Radim Vrzal

Vzdělání a kvalifikace

1998-2003 Ing., Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká Republika
2003-2007 Ph.D., doktorát pod dvojím vedením (en cotutelle) na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika a Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr. Patricka Maurela)
2006-2008 Odborný asistent, Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
2008-2011 Odborný asistent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
Od 2011 Docent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika

Oblast výzkumu:

  • Regulace biotransformačních enzymů na molekulární úrovni
  • Mezilékové interakce

Publikační aktivita:

  • Počet publikací (WoS): 47
  • Počet citací (WoS): 558
  • H-index: 16

Zahraniční pobyty

2005, 2006 Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr.Patricka Maurela), (2 x 6 měsíců) – v rámci doktorátu pod dvojím vedením (en cotutelle)
2009 Hungarian Academy of Sciences, Chemical Research Center, Budapest, Hungary – (skupina Dr. Katalin Monostory) (3 týdny)
2014 UniversitätsKlinikum Heidelberg, Clinical Pharmacology and Pharmacoepidemiology, Heidelberg, Germany (group of Prof.Johanna Weiss) (1 měsíc)

Další aktivity

2008 – 2010 Úloha MAP kinas v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR) a glukokortikoidním receptorem (GR); GAČR 305/08/P089 – řešitel
2012 – 2016 Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních receptorů – význam pro terapii; GAČR 303/12/0472 – spoluřešitel

Nedávné publikace

Dvorak, Srovnalova, Svecarova, Vrzal:  The effect of anthocyans on the expression of selected phase II xenobiotic-metabolizing enzymes in primary cultures of human hepatocytes. Food Funct. 2014, 5(9): 2145-51. (IF2013 = 2,907)

Vrzal et al: Khellin and Visnagin Differentially Modulate AHR Signaling and Downstream CYP1A Activity in Human Liver Cells. PLOS ONE. 2013, 8(9). (IF2013 = 3,73)