Tucek, V.K. Sharma: Nanoparticles of Iron(III) Oxides from Thermal Processes – Syntheses, Characterization and Applications , in: Environmental Studies Implications for Sustainability, Arisztotelész Publishing Co., Budapest, 2005, pp. 209-221, ISBN 963 86670 44.

R. Kubinek, M. Vujtek, R. Zboril, M. Maslan: The Application of AFM to Particle Size Monitoring during Thermal Syntheses of Ferric Oxide, in: Proceedings of 7th Multinational Congress on Microscopy, Jožef Stefan Institute, Portorož, Slovenia, 2005, pp. 335-336. ISBN 961-6303-69-4.

O. Schneeweiss, T. Grygar, B. David, N. Pizúrová, T. Žák, R. Zboril, M. Mašláň: Nanocrystalline Particles of Iron Oxides, Iron Carbides and a-iron Prepared from Ferrihydrite , in: Proceedings of the International Conference NANO´05, University of Technology, Brno, 2005, pp. 125-130. ISBN 80-214-3085-0.

O. Schneeweiss, R. Zboril, N. Pizurova, M. Mashlan: Preparation and Properties of Iron and Iron Oxide Nanocrystals in MgO Matrix ,in: Proceedings of 8th International Conference “Solid State Physics”, Institut Jadernoj Fiziky, Kazakhstan, 2004, pp. 345-350. ISBN 9965-675-18-X.

O. Schneeweiss, R. Zboril, N. Pizurova, M. Maslan, Y. Xiao: Preparation and Properties of a-Fe and Fe3O 4 Nanocrystals in MgO and TiO Matrices, in:Proceedings of the International Conference NANO’04, VUTIUM, Brno, 2004, pp. 36-40. ISBN 80-214-2793-0.

R. Zboril , M. Mashlan, L. Machala, P. Bezdicka: Iron(III) Oxides Formed During Thermal Conversion of Rhombohedral Iron(III) Sulfate , in: Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy, NATO Science Series, Vol. 94, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2003, pp. 21-30. ISBN 1-4020-1196-2.

M. Mashlan, R. Zboril, K. Barcova: Mössbauer Spectroscopy in Studying the Thermally Induced Oxidation Processes in Iron-bearing Silicate Minerals, in: Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy, NATO Science Series, Vol. 94, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2003, pp. 271-284. ISBN 1-4020-1196-2.

M. Vujtek, R. Zboril, R. Kubinek, M. Mashlan: Ultrafine Particles of Iron(III) Oxides by View of AFM – Novel Route for Study of Polymorphism in Nano-world , in: Science, technology and education of microscopy: an overview , Formatex, Badajoz (Spain), 2003, pp. 60-68. ISBN 84-607-6679-7.

R. Zboril , M. Mashlan, D. Krausova: The Mechanism of b-Fe2O3 Formation by the Solid State Reaction Between NaCl and Fe 2(SO4)3, in:Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, NATO Science Series, Vol. 66, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1999, pp. 49-56. ISBN 0-7923-5641-1.

Patenty

Udělené patenty (EU/US)

Method of immobilization of silver nanoparticles on solid substrates

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (US 9505027 B2 , 11/2016, EP 2701515 B1, 09/2017)


The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides

Původci: R. Zbořil, O. Schneeweiss, J. Filip, M. Mašláň: ( EP2164656 B1, 07/2013)


Process of whey protein separation from milk medium and apparatus for its implementation

Původci: K. Holá, R. Zbořil, I. Medřík ( EP 2873329 , 5/2017)


Kompozitní planární materiál na bázi celulózy

Původci: L. Lapčík, B. Lapčíková, R. Zbořil (EP 3034693 B1 08/2018)


Antibiotický přípravek a jeho použití

Původci: A. Panáček, L. Kvítek, R. Prucek, M. Kolář, R. Zbořil (přihláška 2013-62 , EP2950804 B1, 12/2017, WO2014117755 )


Method for activation of aqueous silver nanoparticle dispersions for surface enhanced Raman spectroscopy

Původci: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panáček, V. Ranc, R. Zbořil (EP 2622326 B1, 07/2014, WO2012041262 )
Udělené patenty (CZ)

Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty

Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ 303502 )


Nanočástice oxidu železa s vylepšenými T2 relaxačními indexy pro zobrazování magnetickou rezonancí a způsob jejich přípravy

Původci: M. Dipak, G. Zoppellaro, R. Zbořil, K. Poláková: ( CZ 306167 )


Přípravek a způsob pro odstranění sinic a/nebo pro omezení rozvoje sinic ve vodě

Původci: B. Maršálek, R. Zbořil (CZ 306384 )


Způsob přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva koloidních částic stříbra na skleněném podkladu a použití této vrstvy

Původci: R. Prucek, P. Suchomel, L. Kvítek, A. Panáček, R. Zbořil (CZ 305600 , WO2016074653 )


Kompozitní materiál obsahující vysokovalentní železo, způsob jeho přípravy a použití

Původci: I. Medřík, J. Filip, M. Kolář, R. Zbořil (CZ 305709 )


Nanočástice železa s povrchovou úpravou, způsob jejich přípravy a jejich použití

Původci: P. Slovák, Z. Marková, J. Filip, J. Slunský, J. Soukupová, R. Zbořil (CZ 306844 )


Způsob separace syrovátkových proteinů z mléčného média a zařízení k provádění tohoto způsobu

Původci: K. Holá, R. Zbořil, I. Medřík (CZ 305371 )


Kompozitní materiál na bázi nanočástic nulamocného železa vázaných na povrchu matice, způsob jeho přípravy a použití

Původci: Z. Marková, J. Filip, I. Medřík, R. Zbořil (CZ 305170 )

Citační ohlas

10 nejcitovanějších článků

(11. června, 2020)

Citovaný článek Celkem citací
Georgakilas V.; Otyepka M.; Bourlinos A.B.; Chandra V.; Kim N.; Kemp K.C.; Hobza P.; Zboril R.; Kim K.S.: Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications, Chemical reviews 122 (2012) 6156-6214. 2368
Panacek A.; Kvitek L.; Prucek R.; Kolar M.; Vecerova R.; Pizurova N.; Sharma V. K.; Nevecna T.; Zboril R.: Silver colloid nanoparticles: Synthesis, characterization, and their antibacterial activity, Journal of Physical Chemistry B 110 (2006) 16248-16253. 1633
V. Georgakilas, J. N. Tiwari, C. K. Kemp, J. A. Perman, A. B. Bourlinos, K. S. Kim, and Zboril R.: Noncovalent Functionalization of Graphene and Graphene Oxide for Energy Materials, Biosensing, Catalytic, and Biomedical Applications, Chemical Reviews 116, (2016) 5464-5519. 897
Gawande M. B.; Goswami A.; Felpin F.; Asefa T.; Huang X.; Silva R.; Zou X.; Zboril R.; Varma R. S.: Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis, Chemical Reviews 116 (2016) 3722-3811. 848
Sivula K.; Zboril R.; Le Formal F.; Robert R.; Weidenkaff A.; Tucek J.; Frydrych J. ; Graetzel M.: Photoelectrochemical Water Splitting with Mesoporous Hematite Prepared by a Solution-Based Colloidal Approach, Journal of the American Chemical Society 132 (2010) 7436-7444. 682
Kvitek L.; Panacek A.; Soukupova J.; Kolar M.; Vecerova R.; Prucek R.; Holecova M.; Zboril R.: Effect of surfactants and polymers on stability and antibacterial activity of silver nanoparticles (NPs), Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 5825-5834. 660
Georgakilas V.; Perman J.A.; Tucek J.; Zboril R.: Broad family of carbon nanoallotropes: Classification, chemistry, and applications of fullerenes, carbon dots, nanotubes, graphene, nanodiamonds, and combined superstructures. Chemical reviews 115 (2015) 4744-822. 645
Bourlinos A.B.; Stassinopoulos A.; Anglos D.; Zboril R.; Karakassides M.; Giannelis E.P.: Surface functionalized carbogenic quantum dots, Small 4 (2008) 455-458. 629
Ulbrich K.; Hola K.; Subr V.; Bakandritsos A.; Tucek J.; Zboril R.: Targeted Drug Delivery with Polymers and Magnetic Nanoparticles: Covalent and Non-Covalent Approaches, Release Control, and Clinical Studies, Chemical Reviews, 116 (2016) 5338-5431. 627
Panacek, A.; Kolar, M.; Vecerova, R.; Prucek R.; Soukupova J.; Krystof V.; Hamal P.; Zboril R.; Kvitek L.: Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp., Biomaterials 30 (2009) 6333–6340. 569
Source: Scopus

Účast na grantových projektech

Podíl na řešení více jak 57 grantových projektů.
Jako řešitel návrhu více než 34 grantových projektů s dotací pro UP přes 1 881 mil. Kč

Nejvýznamnější mezinárodní projekt:

 • 7FP-NMP: Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment (2013-2017; řešitel za UP, celkové náklady 380 mil. Kč, celková dotace 280 mil. Kč)

Nejvýznamnější národních projekty:

 • Coauthor of project proposal and co-investigator of the project: Control of electronic properties of metal-containing molecules through their oncovalent interactions with solvents, ligands and 2D nanosystems (2019-2023, GA CR EXPRO, 19-27454X, total subsidy 2 mil EUR)
 • Spoluautor návrhu projektu a ředitel projektu Nanotechnologie pro budoucnost (2018 - 2022, MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754, dotace 335 mil. Kč)
 • Spoluautor návrhu projektu a ředitel Centra kompetence: Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (2012-2019; TE01020218, TAČR, celková dotace 219 mil. Kč)
 • Spoluautor návrhu projektu a vědecký ředitel Centra: 1M0512 - Centrum výzkumu práškových nanomateriálů (2005-2011, MŠMT/1M, celková dotace 111 mil. Kč).
 • Spoluautor návrhu projektu a vedoucí skupiny nanotechnologií: MSM6198959218 - Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích (2005-2011, MŠMT, celková dotace 121 mil. Kč)
 • Spoluautor návrhu projektu v programu OP VaVpI a generální ředitel Centra: ED2.1.00/03.0058 - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (2010-2014, MŠMT/ERDF, dotace 545 mil. Kč)
 • Spoluautor návrhu projektu a ředitel projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie (2017-2022, MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416, dotace 130 mil Kč)

Mezinárodní konference a zvané přednášky

Více než 20 prezentací a/nebo zvaných přednášek na mezinárodních konferencích, např.:

2000 International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect- ISIAME 00, Virginia Beach, USA, 13.-18. srpna 2000.
2001 Asia-Pacific Symposium on Radiochemistry, APSORC 01, Fukuoka, Japonsko, 30. září – 2. listopadu 2001.
2002 NATO Advanced Research Workshop on Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy, Smolenice, Slovensko, 1.-6. června 2002.
2003 10 th International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials – ISMANAM03, Foz do Iguacu, Brazílie, 24.-28. srpen 2003.
2006 10 th Castle Meeting on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Valtice, Česká republika, 3.-8. září 2006 (zvaná přednáška, účastníci z 25 zemí).
2007 International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect – Kanpur, Indie, 14.-19. září 2007 (zvaná přednáška, účastníci z více než 50 zemí).
2008 International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect – ISIAME 08, Budapešť, Maďarsko, 17.-22. srpen 2008.
2009 Zvaná přednáška, vědecká skupina prof. Vianella, University of Padua, Itálie, 23. září 2009.
2011 Specialized iNANO lectures, Aarhus, University of Denmark, 9. prosince 2011.
2013 International Conference on Nanomaterials & Applications, Portorož, Slovinsko, 22.- 26. září 2013.

International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N), Corfu, Řecko, 16.- 20. června 2013

2015 International Conference on Nanomaterials & Applications (NANOAPP 2015), Maribor, Slovinsko, 23. - 26. června 2015.

Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2015), Zadar, Chorvatsko, 7. - 10. června 2015.

2016

IV. Mediterranean Thematic Workshop in Advanced Molecular Imagining (MEDAMI 2016), Ajaccio Bay, Korsika, 1.-5. května 2016.

2017

Frontier Forum on Nanoscience (FFSCI-2017), Dubrovnik, Chorvatsko, 4.-7. května 2017.

2017

European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (EUROMAT 2017), Thessaloniki, Řecko, 17.-22. září 2017.

2018

8th edition of the largest European Conference & Exhibition in Graphene and 2D Materials (GRAPHENE 2018), Drážďany, Německo, 26.-29. června 2018.

2018

Carbon Dots and Graphene-Based Materials with Exceptional Optical and Magnetic Properties, US-Czech Conference on Advanced Nanotechnology and Chemistry, Praha;

2019

BARRANDE‐VLTAVA 2019, 10th French‐Czech Chemistry Meeting, IOCB Praha, 2.‐3. září 2019.

Ocenění, členství ve vědeckých společnostech

 • 2019 - Highly Cited Researcher 2019
 • 2018 - Highly Cited Researcher 2018
 • 2018 - Cena Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci – vedoucí práce.
 • 2016 - Vítěství v kategorii Chemie, zemědělství, zdravotnictví a biotechnologie za vynález Systém a způsoby pro ověřování pravosti výrobku, Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA
 • 2015 - Cena města Olomouce za rok 2014 za oblast vědy a výzkumu
 • 2015 - Členství v Učené společnosti v České republiky
 • 2011 - Cena Ministra školství mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
 • 1998 - Cena Ministra školství mládeže a tělovýchovy za práci v oboru termální dekompozice síranu železnatého

 

 

Recenze pro časopisy

pravidelné recenze pro více než 30 časopisů, včetně:

American Chemical Society – Chemical Reviews (IF = 54.301), ACS Nano (IF = 13.903), Journal of the American Chemical Society (IF = 14.695), Chemistry of Materials (IF = 10.159), The Journal of Physical Chemistry Letters (IF = 7.329), Environmental Science & Technology (IF = 7.149), Journal of Physical Chemistry C (IF = 4.309), Crystal Growth & Design (IF = 4.153), Inorganic Chemistry (IF = 4.85), ACS Applied Materials & Interfaces (IF = 8.456), Langmuir (IF = 3.683)

Wiley – např. Advanced Materials (IF = 25.809), Advanced Functional Materials (IF = 15.621)

Elsevier – např. Biomaterials IF = 10.273), Carbon (IF = 7.466), Applied Catalysis A – General (IF = 4.63)

Royal Society of Chemistry – např. Chemical Communications (IF = 6.164), Journal of Materials Chemistry C (IF = 6.641), Nanoscale (IF = 6.97)

Institute of Physics – např. Nanotechnology (IF = 3.399)